zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o zranitelných oblastech a akčním programu

17.08.2012
Příroda
Voda
Zemědělství
Vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o zranitelných oblastech a akčním programu

Zranitelné oblasti podléhají v souladu s vodním zákonem (§ 33 odst. 2) a evropskou legislativou (tzv. nitrátovou směrnicí) přezkoumání každé 4 roky.

Nové nařízením vlády č. 262/2012 Sb. účinné od 1.8.2012 provádí v pořadí již druhou revizi těchto oblastí[1].

V návaznosti na revizi došlo k rozšíření plochy zranitelných oblastí oproti dřívější právní úpravě (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.). Toto rozšíření se dotkne 630 zemědělských subjektů. Celkem bylo v rámci revize vymezeno 234 nových zranitelných oblastí (234 katastrálních území). Zrušeny byly 4 zranitelné oblasti (4 katastrální území), a to Buková u Nových Hradů, Byňov, Těšínov a Údolí u Nových Hradů. Na mnoha monitorovaných místech v zranitelných oblastech dochází k pozitivnímu vývoji v kvalitě vod, tj. snižování koncentrací dusičnanů, výsledné koncentrace však prozatím neumožňují zranitelnou oblast zrušit.

Tabulka vymezení zranitelných oblastí

Vymezení (2003)

1. revize vymezení (2007)

2. revize vymezení (2011)

Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše ČR (v %)

36,7

39,9

41,6

Podíl zemědělské půdy ve zranitelných oblastech k celkové ploše zemědělské půdy v ČR (v %)

42,5

47,7

49,0

Podíl plochy zemědělské půdy z celkové plochy zranitelných oblastí (v %)

71,0

69,3

68,4

Podíl plochy orné půdy z celkové plochy zranitelných oblastí (v %)

57,0

58,0

54,9

Nové vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády 262/2012 Sb. s účinností od 1.8.2012

Seznam zranitelných oblastí uvádí příloha č. 1 nařízení vlády. Příloha je rozdělena na dvě části, A a B. V části A je uveden aktuální seznam všech zranitelných oblastí podle katastrálních území. Část B obsahuje oblasti zařazené do seznamu nově, k 1.8.2012.

Část B je v příloze uvedena z důvodu provázanosti s přechodným ustanovením (§ 13) upravujícím ve vztahu k nově zařazeným zranitelným oblastem odklad přísnějších požadavků na skladovací kapacity pro statková hnojiva (§ 9 odst. 2 a 4 nařízení vlády) až na rok 2016. Do tohoto data platí pro zemědělce hospodařící v těchto oblastech pouze obecná úprava daná vyhláškou č. 274/1998 Sb. a požadavky uvedené v § 9 odst. 1, resp. tabulce č. 1 přílohy č. 2 nařízení vlády, na kterou ustanovení odkazuje.

Pro zranitelné oblasti v části B neuvedené, platí uvedená úprava pouze do 31.12.2013, následně musí být v těchto oblastech respektovány přísnější požadavky na skladovací kapacity uvedené v § 9 odst. 2 a 4 nařízení vlády.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí