Správa národního parku Šumava podala v roce 2011 návrh na předběžné opatření proti Hnutí Duha. Opatření mělo zabránit lidem, aby chránili zbytky horských pralesů v bezzásahových zónách před ilegálním kácením. Předběžným opatřením soud skutečně vydal Duze "zákaz organizování pohybu a pobytu osob v lesích, v nichž dochází k zásahům proti kůrovci". Úřad veřejného ochránce práv později vydal stanovisko, že kácení bylo nelegální a Krajský soud v Plzni rozhodl, že nelegální bylo i nasazení policie proti lidem, kteří hájili vzácné horské lesy. Česká inspekce životního prostředí poté také potvrdila, že kácení bylo protiprávní. V srpnu 2012 udělila správě národního parku za nezákonné kácení pokutu.

Duha podala proti předběžnému opatření odvolání s námitkou, že vedení národního parku ve své žádosti o předběžné opatření uvedlo soud v omyl. Aby dostalo volnou ruku k vykácení tisíců stromů ve vzácných horských lesích u Ptačího potoka, uvedlo nepravdivé skutečnosti. Správě parku se v podané žalobě nepodařilo u soudu obhájit ani jeden z bodů, o které loňskou žádost o předběžné opatření opírala. Stejně skončila i žaloba na náhradu škod, i slavné předběžné opatření. Naopak soud rozhodl, že správa parku musí uhradit soudní výlohy. Rozhodnutí soudu nabylo právní moci v lednu 2013.

Soud v Klatovech tedy podobně jako boží mlýny zamlel, pomalu, velmi pomalu. Předběžné opatření však v roce 2011 vydal rychlostí blesku.