zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ostravské odpadové desatero

31.10.2012
Odpady
Ekologické vzdělání a výchova
Ostravské odpadové desatero

1. Zjisti, kde máš "popelnice"

Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrné dvory, výkupny druhotných surovin, lékárny, kde lze odevzdat prošlé léky, a místa zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu

Kromě běžného odpadkového koše na směsný odpad budete potřebovat ještě místo pro odkládání plastů, skla a papíru - speciálně členěné odpadkové koše nebo třeba plastové tašky postavené do větší papírové krabice - podle vašich bytových podmínek. Všichni členové domácnosti by se měli dohodnout, co se kam bude vyhazovat a kdo se bude starat o odnos tříděného odpadu.

3. Třiď plasty, šlapej PET

PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty. Kromě PET lahví sem patří i další plastové obaly (kelímky, sáčky, lahvičky od Jaru apod.). Ve svozové oblasti OZO Ostrava se navíc do žlutých kontejnerů spolu s plasty sbírají i nápojové kartony a kovové obaly.

4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru-zvonu

Skleněné lahve a sklenice, pokud nejsou vratné nebo opakovaně využitelné v domácnosti, např. k zavařování nebo uskladnění potravin, vyhazujte do zeleného kontejneru na sklo. Tam, kde je zaveden oddělený sběr bílého a barevného skla, se vyhazuje bílé sklo do bílých kontejnerů a barevné do zelených.

5. Tříděný papír vyhoď do modrého kontejneru nebo dej dětem do školy

Papírový odpad patří do modrých kontejnerů na papír nebo do výkupny papíru. Další možností, kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou školy, které soutěží ve sběru papíru. Papír mastný či jinak znečištěný se ke zpracování nehodí, hoďte jej tedy do běžné nádoby na směsný odpad.

6. Nebezpečný odpad odevzdej ve sběrném dvoře, elektrospotřebiče v místech zpětného odběru

Nebezpečný odpad, tedy léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné, nepatří do běžných nádob na směsný odpad, jeho nebezpečné vlastnosti mohou ohrozit životní prostředí. Odneste ho do sběrného dvora nebo odevzdejte v rámci svozu nebezpečného odpadu ve vaší obci. Staré léky můžete rovněž odevzdat ve většině lékáren. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení patří do míst zpětného odběru (sběrné dvory, prodejny elektro, sběrné boxy na drobná elektrozařízení).

7. Využívej sběrné dvory

Sběrný dvůr je stálá sběrna, která občanům slouží k odkládání nebezpečného a objemného odpadu vznikajícího při běžném chodu domácností a zeleně ze zahrádek. Sběrné dvory zároveň fungují jako místa zpětného odběru elektrozařízení.

V menších obcích či okrajových částech města většinou funkci sběrného dvoru nahrazují jednorázové svozy nebezpečného a objemného odpadu, o jejichž termínech informuje občany úřad městského obvodu či obce. Ten rozhoduje i o rozmisťování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad.

8. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří

V každém městě či obci existuje vyhláška, která přesně stanovuje, kam kterou složku odpadu odložit - žádný odpad by neměl být odhozen nebo odložen na zem! Neodhazujte papírky, nedopalky, žvýkačky či jiné smetí jen tak na chodník, ale do odpadkových košů. Nepokládejte pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale smetí odneste, až bude nádoba vyvezena. Jsou-li vaše kontejnery či popelnice pravidelně přeplňovány, žádejte o častější odvoz na úřadě či magistrátu. Objemný odpad nepokládejte vedle stanovišť popelnic či kontejnerů, ale odvezte ho do sběrného dvora nebo využijte několikrát do roka přistaveného velkoobjemového kontejneru či svozu objemného odpadu.

9. Snaž se vyhazovat co nejméně

Už při nákupu myslete na to, že obal, který vlastně slouží jen k bezpečnému transportu a uskladnění zboží, se záhy stane odpadem. Proto vybírejte zboží ve vratných obalech nebo v obalech, které můžete vyhodit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb apod.), nekupujte to, co je zabaleno zbytečně několikanásobně, např. plechovka, zabalená ještě v papírové krabičce, noste si svou nákupní tašku, nepřinesete domů s každým nákupem další zbytečné "igelitky". Pokud bydlíte v domku se zahrádkou, organické zbytky z kuchyně můžete kompostovat ve vlastní kompostárně, snížíte tak množství odpadu a navíc získáte kvalitní hnojivo pro zahrádku. Pokud se vám podaří zmenšit množství odpadu, určitě nebudete mít problém s přeplněnou nádobou na směsný odpad a pomůžete omezit i množství odpadu ukládané na skládky. Vhodných míst k založení skládek bude stále méně!

10. Když si nevíš rady, zeptej se

Objednat si nebo odhlásit nádobu na odpad či vyřešit problém s poplatkem za odvoz odpadu můžete na magistrátu nebo obecním či městském úřadě. Ostatní otázky, týkající se spíše samotného provádění služby (odvoz odpadu, výměna poškozených nádob, provoz sběrných dvorů apod.), vám rádi zodpoví pracovníci svozové společnosti, která ve vašem městě či obci tyto služby poskytuje. V případě Ostravy a dalších více než třiceti měst a obcí v regionu je to společnost OZO Ostrava.

ZDROJ: www.ozoostrava.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí