zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emise - NÁMOŘNÍ DOPRAVA

22.11.2012
Doprava
Ovzduší
Emise - NÁMOŘNÍ DOPRAVA

EP a čistší lodní paliva - Přísnější limity pro obsah síry v lodních palivech by měly přispět ke zlepšení kvality ovzduší podél evropských pobřeží a snížit počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší z námořní dopravy. V současné době se počet těchto úmrtí odhaduje na 50 tis. ročně. Evropský parlament nová pravidla schválil 11. září.

Očekává se, že za současných podmínek by objem emisí z lodní dopravy do roku 2020 předstihl množství emisí z pozemních zdrojů znečištění. Zpravodajka Evropského parlamentu, finská poslankyně za Zelené Satu Hassi, proto ve své zprávě požadovala naléhavou nápravu a zpřísnění Komisí navrhovaných limitů pro obsah síry v lodních palivech, resp. pokračování procesu jejich snižování nebo jejich rozšíření na více geografických oblastí.

Podle nových pravidel se všeobecný limit pro maximální obsah síry v lodních palivech používaných v evropských mořích sníží ze současných 3,5 % na 0,5 % od roku 2020. Pro tzv. kontrolní oblasti emisí síry (oblasti SECA), mezi něž z evropských oblastí patří Severní moře, Lamanšský průliv a Baltské moře, platí přísnější normy. Mezní hodnota síry v palivech používaných v těchto oblastech činí v současné době 1 % a do roku 2015 se musí snížit na 0,1%.

Pro srovnání - nejvyšší povolený obsah síry v palivu pro pozemní vozidla je 10 ppm, což je stokrát méně, než výše zmíněná mezní hodnota, která vstoupí v platnost v oblastech SECA v roce 2015.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí