zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnotící zpráva implementace nařízení REACH

11.02.2013
Chemické látky
Hodnotící zpráva implementace nařízení REACH

Evropská komise vydala 5. února Obecnou zprávu o implementaci nařízení REACH, které nabylo účinnosti před pěti lety a zavedlo povinnost registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Nařízení zasáhlo široké spektrum podniků pracujících s chemickými látkami v celém hodnotovém řetězci. Cílem nařízení bylo zvýšit bezpečnost látek, informovanost, sjednotit podmínky uvádění chemikálií na trh a podpořit tak jejich volný pohyb v EU. Dle únorové zprávy Komise je zatím příliš brzy na konkrétní závěry, nicméně průběžné výsledky ukazují úspěch opatření REACH, neboť bylo z velké části dosaženo zamýšlených cílů. Mezi hlavní přínosy patří vyšší informovanost o bezpečném použití látek, zpřehlednění jejich klasifikace a kvalitnější řízení rizik díky bezpečnostním listům. Postupná implementace "rozšířených" bezpečnostních listů také podporuje cíl ochrany zdraví a životního prostředí. Potenciál podniků na vnitřním trhu vidí Komise v jednotné regulaci a vyšší transparentnosti a dle zprávy bylo zkvalitnění volného pohybu látek už částečně dosaženo. Díky potenciální specializaci podniků předvídá Komise také vyšší konkurenceschopnost na světovém trhu i přes současnou mezeru mezi EU a dalšími globálními hráči - USA a Japonskem.

I přes převážně pozitivní hodnocení odhalila Komise řadu omezení:

 • malé a střední podniky nemají dostatečné informace o své roli v rámci REACH a často tak nemohou řádně plnit své povinnosti;
 • vyšší administrativní zátěž a náklady související s plněním REACH odrazují podniky od vstupu na trh s vybranými látkami;
 • dle hodnocení MSP patří REACH k jedné z 10 nejvíce zatěžujících regulací Unie;
 • některé inovativní podniky vyjádřily pochybnosti o stabilitě regulatorního rámce;
 • práce odvedená autoritami v jednotlivých zemích je hodnotná, ale omezená nedostatečnou kvalifikací lidských zdrojů a jejich počtem;
 • označování perzistentních, bioakumulativních a toxických látek (PBT) není dostatečné, s ohledem na zajištění bezpečnosti použití.

Na základě zjištěných nedostatků vydala Komise následující doporučení:

 • Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA), aby vydala pokyny šité na míru různým druhům podniků a doplnila tak komplexní a nepřehledné pokyny;
 • větší spolupráci se zájmovými skupinami a MSP a kvalitnější podávání zpráv Komisi;
 • zvýšit povědomí o ochraně duševních práv v souvislosti s povinnou výměnou informací v hodnotovém řetězci;
 • revizi poplatků, které odvádí podniky ECHA tak, aby lépe odpovídaly velikosti firem;
 • využití sítě Enterprise Europe Network (EEN) k lepší informovanosti a komunikaci v rámci dodavatelského řetězce;
 • intenzivnější využití a výzkum alternativních metod testování látek, které by nadále snížilo podíl testování na zvířatech.

Komise v následujících měsících uspořádá konferenci, aby získala zpětnou vazbu na vydanou zprávu. Dále zveřejní zprávu s hodnocením pro látky vyšších tonáží do ledna 2015.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí