zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výbor členských států identifikoval první respirační senzibilizující látky jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)

14.01.2013
Chemické látky
Výbor členských států identifikoval první respirační senzibilizující látky jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)

Výbor členských států (MSC) jednomyslně souhlasil s identifikací 23 látek SVHC. Tyto látky budou přidány ECHA na Kandidátský seznam spolu s dalšími 31 látkami, které nevyžadovaly projednání MSC. MSC poprvé identifikoval 3 respirační senzibilizátory jako SVHC látky. Tyto látky se mohou později stát předmětem autorizace(zveřejněno ECHA dne 17.12.2012).

Identifikované SVHC látky

MSC identifikoval 23 nových SVHC látek, z toho 12 látek písemnou procedurou a 11 látek na svém jednání ve dnech 10. až 13. prosince 2012 (MSC-27). MSC poprvé identifikoval 3 respirační senzibilizátory - diazene-1,2-dicarboxamide (ADCA), hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione (HHPA) a hexahydromethylphtalic anhydride (MHHPA) - jako SVHC látky. MSC dospěl k závěru, že tyto látky jsou silnými respiračními senzibilizátory a vzbuzují stejné obavy jako další SVHC látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR).

Mezi dalšími látkami identifikovanými jako SVHC jsou 2 látky identifikované na základě svých vlastností narušujících endokrinní činnost a 4 látky na základě svých vlastností PBT (persistentní, bioakumulativní nebo toxické pro reprodukci) nebo vPvB (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní). Dvě látky diskutované na jednání byly identifikovány na základě jejich klasifikace jako toxické pro reprodukci. Z 12 látek odsouhlasených v písemné proceduře jich bylo 11 zařazeno na základě jejich CMR vlastností a jedna látka byla zařazena na základě PBT/vPvB vlastností.

Všech 23 SVHC látek bude přidáno do KS spolu s 31 dalšími látkami, které nevyžadovaly projednání MSC. Rozšířený Kandidátský seznam bude publikován na stránkách ECHA.

Stanovisko k doporučení do Seznamu látek podléhajících povolení

MSC také odsouhlasil návrh doporučení ECHA na zařazení dalších látek do Seznamu látek podléhajících povolení - přílohy XIV nařízení REACH. Návrh doporučení obsahoval 10 látek, které byly navrženy ECHA jako prioritní látky z KS pro zařazení do Seznamu látek podléhajících povolení. Jedná se o stejné látky, ke kterým proběhla veřejná konzultace v letních měsících.

ECHA zohlední stanovisko MSC ve svém doporučení látek do přílohy XIV nařízení REACH. Toto doporučení bude zasláno Evropské komisi.

Další informace

Celá zpráva ECHA (v angličtině).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí