zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zvažujete využití slunce, větru, nebo stavbu bioplynky?

20.09.2012
Energie
Urbánní ekologie
Zvažujete využití slunce, větru, nebo stavbu bioplynky?

V EU již existují energeticky soběstačné obce a regiony. Využívají různé technologie, podle toho jaké přírodní a technické podmínky mají k dispozici. Zaměříme se na některé z nich.

Často se setkáme s větrnými elektrárnami, jež vyrobí víc elektřiny, než se v obci spotřebuje. Ty dodávají proud do sítě a bez ní obvykle nemůžou fungovat; energetická soběstačnost je jen bilanční. Při výpadku sítě je obec zřejmě bez elektřiny.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Vybudovat větrnou elektrárnu, resp. park s několika stroji je nákladné (asi 30 mil. Kč/MW). Překážkou je i povolovací proces, který trvá i 10 let. Výjimečně se tak setkáme s tím, že by elektrárnu stavěla obec. Jsou-li v místě dobré podmínky a najde se zájemce o stavbu, může mu obec vyjít vstříc.

Elektrárna sama o sobě nepřináší obci, na jejímž katastru se nachází, žádný přímý zisk. V ČR tedy provozovatelé nabízejí obcím dobrovolný příspěvek v řádu desítek až stovek tisíc ročně za jednu elektrárnu. Přínos pro obec však může být nepřímý - elektrárna se stane cílem pro cykloturisty či odborné exkurze. Příkladem je větrný park v rakouském městě Bruck an der Leitha u Vídně, kde je na věži jedné z elektráren vyhlídková terasa (viz foto vpravo nahoře).

Zajímavý je i rakouský model spolupráce investora s místními obyvateli, využívaný při stavbě nových větrných parků. Investor nabídne místním možnost vložit do výstavby své peníze, např. formou akcií. Jejich výnos je vyšší než u běžných spořicích účtů, ale časově omezený (např. na 13 let). Z hlediska ekonomiky projektu je tento finanční zdroj málo důležitý, má však velký význam z hlediska spolupráce s místní komunitou. Lidé, kteří jsou do projektu osobně zapojeni, jsou na >>svůj<< větrný park hrdí.

BIOPLYNOVÉ STANICE

Jako jedna z mála technologií zajišťuje současně elektřinu i teplo. Základem bývá čistička odpadních vod, kterou obec stejně potřebuje. Bioplynu ze splašků je však poměrně málo, proto je třeba další hmota. V posledních letech jsou populární bioplynové stanice (BPS) živené kukuřicí. Obvykle umožňují i likvidaci trávy z údržby městské zeleně, jiné využívají kejdu a další zemědělské či potravinářské odpady, příp. vytříděnou biologickou složku komunálního odpadu. Likvidace těchto odpadů může pro provozovatele BPS znamenat důležitý příjem. Zároveň však vzbuzuje odpor obyvatel, kteří se obávají zápachu a znečištění. V praxi skutečně dochází k tomu, že BPS je zdrojem zápachu. Vesměs však jde o nedodržení provozního řádu stanice.

BPS přeměňuje odpad na elektřinu, jež je stále nejdůležitějším zdrojem příjmů. Nyní ještě existuje podpora ve formě výkupních cen, zaručených po dobu 20 let. Jejich výše závisí na druhu používané biomasy. V současnosti je vyšší pro BPS využívající cíleně pěstovanou energetickou biomasu. Od roku 2013 ale získají podporu jen BPS, jež jako vstupní surovinu používají aspoň 30 % biomasy, která nebyla cíleně pěstována na zemědělské půdě. BPS fungující jen na kukuřici podporu nezískají, nezačnou-li zpracovávat i další biomasu.

Při návrhu BPS je nutné zohlednit i vznikající teplo. Pokud ho nelze smysluplně využít, zhoršuje se energetická i ekonomická účinnost zařízení. To je velké omezení - v zemědělských areálech, v ČOV a jinde, kde je k dispozici vhodná biomasa, často lze zužitkovat jen malou část vznikajícího tepla. Vybudovat teplovod k obytné zástavbě je nákladné. Opačně - vybudovat bioplynovou stanici poblíž obytných domů a biomasu dovážet, naráží na obavy obyvatel.

Využití tepla bude další podmínkou získání podpory. Od roku 2013 může být podpořena BPS, jež využije min. 50 % energie obsažené ve vstupní biomase. Na elektřinu lze přeměnit kolem 30 %, využití tepla je tak nezbytné. Teplo z BPS může podpořit zelený bonus 50 Kč/GJ. Z pohledu energetické soběstačnosti je ideální vytápět domy v obci; z hlediska provozovatele je snazší využít teplo např. v sušárně dřeva.

Při návrhu BPS je třeba zvážit:

 • množství a druh biomasy v místě;
 • dopravu biomasy;
 • likvidaci zbytků z procesu (digestátu);
 • možnost využití tepla.
 • Ekonomiku provozu ovlivňují:
 • cena vstupní biomasy (nákup) a náklady na dopravu;
 • případný příjem za likvidaci odpadu;
 • výkupní ceny elektřiny;
 • prodejní cena tepla;
 • náklady na likvidaci zbytků z procesu;
 • náklady na obsluhu.

FOTOVOLTAIKA

V posledních letech se fotovoltaická zařízení budují spíše jako zdroj peněz než elektřiny, což je dáno poskytovanou podporou. Situace se ale mění: ceny zařízení klesají a cena elektřiny tzv. ze zásuvky roste. Možná už příští rok bude pro maloodběratele levnější si elektřinu vyrobit, než ji kupovat ze sítě. Podpora pak bude zbytečná.

Solární elektrárny vesměs spolupracují se sítí, ale v případě potřeby lze jednoduše přejít na tzv. ostrovní provoz. V ČR je elektrická síť spolehlivá, ale jinak je tomu při živelních událostech. V domě s fotovoltaickou elektrárnou na střeše bude možné aspoň část dne provozovat počítače, sledovat zpravodajství či dobíjet telefony.

V současnosti se síť využívá jako akumulátor. Přebytky elektřiny se dodávají do sítě a nesvítí-li slunce, budova si elektřinu ze sítě odebere. Jestliže má být budova fakticky soběstačná, musela by mít vlastní akumulátor, což je dosud drahé. Zřídit fotovoltaickou elektrárnu na střeše domu zřídka trvá déle než rok, vlastní montáž pár dní. Provoz je bezobslužný, vyžaduje trochu administrativy (výkazy, fakturace) pravidelnou kontrolu a občasný dohled.


AUTOR: KAREL SRDEČNÝ
EkoWATT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí