zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové standardy pro dřevěné objekty

18.02.2013
Ekologické stavění, bydlení
Nové standardy pro dřevěné objekty

SMA Solar Technology staví servisní centrum ze sádrovláknitých desek FERMACELL v Hesensku...

Přes všechny rozdíly mají stavby, které získaly v německé spolkové zemi Hesensko cenu "Holzbaupreis Hessen 2011" za špičkovou dřevostavbu, jednu věc společnou - dřevo na nich je na první pohled vidět. Není tomu tak ale u servisního centra pro firmu SMA Solar Technology AG v Niestetalu, které získalo cenu zejména pro své "skryté" hodnoty. Významnou měrou se o to zasloužily sádrovláknité desky FERMACELL.

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

Součástí expanze společnosti SMA Solar Technology AG, světového lídra ve výrobě solárních měničů, v závodě Sandershauser Berg blízko Kasselu, byla i výstavba nového servisního centra. Pro firmu kotovanou v rámci německého technologického burzovního indexu TecDAX a subjekt, který se pohybuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie, bylo samozřejmé, že vysokou důležitost měla výstavba s nejmenšími možnými dopady na životní prostředí a maximalizace použití recyklovatelných a obnovitelných materiálů. A tak byla nová budova - i když to vzhledem k použití hliníkových prvků na fasádě není patrné - postavena pomocí dřevěných trámů.

PROTIPOŽÁRNÍ PRAVIDLA

Aby bylo vůbec možné postavit budovu v tomto rozsahu, bylo potřeba připravit individuální a integrovaný plán protipožární ochrany, který vedle nástěnných hydrantů a systému sprinklerů musel jasně specifikovat vlastnosti použitých stavebních materiálů. A tady se uplatnily bohaté zkušenosti společnosti Ferrnacell. "S našimi sádrovláknitými deskami jsme mohli splnit všechny požadavky kladené na protipožární ochranu," říká Dirk Lindner, technický poradce Fermacell, a dodává: "Obzvláště důležitá byla ochrana střešní konstrukce. Desky FERMACELL zajišťují, aby byly nosné prvky v případě požáru - i když by selhal systém sprinklerů - odolné po dobu 30 minut, tedy aby představovaly z hlediska protipožární ochrany nehořlavý prvek."

ODBORNOST A KREATIVITA

Porota u ceny za dřevostavbu "Holz-baupreis Hessen 2011" výslovně zdůraznila odbornost a kreativitu, se kterou byl vyvinut a realizován projekt vysoce izolačního a ohnivzdorného pláště budovy s konstrukcí na bázi dřevěných trámů.

Pro rozhodnutí poroty byl tento aspekt důležitější než impozantní objem budovy, celkem 30 000 m2 střešního a užitného prostoru, což nastavuje nové standardy v dřevostavbách.

PREFABRIKOVÁNO NA STAVENIŠTI

Speciální standardy si taktéž vyžadovaly opatření v konstrukční fázi. Kouzelným slovem v Niestetalu bylo slovo "prefabrikace". Pro výrobu stěn a střešních prvků (celkem 884 prvků) byla postavena vedle nově budovaného servisního centra - a to při 100 m délky a 20 m šířky samo představovalo poměrně velký objekt - takzvaná "terénní továrna".

Zde byly vyrobeny konstrukční prvky o rozměrech až 15 x 5 m, dovybavené okny, střešním pláštěm a vnitřními povrchy, které byly připraveny k nátěru. Ty pak stačilo pouze smontovat. Bez komplikované dopravy na místo, bez uskladnění, bez zbytečných prodlev. Výroba a montáž stěn a stropních prvků trvala pouze čtyři měsíce. "Tento projekt jasně ukazuje, co lze realizovat se sádrovláknitými materiály a jak schopné jsou naše výrobky a výroba," dodává Dirk Lindner. Servisní centrum SMA prokazuje, že metoda dřevěných trámů, která byla zatím použita v průmyslovém stavebnictví pouze s váháním, je alternativou pro výrobu staveb v pevné nebo lehké konstrukci.


PÁLENÍ DŘEVOSTAVBY

V certifikované zkušebně v Batizovcích proběhla požární zkouška, která měla názorně demonstrovat odolnost dřevostaveb před požárem. Ve zkoušeném domku byla část stěnových konstrukcí ze systémů FERMACELL a zkouška byla součástí dlouhodobého úsilí změnit normu, která je v současné době platná na Slovensku. Tato norma povoluje v případě dřevostaveb pouze dvě nadzemní podlaží a nyní je poslední překážkou k dalšímu rozvoji dřevostaveb na Slovensku.

Experiment uskutečnila sekce dřevostaveb Svazu zpracovatelů dřeva Slovenské republiky (SD ZSD SR) ve spolupráci s partnerskými firmami (jednou z nich byla i společnost Fermacell) a akademickými profesory z TU Zvolen a Žilinské univerzity v rámci 7. odborné mezinárodní konference WOOD & FIRE SAFETY 2012. Tato demonstrace proběhla v prostorách jedné z nejmladších evropských zkušebních a certifikačních institucí, ve společnosti Fires, s.r.o., v Batizovcích, která je oprávněná vydávat osvědčení o kvalitě a správnosti konstrukčních postupů.

"Imitovali jsme reálný požár s iniciací 20 litrů benzínu a chtěli jsme dokázat, že dřevostavba má požární odolnost minimálně 45 minut. Naším cílem je dosáhnout legislativní změny, aby se zvýšil podíl dřevostaveb ve výstavbě domů na Slovensku. Podle našich odhadů je to v současnosti na úrovni 10 procent ze všech staveb, zatímco v České republice je to 18 procent a v Rakousku 43 procent," srovnával jednotlivé země předseda sekce dřevostaveb Svazu zpracovatelů dřeva SR Igor Kuzma.

Celá konstrukce odolala destrukci ohně a dům na první pohled zvenčí neutrpěl žádné viditelné konstrukční poškození. Zkouška byla po 60 minutách ukončena a zájemci se mohli po ochlazení místa požáru na vlastní oči přesvědčit o odolnosti dřevostaveb. Hasiči odstranili vnitřní obložení stěn, přičemž konstatovali, že dřevo v dřevěné konstrukci zůstalo neporušeno. "Pokus se podařil - dům v Batizovcích hořel hodinu a stavba si zachovala svůj stav," hodnotil experiment Anton Osvald z Fakulty speciálního inženýrství Žilinské univerzity.

Celý proces snímal ZSD SR třemi kamerami na záznam, který si lze prohlédnout na www.zsdsr.sk a www.drevostavby-zsdsr.sk.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí