zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spoluautor nejslavnější učebnice ekonomie

21.07.2012
Environmentální účetnictví
Spoluautor nejslavnější učebnice ekonomie

Jméno Williama Nordhause zná téměř každý, kdo absolvoval v posledních desetiletích alespoň základní kurz ekonomie na vysoké škole...

Ať už v Evropě nebo ve Spojených státech. Nordhaus je spoluautorem slavné standardní učebnice nazvané jednoduše Ekonomie, která byla přeložena do více než čtyř desítek jazyků a jíž se prodalo přes čtyři miliony výtisků. K prvnímu českému vydání napsal oslavný úvod nynější prezident Václav Klaus.

Bylo to první vydání této knihy, na němž spolupracoval Nordhaus, a také poslední, které vychvalovalo některé přednosti plánované socialistické ekonomiky před volným trhem. Na Západě vyšlo v roce 1989. Předchozích dvanáct vydání napsal nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Samuelson, který zemřel v roce 2009.

Nordhausova a Samuelsonova kniha je stále pokládána za základní učebnici hlavního proudu ekonomie, tak zvané neoklasické syntézy, kombinující Keynesovu teorii a neoklasickou ekonomii.

Nordhaus a Samuelson se seznámili v sedmdesátých letech minulého století na Massachusetts Institute of Technology, kam Nordhaus přišel studovat ekonomii technologických změn. Začali spolupracovat a pokračovali v tom i poté, co Nordhaus odešel na Univerzitu v Yale.

Už v Massachusetts se Nordhaus začal věnovat tak zvaným externalitám, tedy výsledkům ekonomických rozhodnutí, jejichž dopady nesou jiní lidé či firmy, než jsou jejich původci. Může jít o pozitivní externality, například vliv vzdělání či vynálezů, které přinášejí užitek i lidem, kteří neplatili náklady na vystudovanou školu či na vývoj nové technologie. Nebo naopak tak zvané negativní externality, třeba znečištění životního prostředí, kdy znečišťovatel neplatí za to, co způsobil - například za zhoršení zdraví lidí, jimž škodí znečištěné ovzduší. Právě tyto koncepty využil později Nordhaus ve své práci.

Posuzování přínosů technologického pokroku přivedlo Nordhause k poznání, že jeho skutečný ekonomický význam byl dosud podceňován. Například do HDP jako měřítka hospodářského růstu se sice zahrnuje cena vyrobených počítačů, nikoliv ale už odpovídajícím způsobem růst jejich výpočetní kapacity. Stejně tak podle něj ekonomové dostatečně neohodnocují třeba to, že vyhledat dnes nějakou informaci na internetu prostřednictvím Googlu může trvat pět minut, zatímco před pár lety by to v knihovnách zabralo hodiny či dny.

V nedávných debatách o možné stagnaci západních ekonomik v době po finanční krizi pak mnozí odborníci argumentovali právě Nordhausovými výzkumy a tvrdili, že nejde o stagnaci, ale jen o špatnou metodu měření výkonu rostoucí ekonomiky. Mimochodem, podle Nordhause ekonomičtí historikové podceňovali dlouhodobý hospodářský růst zřejmě už od starověku.

Nordhaus se věnoval i nepříznivým důsledkům civilizace, které snižují bohatství společnosti, zejména pokud jde o znečišťování životního prostředí. Na začátku sedmdesátých let minulého století se proto tyto dopady pokusil teoreticky začlenit do tak zvaných národních účtů prostřednictvím "zeleného účetnictví".

V letech 1977-1979 se pokusil zlepšit zjišťování některých statistických údajů o americké ekonomice včetně měření inflace z pozice člena sboru ekonomických poradců tehdejšího prezidenta USA Jimmyho Cartera. Ostatně, Nordhaus kdysi studoval politické vědy v Paříži. A pro ekonomii se podle svých slov rozhodl proto, že ho fascinovalo, jaký vliv může mít ekonomická politika na společnost.

Nedávno se Nordhaus proslavil svým zapojením do debaty o globálním oteplování, když kritizoval tak zvanou Sternovu zprávu vypracovanou pro britskou vládu. Polemizoval s výpočtem, podle něhož je třeba okamžitě věnovat ohromné prostředky na boj proti globálnímu oteplování. Pak ovšem musel vyvracet názory, že globální oteplování neexistuje nebo proti němu není třeba bojovat. Nordhausovi však šlo spíše o to, na co, kdy a jak velké prostředky věnovat. Tématu globálního oteplování se ostatně věnuje už od roku 1977.


Teze profesora Nordhause

Kromě autorství vlivné učebnice Ekonomie se profesor Nordhaus věnuje především ekonomice globálního oteplování a změn klimatu. Svými postoji a názory je jedním z hlavních moderních nástupců Johna Maynarda Keynese.

Životní prostředí

"Dobře nastavená a postupná politika může zásadně snížit emise škodlivin za velmi nízkých nákladů pro společnost. Její špatné nastavení nebo přístup, který příliš spěchá, mohou ale způsobit pravý opak."

Svoboda jednotlivce

"Musíme přijmout životní styl, jehož cílem je maximální svoboda a štěstí jednotlivce, ne hrubý národní produkt."

Zdravotnictví

"Způsoby měření ceny a množství zdravotní péče jsou chybné a neexistují žádné snahy zohlednit zlepšení v délce a kvalitě života."


Konference asociace environmentálních ekonomů

Profesor William Nordhaus se v Praze zúčastnil konference EAERE 2012, každoročního setkání ekonomů zabývajících se životním prostředím. Konference se poprvé v historii konala v Česku a organizovala ji Univerzita Karlova ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Nordhaus je autorem jednoho z nejznámějších modelů nazvaného DICE, který umožňuje hodnotit dopady změn globálního klimatu z ekonomického hlediska. Podle něj je třeba snížit emise CO2 a ostatních skleníkových plynů. Nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout, je podle Nordhause zdanění emisí CO2.

AUTOR: Marek Hudema
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí