zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí aktualizovalo Státní politiku životního prostředí ČR

09.01.2013
Politika
Ministerstvo životního prostředí aktualizovalo Státní politiku životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí dnes předloží vládě aktualizovanou Státní politiku životního prostředí na období 2012 - 2020, která vymezuje rámec pro realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020.

"Hlavním cílem tohoto klíčového dokumentu je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro obyvatele České republiky, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ke stěžejním prioritám v následujících sedmi letech patří snížení úrovně znečištění ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu negativních dopadů na lidské zdraví překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren. Ministerstvo životního prostředí proto bude pokračovat v opatřeních, která povedou k omezení rizikových látek. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem byl už spuštěn dotační program na výměnu starých kotlů v domácnostech za nové automatické kotle s lepšími emisními limity. Dále v rámci Státního fondu životního prostředí byl zřízen národní program na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která je primárně určena velkým průmyslovým podnikům a jejich projektům na zlepšování kvality ovzduší, bude do roku 2015 v Moravskoslezském kraji proinvestováno 5,7 miliardy korun.

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit pozornost, je snižování rizikových látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na financování alternativní čisté dopravy je Ministerstvo životního prostředí připraveno usilovat i v rámci nového operačního programu, který je připravován pro období 2014 - 2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál. Ministerstvo připravilo program Nová zelená úsporám, který navazuje na program končící. Cílem programu je přispět ke snížení energetické náročnosti soukromých obytných domů a budov veřejné správy, jako jsou například školky, domovy pro seniory, kulturní zařízení nebo sportovní zařízení. Užitek z programu budou mít jak domácnosti, kterým pomůže snížit výdaje na energie, tak obce, které budou moci zlepšit svůj vzhled. Ministerstvo hodlá oblast energetických úspor zařadit i do budoucího operačního programu.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí