zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

07.01.2013
Geologie
Legislativa
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Citace: 498/2012 Sb. Částka: 186/2012 Sb.
Na straně (od-do): 6582 Rozeslána dne: 31. prosince 2012
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 4. listopadu 2012 Datum účinnosti od: 15. ledna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 44/1988 Sb.

498


ZÁKON


ze dne 4. listopadu 2012,


kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

3. V § 33 odst. 6 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".

4. V § 41 se slova "32a a § 33 odst. 4" nahrazují slovy "a 32a".

Čl. II


Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Nečas v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí