zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soutěž Volná cesta 2012: Zvítězil terminál Paskov

29.11.2012
Doprava
Soutěž Volná cesta 2012: Zvítězil terminál Paskov

Soutěž Volná cesta, kterou pořádají ministerstva dopravy a životního prostředí, má za cíl ocenit projekty, které svým charakterem podporují větší využití nákladní železniční dopravy na úkor nákladní dopravy silniční.

Hodnoticí komise druhého ročníku soutěže Volná cesta ocenila jako nejlepší přihlášený projekt dostavbu kontejnerového terminálu v OstravěPaskově logistické společnosti Advanced World Transport (AWT). >>Komise vyzvedla zejména systematický rozvoj překladiště z vlastních finančních zdrojů, jasnou vizi do budoucna a multiplikační efekty v kombinované dopravě,<< uvedl předseda komise Jaromír Široký z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Soutěž Volná cesta, kterou pořádají ministerstva dopravy a životního prostředí, má za cíl ocenit projekty, které svým charakterem podporují větší využití nákladní železniční dopravy na úkor nákladní dopravy silniční. Soutěž je organizována občanským sdružením Dopravní federace, mediálním partnerem byl spolu s Dopravními novinami i měsíčník Moderní obec. Zástupci hodnoticí komise navštívili všechny přihlášené projekty, a měli tak možnost přezkoumat jejich přínosnost přímo na místě.

STÁTNÍ PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVY SE ZLEPŠUJE

>>Kombinovanou dopravu považuje AWT za svou budoucnost. Náš terminál v Ostravě-Paskově proto neustále modernizujeme a nabízíme zákazníkům kvalitnější, komplexnější a rychlejší služby. Získaného ocenění si nesmírně vážíme,<< vyjádřil poděkování technický ředitel AWT Bohumil Bonczek. Podle ředitele vnějších vztahů AWT Petra Jonáka nebyla kombinovaná doprava ani železnice dostatečně podporována ze strany veřejného sektoru. >>Stát nedokázal efektivně využít unijní fondy ani předělat zastaralou legislativu. ČR navíc dlouhodobě doplácí na nejvyšší poplatky za koleje ze všech zemí střední Evropy,<< uvedl Petr Jonák. Podle jeho slov ale existuje v poslední době snaha tyto problémy urychleně řešit.

TERMINÁL V PASKOVĚ SE MŮŽE STÁT VZOREM

Význam překladiště v Paskově spočívá v tom, že je kromě vlastníka, jímž je AWT, mohou využívat i ostatní spediční společnosti, a může tak sloužit jako významná cílová stanice dopravní tepny z německého Duisburgu přes Lovosice. >>Klíčem ke zvyšování významu přepravy kamionových návěsů po železnici je podle něj stavba právě takovýchto areálů, což je mimo jiné i důvodem, proč byl oceněn právě projekt Paskov,<< doplnil Miloslav Hala, náměstek ministra dopravy pro Sekci letecké a železniční dopravy.

OCENĚNÍ SE DOČKALO I ZÁSOBOVÁNÍ TEPLÁREN ŠTĚPKOU

Organizátoři soutěže Volná cesta chtějí jejím prostřednictvím rovněž napomoci ke snížení negativních dopadů nákladní silniční dopravy na životní prostředí obyvatel a bezpečnost účastníků silničního provozu.

Proto byla i letos udělena zvláštní cena Ministerstva životního prostředí, a to společnosti ČD Cargo, a. s. za projekt Zásobování společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. dřevní štěpkou svozem od jednotlivých dodavatelů kontejnery systému Innofreight.

Zástupcům společnosti ČD Cargo, a. s., předal ocenění náměstek ministra - státní tajemník Libor Ježek. >>Teplárenství je bezpochyby přívětivější k životnímu prostředí než lokální topení a obnovitelné zdroje též. A jestli zásobování odvětví teplárenství dostaneme ze silnic na železnici, tak je to opět příznivější pro životní prostředí,<< uvedl důvody pro výběr právě tohoto projektu Libor Ježek.

Zvláštní cenu Dopravních novin získal projekt Zprovoznění 20 let nefunkční vlečky v areálu společnosti RUVE a. s. vedle železniční stanice Praha-Ruzyně. Přihlašovatelem projektu byla společnost Lagermax spedice a logistika, s. r. o., vlečku provozuje ČD Cargo, a. s. Vlečka se využívá každý pracovní den pro přepravu různých druhů sběrného zboží včetně zboží podléhajícího RID (nebezpečné zboží). Přeprava se provádí samostatnými vagony připojenými k nákladním vlakům do Ostravy.


TOMÁŠ JOHÁNEK
Building News

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí