zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prof. RNDr. Jan Petránek DrSc. - nestor sedimentologie v ÚUG

20.10.2012
Geologie
Prof. RNDr. Jan Petránek DrSc. - nestor sedimentologie v ÚUG

Narozen v Praze 1922. Po maturitě a studiu chemie na Vyšší státní průmyslové škole v Praze

pracoval jako vedoucí analytické chemické laboratoře ve Výzkumném ústavu Českomoravské,

a. s. (ČKD), v Praze 9. Po osvobození studoval přírodní vědy a chemii na Karlově univerzitě

a po složení prvních státních zkoušek se již cele věnoval studiu geologi (současně byl zaměstnán

jako výpomocný asistent). Získal doktorát přírodních věd a na podzim 1948 zahájil jednoroční

studium na Princetonské universitě v USA. Po návratu přednášel geologii na Karlově univerzitě.

Zde měl politické nesnáze a byl přeložen na Vysokou školu báňskou v Ostravě. V roce

1954 nastoupil do Ústředního ústavu geologického (ÚÚG) v Praze. Získal vědeckou hodnost

kandidáta věd (CSc.) a roku 1966 doktora věd (DrSc.). V roce 1968 se vrátil na Karlovu univerzitu,

neboť fakultní rada jednomyslně navrhla jeho rehabilitaci a jmenování docentem. Za

rok, v rámci tzv. normalizace, Ministerstvo školství rehabilitaci zamítlo. Po krátkém působení

v Akademii věd nastoupil do ÚÚG (1976-1986).

Minulý měsíc blahopřál ředitel ČGS Zdeněk Venera prof. Janu Petránkovi k devadesátým narozeninám a jako dar mu předal baryt s markazitem, osazený v ozdobném podstavci s blahopřáním. Rozsáhlý rozhovor s prof. Petránkem, který vychází v ročence ČGS, si lze stáhnout také samostatně ve formátu PDF.

Odborná činnost:

V prvých letech studoval středočeský devon, později se zabýval výzkumem ostravsko-karvinské

uhelné pánve. Nejdelší období věnoval studiu našich železných rud. V ÚÚG založil sedimentologické

oddělení a byl školitelem vědeckých aspirantů. Výsledky uveřejnil ve velkém množství

publikací doma i v zahraničí (Dánsko, Holandsko, Rusko, NDR, Irák, SRN).

Odborná činnost v zahraničí:

Etiopie - expert OSN v oboru geologie a hornictví (1965-1966), Irák - vedoucí naší skupiny

v iráckém Státním geologickém ústavu (1978-1980), Tunisko - vysokoškolský profesor (1984-

1986).

Činnost v mezinárodních organizacích:

Vědecký sekretář Mezinárodního geologického kongresu v Praze 1968, zástupce generálního

sekretáře Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) 1968-1976, v této funkci se podílel na

přípravě Projektu mezinárodních geologických korelací (IGCP), společného projektu UNESCO/

IUGS. Organizací UNESCO jmenován oficiálním zapisovatelem mezivládní konference

svolané do Paříže ke schválení realizace a finančních prostředků pro tento dlouhodobý projekt.

Stal se členem Rady IGCP, která projekt řídila. Později vyhrál konkurz na místo vedoucího

oddělení geologie v Unesco , nebylo mu však povoleno místo přijmout.

Významnější publikace:

Nekovové nerostné suroviny (1954) - VŠB Ostrava; Usazené horniny a jejich ložiska (1963,

Academia); editor učebnic pro geologickou průmyslovou školu; spoluautor Mineralogie Československa

(2. vyd. 1981, Academia), Malá encyklopedie geologie (1993).

Více na:http://www.geology.cz/extranet/onas/aktuality/text-aktuality?id_aktu=4641

ZDROJ:ČGS

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí