zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny v povolování vodních děl

27.02.2013
Voda
Změny v povolování vodních děl

Společné řízení po "velké" novele stavebního zákona a dopad právní úpravy na povolování vodních děl.

Poslední novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013, nově v ustanovení § 94a upravila podrobnosti vedení společného územního a stavebního řízení a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na rozdíl od původní právní úpravy stavební úřad povede jedno společné řízení a vydáno bude jedno společné rozhodnutí o dvou výrocích. V prováděcí vyhlášce budou následně nastaveny požadavky na žádost, společnou dokumentaci i obsahové náležitosti společného rozhodnutí.

Společné územní a stavební řízení lze podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj vést i pro stavby vodních děl, a to v případě, že místně příslušný správní orgán je jak obecným stavebním úřadem, tak i vodoprávním úřadem. Tzn. vždy, je-li příslušným obecným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností, v ojedinělých případech krajský úřad. Uvedený závěr je však nutné dále propojit se speciální úpravou společného řízení obsaženou v ustanovení § 9 odst. 5 (a § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), které předvídá vedení společného řízení v případě rozhodování o povolení k nakládání s vodami a o stavebním povolení. Bude-li totiž splněna výše uvedená podmínka příslušnosti, bude vodoprávní úřad vést ve vztahu k vodním dílům společné řízení územní, stavební i "nakládací" a výsledkem takového řízení bude rozhodnutí o třech výrocích - o umístění stavby, o povolení stavby a s výrokem o povolení k nakládání s vodami.

Řízení povede a výroky vyhotoví několik oprávněných úředních osob, které prokázali zvláštní odbornou způsobilost pro jimi vykonávanou správní činnost. Stanovení oprávněné úřední osoby pro podpis rozhodnutí a koordinátora společného řízení je na organizačním řádu úřadu.

Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí