zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Hodnocení rizik ekologické újmy pro agropotravinářský sektor

03.09.2012
Zemědělství
Pojištění environmentálních rizik
Pozvánka na seminář Hodnocení rizik ekologické újmy pro agropotravinářský sektor

Tento seminář je určen pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za sledování aktuální legislativy a její provádění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001 a pro akreditované zemědělské poradce.

o Zákon o ekologické újmě, nařízení vlády, metodické pokyny
o Způsob hodnocení rizik ekologické újmy
o Povinnosti pro provozovatele vybraných činností
o Ekologická rizika v agropotravinářském sektoru
o Finanční zajištění dle zákona o ekologické újmě
o Dozor nad plněním povinností
o Akreditované poradenství MZe a hodnocení rizik ekologické újmy

Proč se zúčastnit:
Problematika ekologické újmy je řešena zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, o její nápravě a o změně některých zákonů. Povinností provozovatelů je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy dle NV č. 295/2011 Sb. Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně také finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Na semináři Vás seznámíme s právním výkladem a praktickými otázkami souvisejícími se zpracováním hodnocení rizik ekologické újmy se zaměřením na agropotravinářský sektor.

Termín a místo konání: 20. 9. 2012, Mendelova univerzita, Brno, Zemědělská ul. 5; posluchárna E 01
Cena: 2190,- Kč (bez DPH)/ osoba
Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o. ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky a Poradenským centrem Mendelovy univerzity v Brně.
Informace a přihlášky:
Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz,Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419

Program:
08:30 - 09:00 Prezence
09:00 - 9:30 Zákon o ekologické újmě
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí

9:30 - 10:30 Nařízení vlády, metodické pokyny pro základní a podrobné hodnocení rizik ekol. újmy
RNDr. Pavla Kačabová

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu

10:50 - 11:20 Případové studie základního hodnocení rizika zaměřené na agropotravinářský sektor
Mgr. Pavlína Hlavinková, Ph.D., TÜV SÜD Czech

11:20 - 12:00 Újmy na druzích a stanovištích
Ing. Jan Šíma, Ministerstvo Životního prostředí

12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Dozor nad plněním povinností ze zákona o ekologické újmě
Mgr. Iva Kučerová, Česká inspekce životního prostředí

13:30 - 14:00 Odborná pomoc při řešení požadavků zákona o ekologické újmě
Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech

14:00 - 14:20 Systém akreditovaného poradenství MZe a jeho využití pro hodnocení rizik ekologické újmy, poradenské centrum Mendelovy university
Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Dr. Ing. Petr Marada, Mendelova univerzita v Brně

14:20 - 14:40 Řízení environmentálních rizik strojů a strojních zařízení používaných v zemědělství
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Mendelova univerzita v Brně

14:40 - 15:00 Možnosti pojištění ekologické újmy
Mgr. Ludmila Vavrušková, Ing. Vojtěch Frýdman, Allianz pojišťovna a.s.

15:00 - 15:30 Diskuse

Odborný garant:
Ing. Soňa Hykyšová
manažerka pro oblast životního prostředí
TÜV SÜD Czech
Email: sona.hykysova@tuv-sud.cz
Tel: 602 389 354

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí