zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka - Krajská konference EVVO 2012 - téma Udržitelná energie

09.10.2012
Ekologické vzdělání a výchova
Pozvánka - Krajská konference EVVO 2012 - téma Udržitelná energie

Konference je určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO, pedagogy, zástupce vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů.

Termín konání: 18.10.2012, od 9.00 do 15.30 hodin

Místo konání: Malý sál Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
Pořadatel: Hlavní město Praha
Organizátor: MCN, o.p.s.

V rámci konference proběhne interaktivní prezentace společností a NNO věnujících se EVVO nebo dalším formám ekologické osvěty obyvatel.

Součástí konference jsou workshopy, vedené odbornými lektory. Témata workshopů jsou uvedena na následující stránce v programu konference. Workshopy budou probíhat paralelně, a proto je možné se přihlásit jen na jeden z nich.

Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na konferenci na adrese jileckova@mcn.cz, nebo telefonicky na čísle 777 753 101, popř. písemně na adrese MCN, o.p.s., Kvestorská 5, Praha 4, 140 00, a to do 3.10.2012.
Podrobný program konference a přihláška na odborný workshop jsou přílohou pozvánky. Účast na konferenci je zdarma.

Program konference
"Krajská konference EVVO 2012 - téma Udržitelná energie "
Zahájení konference:
9:00 Prezence účastníků
9:30 Zahájení konference, úvodní prezentace - moderátor Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka MCN,o.p.s
Vystoupení hostů z MHMP, MŠMT, MŽP:
9:40 Zástupci MHMP
Radek Lohynský, zastupitel, radní pro oblast životního prostředí Rady hlavního města Prahy
9:50 Mgr. Ing. Petr Holý, krajský koordinátor ekologické výchovy v Praze, oddělení odpadů a ekologické výchovy, odbor rozvoje veřejného prostoru
10:00 Ing. Lukáš Minařík, odbor energetiky a ochrany klimatu MŽP - Téma "Postoj Ministerstva životního prostředí ČR k tématu Udržitelná energie"
10:15 Ing. Karla Mališová, odbor středního vzdělávání MŠMT ČR - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na všech stupních vzdělávací soustavy ČR
10:30 Dopolední coffee break s možností seznámit se s postery a obsahem výstavních stojanů
Úvodní prezentace týkající se témat odpoledních workshopů:
Úvodní prezentace odborných moderátorů odpoledních workshopů
11:00 Ing. arch. Marie Petrová - Zkušenosti českých měst a obcí - Rok 2010 - rok udržitelné energie
Cílová oblast - veřejná správa
11.15 RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica - Ekologické poradenství pro udržitelný rozvoj - zkušenosti práce s veřejností
Cílová oblast - aktéři EVVO působící v hlavním městě, organizace zajišťující služby environmentálního vzdělávání a poradenství v Praze
11:30 RNDr. Sylva Müllerová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad, zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu - projekt Udržitelná energie na mezinárodní úrovni
Cílová oblast - veřejná správa
11:45 Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer - Energie pro všechny do roku 2030, společnost Educon, občanské sdružení
Cílová oblast - pedagogové pražských vzdělávacích institucí
12:00 Oběd formou bufetu, prostor pro seznámení s postery a výstavními stojany
Odpolední workshopy:
13:00 odpolední workshopy na definovaná témata - viz níže
14:30 odpolední coffee break spojený s prezentacemi u posterů a výstavních stojanů
Ukončení konference:
15:00 shrnutí, diskuse a závěr konference
15:30 ukončení konference

Témata odpoledních workshopů:
Co nového v českých městech v oblasti udržitelné energie
Ing. Jaroslav Klusák,Ph.D. energetický manažer, oddělení projektů a strategií, Městský úřad Litoměřice

Mezinárodní kontext - udržitelná energie
RNDr. Sylva Müllerová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad
Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer - Energie pro všechny do roku 2030, společnost
Educon,občanské sdružení
Jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie? - Inspirace pro pedagogy

Mgr. Petra Šimonová, vedoucí programu Ekoškola, programová ředitelka Sdružení TEREZA
Mgr. Kateřina Jančaříková a studenti Katedry biologie a ekologické výchovy PedF UK
Aktéři - ekoporadny a ekocentra - zkušenosti s širokou veřejností
RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, zelené úřadování, nakládání s odpady, domácí ekologie

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí