zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový přístup k posuzování toxických směsí chemických látek

05.06.2012
Chemické látky
Nový přístup k posuzování toxických směsí chemických látek

Komise chce řešit potenciální rizika spojená se směsmi chemických látek a zasazuje se o to, aby tato rizika byla náležitě pochopena a posouzena. Směsím chemických látek jsme vystaveni každý den a jejich kombinace na nás mohou působit jinak než jednotlivé látky samostatně. Právní předpisy EU stanoví přísné limity pro množství konkrétních chemických látek, která jsou povolena v potravinách, vodě, vzduchu a spotřebním zboží, ovšem možné toxické účinky těchto chemických látek ve směsích se zkoumají jen zřídka. V rámci nového přístupu Komise určí, které směsi se mají posoudit prioritně, zajistí, aby rizika vyplývající z těchto směsí byla v právních předpisech EU pro různé oblasti posuzována konzistentním způsobem, a vyplní mezery ve vědeckých znalostech potřebných k posouzení těchto směsí.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: "Právní předpisy EU poskytují vysokou úroveň ochrany v případě jednotlivých chemických látek. Potřebujeme však více informací o tom, jak spolu chemikálie reagují, když se kombinují. Jedná se o vědecky velmi složitou oblast, ale tato složitost by neměla sloužit jako záminka k nečinnosti. Pokud máme dobrý důvod domnívat se, že určitá kombinace chemických látek může představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, je třeba provést důkladnější posouzení a přijmout vhodná opatření."

Protože existuje velmi mnoho možných kombinací chemických látek, bude v rámci nového přístupu zapotřebí nejdříve určit prioritní směsi. Tak se budou moci zdroje zaměřit na kombinace, které mohou být nejvíce škodlivé.

Metody, jak posuzovat rizika prioritních směsí, sice existují, nicméně stále přetrvává mnoho nedostatků v údajích a znalostech. Věc komplikuje fakt, že mnoho právních předpisů EU se zaměřuje na konkrétní skupiny zahrnující mimo jiné přípravky na ochranu rostlin, biocidy, kosmetiku, léky a veterinární léčivé přípravky. To může být překážkou pro koordinované, jednotné posouzení směsí obsahujících látky, které spadají do různých právních předpisů. Komise zajistí, že jakmile bude identifikována konkrétní prioritní směs, bude koordinovaným a jednotným způsobem posouzena. Dále do roku 2014 vypracuje technické pokyny, aby kodifikovala osvědčené postupy posuzování prioritních směsí.

Vedle toho bude Komise řešit některé nedostatky v údajích a znalostech, aby zvýšila veřejné povědomí o směsích, kterým jsou lidé a životní prostředí vystaveni. Bude koordinovat sběr údajů a přezkoumávat údaje z monitorování shromážděné v rámci právních předpisů EU a výzkumu financovaného z prostředků EU. Pro údaje pocházející z monitorování chemických látek vytvoří platformu. V roce 2015 pak vypracuje zprávu, ve které zhodnotí dosažený pokrok.

Souvislosti

Chemické látky nás v malých množstvích obklopují všude. Jsou obsaženy v potravinách a nápojích, lécích, ve vzduchu, který dýcháme, v kosmetických přípravcích a zdravotních výrobcích, oblečení, nábytku i hračkách. Jednoduše ve všem, s čímž přicházíme do styku. Této směsi chemických látek je člověk vystaven již před narozením v těle matky. Podobně jsou směsici různých látek vystavena i zvířata a rostliny.

Předmětem dánské studie z roku 2009 byla expozice batolat (dvouletých dětí) směsím chemických látek, které vyvolávají různorodé poruchy žláz s vnitřní sekrecí. Studie zkoumala expozice, jejichž zdrojem jsou potraviny a nápoje, vnitřní ovzduší a prach, oděvy a obuv, kontakt s hračkami, používání zdravotnických a hygienických potřeb a kontakt s výrobky, jako jsou přebalovací a koupací podložky. Na základě odhadu koncentrací různých látek dospěla k závěru, že je nutné snížit expozici malých dětí řadě zkoumaných látek.

Nový přístup Komise vychází do značné míry z nedávného stanoviska tří vědeckých výborů pro nepotravinářské výrobky: "Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures" (Toxicita a hodnocení směsí chemických látek) a "State of the Art Report on Mixture Toxicity" (Zpráva o aktuálním stavu, pokud jde o toxicitu směsí).

Další informace a odkaz na sdělení lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí