zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2013

23.02.2013
Obecné
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2013

Společná porada o našem světě...

19. 4. - 1. 5. 2013

Život mezi řádem a chaosem, mezi stejnostejností a pestrostí, mezi metodou a intuicí, mezi jasem rozumu a stínem pochybností.
O kráse a bohatství přirozeného světa bez radikálních odpovědí a konkrétních návodů, ale s řadou zvídavých otázek a tvořivých možností.
Jak podotkl Zdeněk Neubauer o scénáři besed Ekologických dnů Olomouc: "Je to taková společná porada o našem světě".
"A jestli vůbec někdo něčemu rozumí," řekl si Medvěd, "tak je to Sova, nebo se nejmenuju Medvídek Pú. A to zase jo," dodal.
"Ekotonální" myšlení na Ekologických dnech Olomouc 2013.

Pořádá:
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
www.slunakov.cz

Informace o levném ubytování v době besed:
jana.vyhnakova@slunakov.cz

Podpora:
Ministerstvo životního prostředí
z Revolvingového fondu na podporu udržitelného rozvoje,
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Odbor životního prostředí MmOl, Oddělení odpadového hospodářství OŽP MmOl.

Přivítáme další finanční či jinou podporu akce.
19. 4. 2013
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ EDO 2013

Pátek 19. 4.

20:00, Chrám Svatého Michala
VARHANNÍ KONCERT U SV. MICHALA
ENRICO ZANOVELLO (Itálie)
Slavnostní zahájení EDO 2013.

PROGRAM
A. GUILMANT (1837-1911): Valet will ich dir geben (na téma G. F. Händela),
J. S. BACH (1685-1750): Chorální předehra: Liebester Jesu BWV 731, Fuga G dur BWV 577,
W.A. MOZART (1756-1791): Chrámová sonáta C dur,
M.E. BOSSI (1861-1925): Fantasia op. 64,
G. STABILE (1908-1975): Vesper Meditation,
Julien BRET (1974) : Images de Paris: Gare Saint Lazare, Pont Neuf, Notre Dame,
Val de Grace, Jardin du Luxembourg, Tour Eiffel,
A. GUILMANT (1837-1911): Marche funebre e chant serafique,
C.M. WIDOR (1844-1937): Toccata z 5. symfonie pro varhany.
Enrico Zanovello se narodil v roce 1963 ve Vicenze, vystudoval varhany a cembalo u Stefana Innocenti a Andrea Marcon. Současně vystudoval Padovskou univerzitu, kde se specializoval na historii hudby a věnoval se výzkumu hudby 17. a 18. století. Jako velmi činorodý umělec vystupuje často jak v Itálii, tak v zahraničí jako sólista nebo v různých instrumentálních skupinách. Od roku 1990 vyučuje na konzervatoři ve Vicenze a je skladatelem a cembalistou smyčcového orchestru Andrea Palladio. Často je zván k inauguraci restaurovaných historických i moderních hudebních nástrojů, jako například varhan Rieger v chrámu Svatého Spasitele v Jeruzalémě. Vydal různá CD, mezi nimi úplně první nahrávku koncertu Giuseppe Sammastiniho pro varhany a orchestr a společně s houslistou Giovannim Guglielmo sonáty a koncerty pro housle a cembalo G. Meneghettiho. Často koncertuje jako varhaník a cembalista či ve větších hudebních skupinách v Itálii, Evropě, Egyptě, Jižní Americe, Spojených státech. V roce 2002 mu bylo uděleno ocenění "Coup de Coeur" belgického časopisu "Magazine de L´orgue" za CD "Organi storici del vicentino". Editoval publikaci o italské hudbě 18. století a nahrává pro Ricordi, Discatica, Tactus a Rivo Alto.

26. 4. - 28. 4. 2013
BESEDY EDO V DIVADLE HUDBY

Pátek 26. 4.

16:30
STANISLAV KOMÁREK.
PROČ HEREZE? PROČ NE.

Praha z jakéhosi neznámého důvodu odedávna slyne hojnou produkcí herezí. Osudy prominentních heretiků byly mnohdy velice pohnuté. Když jsem 4. prosince 1989 Zdeňka Neubauera tváří v tvář po letech potkal, pochopil jsem, že tímto losem Osud obmyslil i mne. Jak je to s Portmannovým dědictvím (takový Viklef dneška) po dvaadvaceti letech? Proč vlastně nedržet hubu a krok a nepochodovat v sevřeném útvaru vstříc světlým zítřkům?
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Studoval entomologii na UK v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Měl zájem o etologické a antropologické koncepce (např. A. Portmann, J. v. Uexküll, K. Lorenz a O. Koenig). Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na nově založenou katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna, také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, mimikrách. Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda), a autorem celé řady knih: "Dějiny biologického myšlení", "Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy", "Lidská přirozenost", "Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika", "Ptáci v Čechách 1360 - 1890 aneb tajemství rytíře von Sacher - Masocha", "Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací", "Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie", Napsal také beletristické romány "Opšlstisova nadace", "Černý domeček", "Mandaríni". Je autorem sbírky básní "Kartografie, Kaligrafie, Holografie", "Mé polopouště". V roce 2011 vydal knihu "Ochlupení bližní. Zvířata v kulturních kontextech". Absolvoval řadu poznávacích cest po celém světě.
www.stanislav-komarek.cz

18:00
DAVID STORCH
KONEC POSTDARWINISMU?

Charles Darwin před 150 lety založil nejen evoluční biologii, ale také - a možná především - ekologii. Obě tyto disciplíny se od té doby dobu složitě proplétají a proměňují. S nimi se mění i obraz místa člověka v přírodě a obsah a pojetí pojmů jako je ekosystém, individuum, stabilita, rovnováha, strategie, nebo konkurence. Dnes se nacházíme v situaci, kdy některé z klasických koncepcí bude třeba oprášit a nově nasvítit.
Doc. RNDr. David Storch, PhD. je ředitelem Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR, a docentem ekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Je spoluautorem knih "Jak se dělá evoluce", "Úvod do současné ekologie" a "Biologie krajiny - biotopy české republiky", a editorem knihy "Scaling Biodiversity", vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. Je editorem časoopisu Ecology Letters a členem redakční rady časopisu Vesmír.

19:30
JAROSLAV FLEGR
CO JE TO ORGANISMUS
A PROČ JE ČASTO TAK HEZKÝ

Živé organismy jsou produktem biologické evoluce. S organismy, na rozdíl od elementárních částic nebo neutronových hvězd, se setkáváme už od dětství. Snad proto tak snadno a ochotně podléháme dojmu, že na nich není nic až tak moc záhadného. Vše co jsme o nich potřebovali vědět pro život, jsme se naučili už v mateřské škole. Biologové však jsou stále častěji konfrontováni s překvapivým zjištěním, že mnohé z toho, co jsme pochytili v mateřské škole, případně v rámci PhD. studia, asi neplatí, a že organismy budou nejspíš něčím úplně jiným, než čím se nám navenek jeví.
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. Narozen v roce 1958 v Praze. Vystudoval na Přírodovědecké Fakultě UK, kde se po krátkém angažmá v Ústavu Molekulární Genetiky a na Tokijské Universitě věnuje od roku 1991 evoluční biologii a evoluční parazitologii. Autor asi stovky vědeckých prací a pěti knih, včetně dvou popularizačních - "Zamrzlá evoluce" a "Pozor, Toxo!" Popularizaci vědy se věnuje i jako člen redakční rady časopisu Vesmír.

Sobota 27. 4.

10:00
JAN KELLER
K ČEMU JE DOBRÝ POSTMODERNÍ CHAOS

Naprostá polyfonie jako chaos. Postmoderna chápe chaos jinak než přírodní vědy a jejich teorie chaosu. Chaos v postmoderním myšlení i chaos v postmoderní společnosti by měl plnit funkci periodického návratu k chaosu v mytologiích. Měl by sloužit k revitalizaci řádu. Aktuálně však postmoderní chaos slouží spíše k posílení bezmocnosti vůči řádu existujícímu.
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. je moravský sociolog a publicista. Je autorem třicítky knih z různých oblastí sociologie. Několik knih věnoval společenským aspektům ekologické krize. V současné době se zabývá především problematikou vývoje sociální struktury. Je autorem mnoha knih, například: "Sociologie organizace a byrokracie", "Nedomyšlená společnost", "Až na dno blahobytu", "Soumrak sociálního státu", "Vědomostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna", "Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti" a dalších.

13:30
ZDENĚK KRATOCHVÍL
KOLEM FILOSOFIE ŽIVÉ PŘÍRODY

Pokus o výklad některých omylů a nedorozumění, které se naskytly při zrodu tří verzí knihy "Filosofie živé přírody". Jak se autor k tématu živé přírody dostal, jak vznikal jeden z nejzajímavějších českých příspěvků promýšlejících povahu přirozenosti (přírody). Proč vzniká již třetí verze textu? Jaké jsou souvislosti autorova textu se starou o současnou filosofií, střípky z diskusí s kolegy a přáteli... Základní výrazy a témata: přirozenost, svět, vnímání, myšlení, iluze a deziluze, místo člověka v přírodě, příroda a její poznávání, možnosti filosofie a přírodovědy při poradě o aktuálních problémech.
Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. se narodil v Brně v roce 1952. Od roku 1990 je členem Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v praze. Přednáší také na FF UK. Zabývá se archaickou filosofií a vztahy mezi filosofií, přírodovědou, náboženstvím a uměním, a to jak v dobách vzniku těchto příležitostí, tak v naší aktuální situaci. Studoval na katolické teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1975 vyloučen z ideologických důvodů ze studia. Zaměstnán jako noční hlídač a topič, technický asistent Hydrobiologické laboratoře Botanického ústavu ČSAV, systémový programátor, autor FD ovladačů pro SAPI 1 R apod. Je autorem asi patnácti knih (například: "Hérakleitos - Délský potápěč k Hérakleitově řeči", "Obrana želvy", "Filosofie živé přírody", "Mezi mořem a nebem - Odkaz iónské archaické vnímavosti") a vlastních internetových stránek, kde je vítán každý, kdo nepřichází škodit: www.fysis.cz a www.presokratici.cz.

14:30
FRANTIŠKA JIROUSOVÁ
ÚKOL ČLOVĚKA V EVOLUČNÍM VESMÍRU
PODLE TEILHARDA DE CHARDIN

Teorie francouzského teologa a přírodovědce Teilharda de Chardin chápe evoluci jako sjednocování postupující od jednoduché a neprovázané mnohosti ke stále komplexnějším a více vazbami propojeným celkům, až k možnému sjednocení celého vesmíru s Bohem. Na každé evoluční rovině probíhá toto sjednocování mírně odlišnými prostředky a je stále více závislé na kreativitě evolučních bytostí, až na rovině člověka je podmíněno ochotou převzít osobní odpovědnost za rozvoj širších celků a budoucnost celé Země. Jak může každý jednotlivý člověk přispět k vývoji a zdokonalení lidstva? Kde je původ zla a jak ho lze zvládat, jak správně organizovat lidské celky a jaká je role náboženství ve vyvíjejícím se nedokončeném vesmíru?
Mgr. Františka Jirousová (* 22. 3. 1980, Dačice) je česká spisovatelka a archivářka, dcera básníka Ivana Martina Jirouse a malířky Juliany Jirousové. Vystudovala pražskou Policejní akademii. Od roku 2003 studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako archivářka v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Žije v Praze a ve Staré Říši. Zabývá se dílem křesťanského filosofa a přírodovědce Teilharda de Chardin. Její aktivity jsou sjednoceny snahou najít vhodný filosofický rámec k povzbuzení vědomí odpovědnosti člověka za budoucnost lidstva a Země a aplikovat tyto myšlenky v praxi. nů. V roce 2000 získala 2. cenu Knižního klubu v soutěži nepublikovaných spisovatelů za román "Velmi vzdálený oheň". Za román "Vyhnanci" (Eroika 20011) byla oceněna cenou Jiřího Ortena udělované spisovatelům do 30 let. Spolu se spisovatelkou Janou Bauerovou založila v roce 2004 literární skupinu Katolická dekadence. Je předsedkyní občanského sdružení Magorův statek, které usiluje o proměnu Jirousovy usedlosti v Prostředním Vydří na básníkův památník.

15:30

DOKÁŽEME V EKOLOGII MYSLET VÝVOJ?
PETR POKORNÝ

Všichni myslíme v pojmech a kategoriích. Nejspíš to souvisí se strukturou lidské řeči. Celkem dobře to funguje za předpokladu, že symbolicky umrtvíme skutečnost a rozpracelujeme jí na různé "objekty" myšlení. Ony objekty jsou zakotveny v jakési mentální matrici upletené ze statického obrazu skutečnosti. Statického proto, že od přirozenosti dokážeme myslet změnu jen s největšími obtížemi. Jistěže se náš vnitřní obraz skutečnosti a s ním i sama matrice časem promění. Jenže každodenní obcování požaduje, abychom o svém vnitřním mentálním stavu vydávali svědectví tady a teď! Naštěstí jsme občas schopni uměleckého výrazu. Nebo třeba mýtického vyprávění. Co ale s vývojem na poli čistě intelektuálního výkonu? Třeba na poli vědy? Tam se situace zhusta stává neúnosnou. V politice: pravice versus levice. V ekologii: příroda versus kultura, les versus bezlesí, divočina versus město. V antropologii: lovci-sběrači versus zemědělci, divoši versus civilizovaní lidé. V historiografii: pravěk versus středověk. Zazní tyto i některé další varovné příklady. Bude učiněn nesmělý pokus o příčné protnutí takového způsobu myšlení. Pokus o myšlení vývoje jako takového za podpory paleoekologie - vědy, která se o to občas snaží. (A právě v tomto momentě možná pohříchu přestává být vědou.) Jako obranu proti přílišnému očekávání předem avizuji: vyznění bude přinejlepším "zenové".
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. se narodil v roce 1972. Vystudoval vývojovou biologii a imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Teprve potom se začal zabývat kvarterní paleoekologií - vědou o vývoji přírody v současné geologické epoše. S tímto cílem vystudoval botaniku na Biologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. Řadu let pracoval v pražském Archeologickém ústavu AV ČR, kde bádal nad společnými dějinami přírody a lidí. Dnes je členem Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a podílí se tam na formování polooficiální Paleoekologické skupiny. Pravidelně se účastní českých mezioborových výzkumů v severovýchodní Africe vedených Miroslavem Bártou. Pravidelně přispívá do časopisu Vesmír. Je autorem asi stovky vědeckých článků, spoluautorem knihy "Krajina a revoluce" a hlavním editorem knihy o kolapsech v přírodě a ve společnosti "Něco překrásného se končí". V roce 2011 vydal obsáhlou vlastní knihu textů "Neklidné časy. Kapitoly ze
společných dějin přírody a lidí."

17:00
ANTON MARKOŠ
PODOBY ŽIVOTA:
NEUBAUEROVA EIDETICKÁ BIOLOGIE

Základním pojmem Neubauerovy teoretické biologie je podoba (eidos - odtud eidetický, protože od slova podoba se těžko dá odvodit přídavné jméno). Pokusím o interpretaci Neubauerových myšlenek s naznačením výhledů, ke kterým se lze z této pozice dopracovat.
Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. (1949), přednáší na katedře filosofie a dějin přírodních věd na PřFUK, t. č. její vedoucí. Odborné studie: Tajemství hladiny. Hermeneutika živého (2000). S kolektivem: Life as its own designer (2009). Editor, autor a překladatel sborníků: Náhoda a nutnost (2008), Jazyková metafora živého (2010). Populárizující literatura: (s J. Kelemenem) Berušky, andělé a stroje (2004); (s T. Daňkem) Život čmelákův (2005); (s L. Hajnalem) Staré pověsti (po)zemské (2007). Ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern připravil do tisku několik knih Neubauerových textů.

18:30
IVAN M. HAVEL
NEUBAUEROVSKÉ DIALOGY

Řada setkání, výletů, prožitků a rozhovorů spojuje dva autory, kteří k sobě měli a mají blízko. Záznam jejich společných úvah poodhaluje kniha "Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení". Přednášku doplní prodej nové knihy Ivana M. Havla "Zjitřená mysl a kouzelný svět".
Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. (* 1938) Večerně studoval obor automatizace a výpočetní techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde absolvoval v roce 1966. V letech 1969-1971 pokračoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley v USA, kde získal doktorát z počítačové vědy. V Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV se v letech 1972-1979 zabýval zejména umělou inteligencí a teorií automatů. V 70. a 80. letech organizoval neoficiální filozofické a vědecké bytové semináře a podílel se na vydávání samizdatové literatury. Od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. Od roku 1990 do 2008 byl ředitelem a dodnes je vědeckým pracovníkem Centra pro teoretická studia - transdisciplinárního vědeckého ústavu při Univerzitě Karlově a Akademii věd ČR. Habilitoval se v roce 1992 na Univerzitě Karlově, kde na MFF UK přednáší řadu let o přirozeném a umělém myšlení. Od roku 1990 je též šéfredaktorem časopisu Vesmír. Od teoretické informatiky a umělé inteligence se oblast jeho odborného zájmu posunula ke kognitivním vědám, filozofii mysli a teorii vědy. Je autorem četných vědeckých studií a esejistických úvah. Knižní publikace: Robotika - úvod do teorie a funkce kognitivních robotů (1980), Otevřené oči a zvednuté obočí (1998), Svatojánský výlet (spolu se Zdeňkem Neubauerem a Martinem Paloušem, 1999), Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení (spolu se Zdeňkem Neubauerem, 2004), Snování. Rok dopisů o snech (spolu s Michalem Ajvazem, 2008), Sindibádův dům (spolu s Michalem Ajvazem, 2010) a prozaické dílko Arsemid (2004).

19:30
ZDENĚK NEUBAUER
EKOLOGIE ČLOVĚKA.
VYPRÁVĚNÍ O JEDINÉM ZVÍŘETI, KTERÉ CHODÍ BOSO A DOKÁŽE STOLOVAT.

Živelná noc se Zdeňkem Neubauerem. Co je člověk? Jak mu rozumět? Jaké je jeho místo ve ... v čem vlastně? Přírodě? Světě? Evoluci? Člověk je především zvířetem, ale přesto je pro něj něco specifické. Co a jak? Člověčí smyslové orgány nejsou pouze receptory, kterými člověk poznává svět kolem sebe, člověk dokáže číst smysl světa, podoby věcí a životů, s nimiž společný svět obývá. Svými smysly dosáhne k tomu, co je za světem - do zásvětí. Proto(že) jenom člověk má svět a teprve s ním svět vzniká jako místo mezi nebem a zemí. Svět je světem člověka, vzniká a zaniká s konkrétní kulturou. Tak je i vesmír soukromou záležitostí naší civilizace, stejně jako evoluce. (Ale o té se nám to velmi těžko říká.) Svět je založen mýtem, který považujeme za nejsoucí, avšak relevantní podoby pravdy jsou právě na straně mýtů, představ, vyprávění a podob, protože ty přetrvávají, zatímco logická vysvětlení se neustále mění.
Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (* 1942 Brno). Jeho otec byl profesorem správní vědy a správního práva na MU a UK. Zdeněk Neubauer po absolvování Ecole International de Geneve a po maturitě na gymnáziu v Praze studoval na PřF (1960-65 mikrobiologii, chemii, biologii) a na FF (1965-71). Působil jako programátor v ČKD (1982-90). Od r. 1990 se stal vůdčí osobností nově založené katedry filozofie přírodních věd, navazující v jistém smyslu na práci Emanuela Rádla. Přednáší na PřF UK a FF UK filozofické a epistemologické problémy přírodních věd, základy biologického myšlení, problémy teorie a evoluce ad. V průběhu své činnosti v Ústavu genetiky a biofyziky v Neapoli dosáhl v biologii priority několika nových poznatků v oblasti regulátorových genů a řízených dědičných změn na úrovni genové aktivity, struktury genetické informace a morfogeneze bakteriálních kolonií. Pro své nekonformní odborné i politické postoje opustil v r. 1982 PřF UK a věnoval se převážně filozofii (účast na soukromých přednáškách prof. Patočky, studium teologie, religionistiky a uměnovědy, vědecko-filozofické přednášky pod krycím názvem Kybernetické problémy přírodovědy). Jeho práce týkající se vědy a kultury, mysli a těla, vědomí a nevědomí, religionistiky, hermeneutiky a hlubinné psychologie vycházely v samizdatu. Zabývá se filozofickými problémy biologie a fyziky, zejména prostorem možností a uskutečňování, epistemologickým významem tvaru a rolí mýtických motivů v poznání. Je autorem mnoha knih, například: "Deus et natura", "Kybernetické problémy přírodovědy", "Střetnutí paradigmat v současné biologii", "Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky", "Nový Areopag", "Přímluvce postmoderny" a dalších. Jeho originální myšlení ovlivnilo mnoho přímých i nepřímých žáků a spolužáků, filosofů, vědců či umělců.

Neděle 28. 4.

10:00
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
ÚČAST JISTÁ, TÉMA V JEDNÁNÍ

Tradiční nedělní rozprava s Václavem Bělohradským.
Prof. Václav Bělohradský se narodil 17. ledna 1944 v Praze. Je významným a veřejně známým současným českým filosof a sociologem. Je možno jej považovat za pokračovatele Jana Patočky. Vystudoval na FF UK v Praze češtinu, historii a filosofii. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Česky vydal například: "Myslet zeleň světa", "Přirozený svět jako politický problém", "Člověk bez skrupulí", "Kapitalismus a občanské ctnosti", "Mezi světy a mezivěty", "Společnost nevolnosti".

13:00
JIŘÍ PŘIBÁŇ
ÚČAST POTVRZENA, TÉMA BUDE UPŘESNĚNO

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., (* 25. srpna 1967, Praha) je český právník a sociolog. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde roku 2002 získal profesuru v oborech teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001 také působí na Cardiff Law School, University of Wales, od roku 2006 už jako profesor. Mimoto přednášel např. na Stanford University, New York University, University of California, Berkeley, Katholieke Universiteit Leuven a řadě dalších zahraničních univerzit. Je autorem mnoha publikací, například "Sociologie práva", "Hranice práva a tolerance", "Disidenti práva", "Právo a politika konverzace", "Systems of Justice in Transitions", "Rule of Law in Central Europe".

14:30
SYLVA FISCHEROVÁ
HIPPOKRATOVSKÁ DIETA:
MEZI JEDINEČNÝM A UNIVERZÁLNÍM

Přednáška usiluje představit hippokratovský vynález diety jako určitého způsobu života, který zakládá nebo znovunastoluje zdraví. Tento "vynález" je zakotven v pojetí člověka jako bytosti pevně usazené v tomto světě a podléhající jeho zákonům. Přes veškerou typologii jednotlivých lidských typů i druhů chorob však nakonec hippokratovský lékař stojí před neopakovatelnou situací každého jedince. Jak napsal o staletí později Goethe: Individuum est ineffabile - jedince nikdy nelze (cele) vypovědět.
Mgr. Sylva Fischerová, PhD. se narodila roku 1963 v Praze, do osmnácti let však žila v Olomouci. Po počátečních studiích filosofie a fyziky na FF a MFF UK v Praze nakonec vystudovala klasickou filologii. Nyní působí v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (specializace: řecká literatura, filosofie, náboženství). Vydala osm samostatných sbírek poezie: "Chvění závodních koní", "Velká zrcadla", "V podsvětním městě", "Šance", "Krvavý koleno", "Anděl na okně", "Tady za rohem to všechno je", "Mare". Její básně i prózy byly přeloženy do celé řady jazyků a otištěny v časopisech a almanaších, dva knižní výbory z básní byly publikovány ve Velké Británii. Píše také pro děti: "Júla a Hmýza aneb Cesta do Juliiny země" a kniha pohádek "Egbérie a Olténie". Společně s Jiřím Starým uspořádali dva mimořádně zajímavé sborníky: "Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách" a "Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách", s Hynkem Bartošem editovala nové vydání výboru z hippokratovských spisů "Hippokratés. Vybrané spisy I". Vydala také knižní rozhovor s Karlem Flossem "Bůh vždycky zatřese stavbou", dvě sbírky povídek: "Zázrak" a "Pasáž" a prózu "Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel". CD z jejích básnických textů nyní chystá k vydání Monika Načeva.

16:00
VÁCLAV CÍLEK
INDIÁNSKÉ CESTY DOMŮ

Američan indiánského původu Jimmie Durham se k přirozenému světu vrátil v Bruselu v polodivokém parku, když jedl lipové květy. V polovině 90. let odjel do Plas v západních Čechách, kde mnichové kdysi sbírali do svých léků lipové květy. V lese našel mladou lípu, uřízl z ní větev a na jednom místě zapíchl do země, aby v této dezorientované zemi vytvořil nějaký střed. Na hůl připevnil zpětné zrcátko. Bylo totiž nutné se zároveň dívat i dozadu. Minulost nešlo nechat bez dozoru. Zrcátko hned druhý den někdo ukradl. Společnost začala pádit dopředu a neohlížela se. V roce 1996 začal Durham konstruovat přenosné triumfální oblouky pro osobní potřebu. Jsou malé a lehké, člověk pod nimi sotva projde, ale vždy, když udělá něco velkého, tak si může triumfální oblouk postavit a projít pod ním. Tento druh tvorby si můžeme snadno představit, když si uvědomíme, že Durham, jak sám píše, vyrůstal v nebezpečném lese, plném hadů a jedovatého hmyzu. Toto prostředí (jak známe z minulého režimu nebo Židé z historií pogromů) velice přeje humoru. Indiány si představujeme jako vážné, tvrdě řezané bronzové figury, ale ve skutečnosti to jsou srandisti, kteří se neustále snaží vyhmátnout legrační aspekt situace. To jen blahobytní lidé humor nepotřebují, protože mají zábavu. Někdy to je obtížné, jako třeba když španělští konkvistadoři potrestali vzpurné indiány v pueblu Acoma tím, že jím uřízli nohu. Durham si myslí, že lidé by neměli pracovat ani pro sebe, ani pro své přátele nebo národ, ale pro nějaké lidství, protože jsme kontinuum.
RNDr. Václav Cílek, CSc. (* 1955, Brno - Židenice) je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Střední školu studoval také v Tanzanii, poté vystudoval hornickou průmyslovku v Příbrami a přírodovědeckou fakultu - obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím. Žije v Praze a má dvě dcery, mladší z nich Eliška Cílková je česká hudební skladatelka. Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech, své texty publikuje v řadě časopisů, např. Vesmír, Respekt, atd. Spolupracuje též s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Byl např. průvodcem televizních pořadů "Putování starými cestami" (2005), "Aleje jako součást naší krajiny" (2007), "Kameny v české krajině" (2008) a "Řeka v proudu času" (2009) nebo seriálů "Podzemní Čechy" (2001) a "Podzemní Čechy II" (2009), na kterých se též významně podílel autorsky. Za knihu "Krajiny vnitřní a vnější" a za následující knihu "Makom: Kniha míst" získal Cenu Toma Stopparda za rok 2004 (cena za literární eseje). V červnu 2007 získal Cenu ministra životního prostředí "za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie". V roce 2009 získal Cenu Nadace VIZE 97.

17:30
INTELEKTUÁL V SOUČASNÉM ČESKÉM
VEŘEJNÉM PROSTORU.
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, JOSEF JAŘAB, PETR PITHART, JIŘÍ PŘIBÁŇ, VÁCLAV ŽÁK.
Moderuje PETR HLAVÁČEK.
V jednání MILENA BARTLOVÁ.

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., (* 1937 Kravaře) je český anglista, literární historik a teoretik, překladatel a bývalý senátor. V roce 1990 byl jmenován profesorem anglické a americké literatury. Od 1. ledna 1990 do 31. ledna 1997 byl rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1996 do roku 2006 byl senátorem Parlamentu České republiky. V roce 1989 byl hostujícím profesorem na Harvard University. Je autorem publikací, například " Americká černošská próza - Obsah a pojetí pojmu na pozadí historického vývoje", "American Poetry and Poets of Four Centuries", "Antologie americké literatury".
Doc. JUDr. Petr Pithart (* 1941 Kladno) je český politik, člen Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové. Byl jedním ze signatářů Charty 77 a angažoval se i v oblasti samizdatové literatury. Spolu s Milanem Otáhalem a Petrem Příhodou napsal pod pseudonymem PODIVEN knihu "Češi v dějinách nové doby" v níž její autoři mimo jiné zesměšnovali podstatu českého národního obrození, samotnou skutečnost vzniku moderního českého národa či poválečné vysídlení Němců z Československa. Některá svá samizdatová díla napsal pod pseudonymem J. Sládeček. V roce 1989 a později se Petr Pithart angažoval v Občanském fóru. Byl členem federálního parlamentu. V období únor 1990 až červenec 1992 byl předsedou české vlády v rámci federace. Byl zastánce zachování Československa, známým se stal jeho termín dvojdomek. V roce 1991 při rozpadu OF se stal spoluzakladatelem a místopředsedou Občanského hnutí, které po prohraných volbách 1992 opustil, stejně jako na přechodnou dobu politiku. V letech 1996-1998 a 2000-2004 byl předsedou Senátu. V roce 2003 neúspěšně kandidoval na funkci prezidenta České republiky. Od roku 1990 působí jako docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Je předsedou Společnosti Bernarda Bolzana. Je autorem knih: "Obrana politiky", "Osmašedesátý", "Dějiny a politika: Výbor z esejistiky", "Po devětaosmdesátém: Kdo jsme? - Mezi vzpomínkami a reflexí: Texty z let 1992-1996", "Češi v dějinách nové doby", "Devětaosmdesátý", "Ptám se, tedy jsem: Rozhovor s Martinem T. Zikmundem."
Ing. Václav Žák (* 1945 Tábor) je český politik a publicista, signatář Charty 77, bývalý poslanec a místopředseda České národní rady a do května 2009 i předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT a po studijním pobytu v Anglii pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Roku 1977 podepsal Chartu 77 a účastnil se různých disidentských podniků, podílel se na založení Klubu nezávislé inteligence i Občanského fóra. Po rozpadu OF byl členem Občanského hnutí a od roku 1992 pracoval jako redaktor a publicista v časopisech nakladatelství Ekonom, v rozhlase aj. Přednášel také politickou teorii na Karlově univerzitě v Praze a na Univerzitě v Hradci Králové. Od roku 2002 je šéfredaktorem časopisu Listy. Václav Žák je autorem celé řady článků a knihy "Rizika mobilizační politiky".
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (* 1974) je český historik kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku. Studoval historii a filosofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Universität Bern ve Švýcarsku. Poté byl interním doktorandem Ústavu českých dějin FF UK, působil v Historickém ústavu AV ČR, v období 2001 až 2007 byl vědeckým pracovníkem Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (GWZO) v německém Lipsku. Zároveň v letech 2006 až 2007 vykonával úřad proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční záležitosti na Husitské teologické fakultě UK a funkci vedoucího Katedry historie a křesťanské kultury. V období 2006 až 2012 přednášel dějiny středověku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Roku 2008 založil a jako koordinátor vede Collegium Europaeum - Výzkumnou skupinu pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR v Praze. S manželkou Karlou a svými syny Jonášem a Mikulášem žije v Kadani na Špitálském předměstí a v Praze na Královských Vinohradech. Je autorem mnoha vědeckých i populárně naučných knih a editorem sborníku "Intelektuál ve veřejném prostoru: vzdělanost, společnost, politika."

20:00
DŮM PŘÍRODY LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
SLAVNOSTNÍ VEČER EDO 2013.
MILOŠ ŠEJN, MILOŠ FEKAR, MARCEL HUBÁČEK

V jednání účast: František Skála.
Představení projektu, který kolem Sluňákova vytváří unikátní galerii v přírodě a o přírodě Litovelského Pomoraví.

22:00
NOC SLAVÍKŮ.
sraz před Divadlem hudby Olomouc
Procházka do světa, kde si prožitek nejde zaplatit. Jde totiž o to, co si zrovna myslí slavíci.
Julie: Miláčku, nechoď. Ještě není ráno. Ten pták, který tě zpěvem vyplašil, to nebyl skřivan, to byl slavíček. Každou noc si tu na granátovníku tak prozpěvuje. Byl to slavík, věř mi.
Romeo: Ne, byl to skřivan, posel svítání.
Slavíka většina lidí asi nikdy neviděla a nejspíš ani nerozeznali, když už se ozval. A to prý má nejkrásnější hlas. Přesto jsou v Olomouci místa, kde lidé raději zavírají okna, když to na něj koncem dubna přijde. Přijďte si s námi poslechnout slavíka i odborný komentář. Pokud nám štěstí nedopřeje a slavíci budou mlčet, poslechneme si slavíka a další noční hlasy, alespoň z nahrávky.
Průvodce Jaroslav Koleček.

UBYTOVÁNÍ NA SLUŇÁKOVĚ
Pro návštěvníky programu EDO je připravena možnost levného ubytování v nízkoenergetické budově Sluňákova v Horce nad Moravou. Doprava městskou hromadnou dopravou. Přespání ve vlastních karimatkách a spacácích za 40 Kč na noc. Případně ve dvoulůžkových pokojích 200 Kč na noc. Pouze pro přihlášené: jana.vyhnakova@slunakov.cz

1. 5. 2012
EKOJARMARK - HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, informace o životním prostředí, divadlo pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční věže.
o DIVADLO TRAMTÁRIE na nádvoří radnice.
O pračlovíčkovi v 11:00. Pirátská pohádka ve 14:00 a v 15:00.
o VIVAT COMPOSTELA aneb bioodpady pro zachování zdravé půdy. Osvětové divadlo Vivat compostela - je originální autorské divadelní představení, které s humorem a nadsázkou pojednává o nás, o půdě, o kompostu a zdravém životním stylu. Pořádá EKODOMOV (www.ekodomov.cz).
o TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE. Prezentace společnosti pro veřejnost, ukázka třídění odpadů pro veřejnost.
o BAREVNÉ DNY aneb JAK SE TOČÍ ODPADY. Zábavný program o třídění a recyklaci odpadů s řadou atrakcí, her a soutěží pro děti a rodiče. Maxi Domino - had k sobě příslušných odpadů, PC hry zaměřené na třídění odpadu, Popelka - soutěž v třídění odpadu, Házecí deska, Naučná stezka - devět stanovišť s informacemi o třídění odpadu s kvízy, Skákání v pytlích k popelnici, Maskot Petka v podobě žluté PET lahve, Šoupací puzzle - 3 desky se znázorněním koloběhu od nákupu po nové výrobky, Recyklační brána, Maxi puzzle s recyklačním koloběhem, Výstava Tondy Obala - klasická výstava recyklovaných odpadů s možností si vytřídit odpady na obrázcích a vysvětlením třídění a recyklace odpadu. Možnost vyfotit se s Tondou Obalem. Pořádají Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz/www.jaktridit.cz) a Olomoucký kraj.
o LESY V OLOMOUCKÉM KRAJI - LESY PRO LIDI. Zábavné aktivity pro všechny, přibližující péči lesníků o zelené bohatství Olomouckého kraje. Můžete se přímo na náměstí projít po jehličí, potočních oblázcích nebo lesním mechu. U stánků si ověříte své znalosti z přírodovědy - poznávání základních druhů dřevin, určování přírodnin apod. Můžete vyzkoušet znalosti svých dětí o lese a jeho obyvatelích. Správné odpovědi dětí i zkušené znalce lesa odměníme dárkem. Vlastníci lesa ale i další přátelé lesa si mohou odnést cenné informace o pěstování dřevin, péči o lesní zvěř anebo kontakty na subjekty zabývající se lesnictvím v regionu. Zájemci o horoskopy v Keltském stromokruhu zjistí, ve znamení kterého stromu se narodili a jaké mají společné vlastnosti s tímto druhem dřeviny. Pořádají Lesy města Olomouce, a. s. a Lesy ČR, s. p. Krajské ředitelství Šumperk (www.lesycr.cz).
o PREZENTACE CENTRA SEMAFOR, které se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší olomouckou veřejnost. Propagace centra, cyklistické dopravy a cyklistická překážková dráha pro veřejnost (www.olomouc.eu/semafor).

KONCERT EDO 2013: 1. 5. 2013
HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC

9:30 NYLON JAIL
10:30 TOMÁŠ KOČKO A OCHESTR
12:00 ŽAMBOŠI
13:30 IVA BITTOVÁ a ČIKORI
15:00 GREEN DOLPHIN JAZZ
16:00 LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
17:30 MARSHALL MALINOVSKY
18:30 VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
20:00 ZRNÍ

V případě špatného počasí se koncerty uskuteční v U klubu Olomouc u Leoše Friedla.
Koncert zvučí: František Petřík, Sound of Innovation.

UBYTOVÁNÍ NA SLUŇÁKOVĚ
Pro návštěvníky programu EDO je připravena možnost levného ubytování v nízkoenergetické budově Sluňákova v Horce nad Moravou. Doprava městskou hromadnou dopravou. Přespání ve vlastních karimatkách a spacácích za 40 Kč na noc. Případně ve dvoulůžkových pokojích 200 Kč na noc.
Pouze pro přihlášené: jana.vyhnakova@slunakov.cz


20. 4. a 21. 4. 2013
PUTOVÁNÍ KRAJINOU EDO
Výlety do krajin přírodních i městských.

Středa 17. 4.
PO STOPÁCH OLOMOUCKÝCH POPELÁŘŮ.
Sraz v 16:00 hodin na autobusovém parkovišti u Tržnice
Exkurze na místo kam byste se asi jindy nevydali. Prohlídka dotřiďovací linky Technických služeb města Olomouce, a. s., přes kterou prochází tříděný odpad z barevných kontejnerů ve městě. Pojďte se s námi přesvědčit, co to tu s odpadem provádí a zjistit kam suroviny putují dál. Můžeme vám slíbit nevšední zážitek a komentář doprovázený (lehce snesitelným) odpadovým zápachem. Je nutno se do 12. dubna přihlásit emailem: info@slunakov.cz nebo telefonicky: 585 154 711. Doprovodný program EDO.
Garantem akce je RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí OŽP MmOl.


Sobota 20. 4. 2013
BRADLO - KRAJINOU LÍBEZNOU
JÁN KADLEC: Vlastivědný výlet přírodou a historií kraje na česko - německém pomezí
Doprava: ČD trať č. 290, odjezd Olomouc 7.47. Sraz: 8.45 nádraží ČD Libina
Trasa 8 km: Libina - Tři kameny - Bradlo - Kočičí skála - Nová Hradečná
Jarní příroda masívu Bradlo, skalní město Tři kameny, vrchol skaliska Bradla s kruhovou vyhlídkou, cestou pověsti a příběhy na kraji česko - německého pomezí. Návrat ze zastávky ČD Nová Hradečná.
Náročný výlet ve skalách pořádaný Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci.
Ján Kadlec říká: " Jako malý kluk jsem našel za trámem dědečkovy usedlosti v Jiříkově starou pušku. Když jsem se dospělých ptal, kdo ji tam asi dal, nedostal jsem odpověď. Zjistil jsem však, že celá vesnice bydlí v domech, které stavěli lidé, o nichž nevíme vůbec nic. Měli jsme jejich nábytek, používali zemědělské nářadí a stroje a nikoho nezajímalo, jak ti lidé žili a kde jsou dnes. Začal jsem pátrat po minulosti Rýmařovska a zájem mě neopustil dodnes."

Sobota 20. 4. 10:00-16:00 ZOO Olomouc na Sv. Kopečku
PŘÍBĚHY STARÉHO VARANA IRANGY.
DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC.

Na 6 stanovištích se účastníci akce zábavnou formou seznámí se zajímavými živočichy JV Asie. Celou akcí provází ústřední postava starého varana Irangy, který bude vyprávět své příběhy. Na cestě jsou zastavení: Na hostině u hulmana, Asijští draci, Hadí hnízdo, Na lovu s tygrem Ilájou, Sloní slavnost ve vesnici Ipanea, Malí obři v Taman Negara. Stanoviště budou připravena tak, aby je mohly absolvovat různě staré děti a aby umožnila společnou činnost rodičů a dětí. Každé stanoviště bude doplněno o informační panel se zajímavými obrázky a informacemi o fauně JV Asie. Dětští účastníci obdrží drobnou odměnu. Každý účastník obdrží startovní průkaz, který bude současně omalovánkou a pracovním listem.
Akci pořádá ZOO Olomouc na Svatém Kopečku a DDM Olomouc.

Neděle 21. 4.
VÍTKOVICE, ODRY, BUDIŠOV, STARÁ VODA.
PUTOVÁNÍ ZA ARCHITEKTUROU
A S JAKUBEM POTŮČKEM.

Sraz u Tržnice na parkovišti v 8:00 pro předem přihlášené do 12. 4. 2012.
na emailu jana.vyhnakova@slunakov.cz, případně na telefonu 585 378 345.
Program:
Vítkovice: Uznávaný český architekt Josef Pleskot se významně podílí na proměně moravskoslezské metropole. Podle jeho projektů vzniká celá řada staveb v Dolní oblasti Vítkovic, například známá Multifunkční aula Gong.
Odry: Muzeum Oderska, obdivuhodná expozice "Proměny Oderského děkanátu" podle koncepce Zbyňka Baladrána.
Budišov nad Budišovkou: město břidlice, které se jako přízrak objevuje těm co zabloudí a navždy zde mizí.
Stará Voda: Známé poutní místo nacházející se vojenském prostoru Libavá, což se vetkalo do jeho komplikovaného osudu.
Náročný ale velmi zajímavý celodenní program: jídlo sebou.
Jakub Potůček se narodil v Hradci Králové a je absolvent Katedry dějin umění FF UP Olomouc. Pracuje v Národní galerii v Praze jako kurátor Sbírky moderního a současného umění.

Úterý 1. 5.
ZVLÁŠTNÍ PTÁČCI V OLOMOUCKÉM PARKU
Sraz v 8:00 hodin na Žižkově náměstí
Vítání ptačího zpěvu s Jaroslavem Kolečkem. Pozorování ptáků, ptačí hlasy skutečné i nahrané. Ukázka odchytu a kroužkování. Kdysi Oldřich Janota zpíval: Zvláštní ptáčci v zábavním parku / vynášejí v drápcích z košů zbytky párků, / hnízda staví ze včerejší trávy, / z pyšné slávy kartonových krabic. / Křičí, piští, skotačí den ze dne, / jednou z parků zmizí, až se vítr zvedne. / Až vítr shrábne svoje píšťalky z peří / a jedním krokem srázné cesty v parku změří". (Z alba Jako měsíc.). Akce je pořádána ve spolupráci s Moravským ornitologickým spolkem - pobočkou ČSO.


VÝSTAVY EDO 2013

Termín a místo budou upřesněny
MÍSTA SETKÁNÍ
FRANTIŠEK SKÁLA, MILOŠ ŠEJN,
MILOŠ FEKAR, MARCEL HUBÁČEK
A ZDENĚK NEUBAUER.
V areálu vzdělávacího biocentra Sluňákov v Horce nad Moravou se v letech 2013 a 2014 realizuje ve spolupráci agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a CHKO Litovelským Pomoravím projekt "Dům přírody Litovelského Pomoraví". Vzniká obchůzková trasa areálem, která má sloužit k prožitku vztahu člověka a přírody. Jakási galerie v přírodě lužního lesa a nivi řeky Moravy. Výstava ukáže modely tzv. "Míst setkání", které uměleckými prostředky mají zesílit pocit souvztažnosti člověka a krajiny. Modely podle kterých vznikají reálná umělecká díla v krajině vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloš Fukar a Marcel Hubáček. Výstava je doplněna scany deníkových záznamů Zdeňka Neubauera z jeho výprav za houbami. Texty Zdeňka Neubauera se staly důležitým zdrojem nejen pro činnost Sluňákova, ale také pro "živelný" koncept "Domu přírody Litovelského Pomoraví".
Výstava v jednání.

2. 4. - 30. 4. 2012 Galerie Caesar
JAN JEMELKA
Jubilejní výstava malíře a grafika.
V JEDNÁNÍ

8. 4. - 10. 5. Galerie DDM Olomouc
ŽIVÁ VODA.
Výstava dětských prací z výtvarné soutěže POZNEJ A CHRAŇ.
Výstava výtvarných prací dětí, které se zúčastnily letošní soutěže.
Vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších prací proběhne ve středu 10. 4. 2013 v 16:00. Pořádá DDM Olomouc.


AKCE PRO ŠKOLY EDO 2013

Pondělí 22. 4. 2013
8:00 - 12:00 V okolí Pavilonu zájmové činnosti DDM OLOMOUC
PŘÍBĚHY VODY
DEN ZEMĚ - pro nejmenší NA DDM OLOMOUC
Akce je určena zejména mladším dětem z přihlášených mateřských a základních škol a rodičům s malými dětmi.
Děti z oddílu Lid Medvědího potoka, Zooklub a výtvarných kroužků připravují deset hravých a soutěživých zastavení motivovaných příběhy vody, a to ve spojitosti s životem ve vodě a ochranou přírody. Na každém zastavení se děti setkají s vodou trochu jinak, čeká je živá voda z pohádky, ale i déšť nebo řeka, nahlédnou také do života pod hladinou nebo zavítají do dalekých moří.
Vstup volný. Školní kolektivy prosíme o přihlášení předem na adrese panda@ddmolomouc.cz
Akci podporuje statutární město Olomouc a ZO 71/02 ČSOP Upolín .
Pořádá: Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc tel.: 585 223 233 o panda@ddmolomouc.cz www.ddmolomouc.cz,
www.upolin.com

16. 4. -29. 4.
DNY ZEMĚ NA ŠKOLÁCH A PRO ŠKOLY
(Sluňákov ve spolupráci se školami a studenty Mezinárodních rozvojových studií):

16.4.
ZŠ Nemilany, místo: Rozárium, čas:9:00 - 12:00.

19.4
Pro mateřské školy, místo: Rozárium, čas: 8:00 - 12:00.

26.4.
Pro první stupeň základních škol, místo: Rozárium, čas: 8:00 - 12:00.

29.4.
FZŠ Hálkova, místo: FZŠ Hálkova, Hálkova 4, čas:9:00 - 13:00

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

POZNEJ A CHRAŇ
Dům dětí a mládeže Olomouc
vyhlašuje u příležitosti Dne Země a EDO 2013
28. ročník výtvarné soutěže
Poznej a chraň
ŽIVÁ VODA
Je všude kolem nás a přece nás umí vždy překvapit.
Voda životadárná tekutina, voda před kterou je potřeba být na pozoru, voda domov rostlin a živočichů, nesmírně modrý oceán i tajuplná lesní tůň.
Do soutěže přijímáme práce všech technik ve formátu A2, A3 nebo A4, zaměřené na vodu jako živel, životní prostředí, její variabilitu a krásu.
Soutěžní kategorie: do 6 let, 7-8 let, 9-10 let, 11-12 let, 13-14 let a 15-16 let.
U každé práce uveďte jméno, věk a adresu autora.
Práce zasílejte do 27. března 2013 na adresu: DDM Olomouc, OPřV, tř. l7. listopadu 47, 771 74 Olomouc. Práce dětí budou vystavené v galerii DDM, tř. 17. listopadu 47 od 8. 4. do 10. 5. 2013.
Vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších prací proběhne ve středu 10. 4. 2013 v 16:00.
Soutěžní práce poštou nevracíme. Po domluvě si je můžete u nás osobně vyzvednout od 14. 5. do 28. 6. 2013. Nevyzvednuté práce budou archivovány a příležitostně vystaveny na krajské konferenci k ekologické výchově v CEV Sluňákov a dalších výstavách DDM Olomouc.
Akci finančně podporuje statutární město Olomouc.

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ PROGRAMU 2013:

R1 Morava na Prima Love, Praděd: 51. Kanál,
Český rozhas Olomouc,
Listy - dvouměsíčník pro kulturu a dialog,
OL4YOU, olomoucký lifestylový magazín,
Sedmá generace, Naše příroda, www.EnviWeb.cz, biom.cz, www.hybrid.cz, Olomoucké noviny online, ekolist.cz, Ekologické bydlení, Osel.cz

Přivítáme další mediální partnery.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu na podporu udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Změny programu při množství hostů pravděpodobné.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
na internetových stránkách:
www.slunakov.cz


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí