zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vládou projednaná Státní energetická koncepce ignoruje úspory

09.11.2012
Energie
Vládou projednaná Státní energetická koncepce ignoruje úspory

Vláda dnes projednala aktualizovanou verzi Státní energetické koncepce. Ta se soustředí na hledání nových zdrojů, které by napájely energeticky enormně náročné české hospodářství. Přitom téměř opomíjí trendy v oblasti snižování energetické náročnosti budov, průmyslu a dopravy, které budou mít zásadní dopad na množství spotřebované energie v budoucnu a nenabízí v této oblasti žádnou strategii.

Dokument z dílny ministra průmyslu a obchodu Kuby je přitom svou strukturou i prioritizací lepší než její předchozí verze, přesto se jednostranně zaměřuje čistě na stranu nabídky energie. Nelogicky tedy řeší nejprve to, kolik energie vyrobíme a teprve poté, kam ji umístíme. Koncepce obsahuje pouze jeden scénář spotřeby energie, který nedostatečně počítá s energetickou efektivitou a úspory energie zmiňuje jen letmo.

Českou republiku čeká přechod k novým budovám s téměř nulovou spotřebou, příprava nové strategie rekonstrukce stávajícího fondu budov, kde lze dle odborných odhadů spotřebu energie snížit o 50 - 70 % nebo změna energetických firem na dodavatele energetických služeb včetně úspor, místo jen dodávky kilowatthodin.

Tyto a další aktuální a evropskou legislativou podporované trendy v oblasti energetické náročnosti českého hospodářství se do modelovaného scénáře vývoje spotřeby ve Státní energetické koncepci nepromítají, anebo jen povrchně. Do českého prostředí jsme je ale již pomocí zákonů a vyhlášek převzali nebo převzít budeme muset.

Petr Holub, koordinátor iniciativy Šance pro budovy, to komentuje: "Vadí mi, že v komisi, která koncepci připravovala, nesedí ani jeden odborník na energetickou náročnost a úspory energie. Postoj vlády k energetice mi tak připadá podobně nelogický, jako když praskne vodovodní potrubí a já místo utěsnění děr začnu kopat novou studnu. Vláda zkrátka podporuje plýtvání, a to navzdory již přijatým zákonům a další připravované legislativě, která právě plýtvání energií omezuje nebo mu dokonce chce předcházet. "

Dále dodává: "Státní energetická koncepce nahrává v této podobě jen dodavatelům energie. Firmy, které jsou schopny zajistit úspory energie, mají přitom daleko větší přidanou hodnotou pro české hospodářství a zaslouží si, aby jim vláda věnovala minimálně stejnou pozornost."

Další rozpaky vzbuzuje také způsob, jakým koncepce modeluje vývoj energetiky do roku 2040. Vznikl na základě interního modelu ministerstva, který není veřejný a nikdo ho tudíž nemůže replikovat či zpochybnit.

N
ejslabší částí koncepce je pak seznam opatření, kde úplně chybí prioritizace a vyčlenění zdrojů - ať už finančních, nebo lidských v podobě kapacity jednotlivých ministerstev.

Energetická efektivita má oproti uhlí, jádru, plynu nebo obnovitelným zdrojům mnoho plusů. V prvé řadě nezatěžuje peněženky lidí. Po počáteční investici se začne velmi rychle vyplácet. Navíc neznečišťuje ovzduší, neničí krajinu, nezávisí na počasí ani nezabírá žádný prostor.

A Česko má v oblasti energetické efektivity velké rezervy. Na jednotku HDP máme o polovinu vyšší energetickou náročnost než je průměr zemí EU15, což nás řadí nás po bok spíše rozvojovým zemím nebo zemím s velmi nízkou hustotou zalidnění, než-li zemím západní Evropy.[1]

Věříme, že v procesu posouzení vlivu na životní prostředí (SEA), kterým koncepce na přání vlády musí projít, bude materiál ještě upraven tak, aby nabízel i strategii v oblasti energetické efektivity.

Kontakt:

Mgr. Jana Kubáňová, koordinátorka komunikace

tel.: 774 422 910, email: jana.kubanova@sanceprobudovy.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí