zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Už 15 let se v Brně plošně separuje sklo

06.03.2013
Recyklace
Už 15 let se v Brně plošně separuje sklo

Separace a následná recyklace obalového skla

Obalové sklo se uplatňuje zejména u průmyslových výrobců potravinářského zboží a odpadem se stává především u drobných spotřebitelů - občanů, kteří zkonzumují obsah skleněného obalu a následně se jej potřebují zbavit.

Recyklace skleněných obalů je pokládána za jeden z úspěchů moderní ekologické ekonomie. Ne všechny obalové materiály mají totiž takovou vlastnost jako sklo, že je lze stoprocentně recyklovat bez újmy na kvalitě výsledného produktu. To znamená, že ze skleněných lahví a konzervových sklenic i po nesčetném opakovaném vstupu do výroby jako druhotné suroviny lze vyrábět znovu láhve a sklenice se stejnými užitkovými vlastnostmi, včetně zdravotní nezávadnosti.

Separovaný sběr skla s následným využitím získaných složek je rozvinut ve všech vyspělých evropských státech, ve městě Brně probíhá separace skla od října 1998.

Situace ve městě Brně

Sklo se podílí na celkovém objemu komunálního odpadu z cca 6 %. Při spalování odpadu prochází sklo spalovací komorou bez energetického využití a navíc zde zatěžuje výsledný produkt technologie spalování - škváru.

Na území města Brna byly rozmístěny sběrné nádoby na sběr skleněných střepů, všechna stanoviště byla stanovena ve spolupráci s jednotlivými úřady městských částí. Na stanovištích jsou umístěny dvojice plastových sběrných nádob o objemu 240 l nebo dvojice kontejnerů o objemu 0,9-1,4 m3.

Nádoby jsou opatřeny nálepkou s informacemi a jsou vyprazdňovány pravidelně dle svozového harmonogramu. Plastové nádoby byly vybaveny otvory pro vhazování a zámky z toho důvodu, že si někteří občané zaměňovali tyto nádoby se sběrnými nádobami na zbytkový komunální odpad.

Separované sklo je dotřiďováno od nežádoucích příměsí - komunálního odpadu, který je následně zneškodňován ve spalovně nebo na skládce. Vytříděné sklo je dopravováno jako surovina do skláren do Kyjova.

Recyklace skla

Výrazně ke zlepšení situace v recyklaci skla v České republice přispělo vybudování moderní recyklační linky přímo v kyjovské sklárně a její následné rozšíření o optické třídění, které přispívá ke zvýšení kvality výsledného produktu.

Vezmeme-li v úvahu složení sklářského kmene, tj. směsi pro výrobu obalového skla, zaujímají největší podíl, a to bezmála 50 % sklenění střepy. Vytříděný odpad je tudíž technologicky důležitou sklářskou surovinou. Přitom je nutno zmínit, že podíl skleněných střepů ve sklářském kmenu může dosáhnout u zelené skloviny až plných 100 %, u bílé skloviny v závislosti na kvalitě střepů až 80 %. A tím docházíme k charakteristice skla jako matriálu "přátelskému" k životnímu prostředí. Opětovným využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se šetří jak energie, tak přírodní suroviny, které tvoří ostatní komponenty při výrobě skla - sklářský písek, dolomit, živec, vápenec a soda.

ZDROJ:SAKO Brno, a.s. kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí