zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

13.12.2012
Energie
Legislativa
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie...

Citace: 440/2012 Sb. Částka: 162/2012 Sb.
Na straně (od-do): 5674-5676 Rozeslána dne: 13. prosince 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 5. prosince 2012 Datum účinnosti od: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 165/2012 Sb.

Předpis ruší: 343/2008 Sb.


440


VYHLÁŠKA


ze dne 5. prosince 2012


o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví


a)
vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "záruka původu") a


b)
podmínky pro vydání a uznání záruky původu.

§ 2


Vzor žádosti o vydání záruky původu

Záruka původu se vydá na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3


Podmínky pro vydání záruky původu a podmínky pro uznání záruky
původu vydané v jiném členském státě Evropské unie

(1) Žádost o vydání záruky původu se předkládá operátorovi trhu elektronicky, prostřednictvím účtu držitele záruk původu v evidenci záruk původu u operátora trhu.

(2) Žádost o vydání záruky původu se předkládá za elektřinu vyrobenou nejméně v hodnotě 1 MWh a jejích násobcích, která byla dodána do elektrizační soustavy v České republice, a to za období 1, 2 nebo 3 kalendářních měsíců.

(3) Operátor trhu vydá záruku původu jako elektronický certifikát na účet držitele záruk původu po ukončení závěrečného finančního vypořádání odchylek prováděného operátorem trhu a po uhrazení ceny za vydání záruky původu. Tuto záruku původu vede v aktivní evidenci záruk původu po 12 měsíců od konce období výroby elektřiny uvedeného v žádosti o vydání záruky původu.

(4) Záruku původu vydanou v jiném členském státě Evropské unie lze uznat, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu Evropské unie do evidence záruk původu v České republice.

§ 4


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, se zrušuje.

§ 5


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

Příloha k vyhlášce č. 440/2012 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí