zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesy ČR: černé skládky představují v našich lesích stále velký problém

17.08.2011
Odpady
Les
Lesy ČR: černé skládky představují v našich lesích stále velký problém
Lesy ČR se při správě státních lesů musí nadále vypořádávat s poměrně velkým množstvím černých skládek, které v lesích zakládají neukáznění jedinci. Vůbec si přitom neuvědomují, jak lesům, přírodě a životnímu prostředí škodí.

V roce 2010 Lesy ČR registrovaly celkem 830 černých skládek, jejich celková plocha by dosáhla rozlohy skoro 5,4 hektarů. Náklady na likvidaci převyšují milion korun, tato částka se však ještě zvýší, protože likvidace zjištěných případů nadále pokračuje. "Pohled na znečištěné lesní plochy je opravdu smutný. Je neuvěřitelné, jak stále poměrně velkému množství lidí je stav našich lesů a přírody lhostejný," uvádí na vysvětlenou vedoucí odboru majetku a investic Lesů ČR Jaroslav Zezula.

Oproti roku 2009 sice loni počet černých skládek mírně klesl, přesto lesníci příliš optimističtí být nemohou. Zkušenosti ukazují, že stav v jednotlivých letech kolísá, jednou je skládek více, podruhé méně. "I přesto, že Lesy ČR na problematiku veřejnost průběžně upozorňují, výrazné zlepšení stavu zatím nenastalo," říká dále Jaroslav Zezula. "Mírně pozitivně můžeme za loňský rok hodnotit snad jen skutečnost, že se na skládkách neobjevoval nebezpečný odpad, v naprosté většině šlo o odpad směsný-komunální. Je zvláštní, že lidé odpad v lesích, hlavně podél silnic a cest, zanechávají i za stavu, kdy se neustále rozrůstá síť sběrných dvorů, kam je možné bezplatně ukládat veškerý odpad," dodává Jaroslav Zezula.

Podle zákona o odpadech musí černé skládky likvidovat vlastníci pozemků na náklady původce. Hlavní tíha nákladů na odstranění černých skládek v lesích spravovaných LČR tak leží na podniku. Přesto postupně narůstá procento případů, kdy se podaří původce odpadů zjistit.

Ucelený systém LČR na likvidaci odpadu z vlastní činnosti

Lesy ČR obhospodařují více než 1 300 000 hektarů lesa a kromě úklidu černých skládek navíc podnik řádně likviduje odpady, které vznikají při vlastní provozní činnosti.

Likvidaci vlastních odpadů řeší Lesy ČR uceleným systémem odpadového hospodářství na všech organizačních jednotkách. V rámci Lesů ČR je zaveden systém separace dále využitelných složek odpadů (papír, plasty, sklo, kovy, ale i další). Loni se v rámci podniku vytřídilo dvakrát více druhotných surovin než v roce 2009, celkem 145 tun, z toho 81 tun papíru, 24 tun plastů, 15 tun skla a 25 tun kovů. Tyto suroviny jsou předávány k dalšímu zpracování, ostatní odpady jsou v souladu s požadavky platné legislativy ekologicky likvidovány prostřednictvím firem oprávněných k nakládání s odpady.

Jak chránit životní prostředí?

Černé skládky ohrožují životní prostředí nás všech. Jejich nebezpečnost je dána především charakterem odpadu, který je na nich uložen, jejich vzdáleností od vodních toků, propustností půdy a výškou hladiny spodní vody. Kontaminace půd a vodních zdrojů je největším rizikem černých skládek pro životní prostředí. Dochází tak ke škodlivému působení na rostliny a živočichy, snižování druhové rozmanitosti a samozřejmě i zápachu a estetickému znehodnocením okolní přírody.

Jednou z vyzkoušených metod, jak do budoucna účinně zabránit vzniku černých skládek je nejen spolupráce s obcemi, ale také osvěta veřejnosti, a to jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak environmentální výchovou. Lesy ČR proto v rámci lesní pedagogiky - a dále při akcích typu Den s Lesy ČR nebo Den Země - děti, mládež i dospělé seznamují s tím, co do lesa patří a co ne. Jde o to, aby se ochrana životního prostředí stala pro všechny samozřejmostí tak, jako je tomu i v jiných vyspělých zemích.

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí