zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva Komise podle čl. 117 odst. 4 nařízení REACH a čl. 46 odst. 2 nařízení CLP, a přezkum některých prvků nařízení REACH

20.02.2013
Chemické látky
Zpráva Komise podle čl. 117 odst. 4 nařízení REACH a čl. 46 odst. 2 nařízení CLP, a přezkum některých prvků nařízení REACH

ZPRÁVA(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle čl. 117 odst. 4 nařízení REACH a čl. 46 odst. 2 nařízení CLP, a přezkum některých prvků nařízení REACH podle čl. 75 odst. 2, čl. 138 odst. 2, 3 a 6 nařízení REACH

Dne 1. června 2007 vstoupilo v platnost nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek REACH (nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006), jež bylo přijato s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného posílení konkurenceschopnosti a inovací a přenést odpovědnost za řízení chemických rizik z veřejných orgánů na průmyslové subjekty. Pět let po vstupu nařízení REACH v platnost bylo dosaženo hlavních milníků jeho provádění. Komise má za to, že nařízení REACH funguje dobře a plní všechny cíle, jejichž plnění je v současné době možné posoudit. Komise dospěla k závěru, že nebude navrhovat změny normativní části nařízení REACH. Uvnitř stávajícího rámce je však nutné snížit dopad REACH na malé a střední podniky. Existuje však mnoho jiných možností, jak fungování nařízení REACH dále zlepšit a optimalizovat jeho provádění na všech úrovních. K tomu bude zapotřebí vysoké nasazení všech zúčastněných stran, proto se Komise se i nadále zavazuje spolupracovat s členskými státy, ECHA a zúčastněnými stranami na úspěšném provádění zlepšování fungování nařízení REACH.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí