zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad komíny a kouřovody bdí správní orgány už od doby Rudolfa II.

11.03.2013
Vytápění, zateplení
Nad komíny a kouřovody bdí správní orgány už od doby Rudolfa II.

Kdo z našich kolegů otevřel na konci loňského roku jedny nejmenované noviny, v tom musely, řečeno po kominicku, bouchnout saze....

Stálo tam mimo jiné, že kontroly komínů jsou povinné pod hrozbou tučné pokuty a nově se vztahují i na plynové komíny.

Článek oplýval i dalšími polopravdami a nesmysly. Komentovat je nemíníme, bylo by to nadlouho. Raději uvedeme na pravou míru, jak vypadá současná "kominická legislativa", a zasadíme problematiku do historických souvislostí. Ty totiž mnohé objasňují.

Jaké právní předpisy ve vztahu ke komínům a kouřovodům tedy dnes platí? Od začátku roku 2011 vymezuje péči o spalinové cesty Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Na rozdíl od dřívějších norem je praktičtější. Respektuje totiž moderní konstrukce a jako součást právního řádu předkládá občanům, podnikatelům a organizacím přímo návod, jak se chovat, aby byl provoz spalinových cest a připojených spotřebičů bezpečný, a to jak z hlediska protipožární prevence, tak i z hlediska provozní bezpečnosti. Navíc je to nařízení vlády, tedy norma, na jejímž znění se shodla všechna ministerstva, a nikoliv "jenom" vyhláška, kterou vydává jeden samostatný resort.

Nařízení vlády už ze své právní podstaty neukládá občanům ani jiným subjektům žádné povinnosti - to mohou pouze zákony. Neumožňuje tedy státní správě ani udělit pokutu občanovi, který si neobjedná kominíka v požadované lhůtě. Nařízení vlády ani neukládá občanům povinnost pustit do domu nějakého "kontrolora", který bude zjišťovat, zda v domě kominík prováděl čištění a kontrolu komínů či nikoliv.

Pokuta může být udělena pouze za předpokladu, že nezodpovědné chování povede k újmě na zdraví či majetku. Kdo tedy bezmezně věří ve vlastní kominické dovednosti, z hlediska úřadů mu nic nehrozí, pokud ovšem nedojde k požáru či otravě. Je ale na pováženou, zda je tento přístup rozumný. Kominík odvede svou práci za pár stovek korun a odpovědnost za stav spalinové cesty včetně právních důsledků při havárii způsobené jejím špatným stavem jde následně "za ním".

Z hlediska nařízení vlády je klíčové nechat si příslušnou odborně způsobilou osobou v požadovaných lhůtách provést příslušné kominické práce - čištění a kontrolu spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu a taky čištění spotřebiče paliv. Shledá-li kominík nebo příslušný servisní technik na spotřebiči a spalinové cestě závady, domluví se s majitelem na opravách.

vanaČetnost kontrol spalinových cest se odvíjí od výkonu spotřebiče paliv a druhu používaného paliva. Z tabulky v příloze č. 1 k nařízení vlády je patrné, že většinou stačí jedna kontrola za rok.

Zároveň je třeba dbát na to, aby i spotřebič byl řádně seřízen a vyčištěn. Zvlášť spotřebiče moderních konstrukcí je třeba nechat čistit a seřizovat příslušným vyškoleným odborníkem. Ten seřizuje spalování za pomoci moderních pomůcek - analyzátorů spalin atd. Týká se to na rozdíl od minulosti i spotřebičů na pevná paliva. Například moderní zplynovací kotle na dřevo je třeba před uvedením do provozu seřídit a potom pravidelně ve stanovených termínech čistit, seřizovat a kontrolovat.

Kontrola spalinových cest jedenkrát do roka je oproti stavu v minulosti velkou benevolencí. Před rokem 2011 totiž platila Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, kterou vydalo na základě zmocnění obsaženého v § 30 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně Ministerstvo vnitra ČSR.

V této vyhlášce byla stanovena povinnost provádět u spotřebičů na plynná paliva (ano, už tady!) do jmenovitého výkonu 50 kW kontrolu komínů 2x ročně a u výkonu nad 50 kW dokonce 4x ročně! Pro spotřebiče na pevná paliva vyhláška vyžadovala čištění a kontrolu 4x a 6x ročně podle druhu spotřebiče.

Tím se dostáváme k meritu věci: dohled správních orgánů nad spalinovou cestou rozhodně není ničím novým. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že již v době panování císaře Rudolfa II. byla pravidla přísnější. Bylo to samozřejmě i proto, že konstrukce spalinových cest v té době nedosahovala takových konstrukčních kvalit.

Zajímavostí je, že právě z rudolfínské doby pochází císařské nařízení, které prvně přisuzovalo odpovědnost za stav komínů a kouřovodů přímo kominíkům (tehdy to byli mestkomínové). Ti měli přidělené tzv. pracovní rajóny, ve kterých kominické práce prováděli.

Mělo to, jak už to tak bývá, dvě strany mince, dobrou a špatnou. Pro kominíka to znamenalo, že sice má zajištěnou práci ve "svém rajónu", ale nikde jinde podnikat nesměl. Pro zákazníka to znamenalo, že se o komíny starat nemusel vůbec (povinností kominíků bylo pravidelně obcházet svůj rajón a dodržovat stanovené termíny provádění jednotlivých úkonů), ale na druhou stranu, nikoho jiného než přiděleného kominíka si na údržbu komína objednat nemohl.

Rajóny byly u nás zrušeny až v roce 1995, kdy zákon o živnostenském podnikání převedl kominickou živnost z živnosti koncesované na živnost řemeslnou. Opět můžeme mluvit o dvou stranách mince. Kominíci ztratili jistotu zakázek a tím i práce, ale ti šikovní mohli rozšířit pole své působnosti. Zákazníci získali výhodu objednat si kominíka podle vlastního výběru, ale ztratili "právní bezúhonnost" v případě, že spalinová cesta nefungovala tak, jak měla. Abychom byli v obraze: například v Německu byly pracovní rajóny zrušeny pro kominíky teprve v letošním roce, na popud EU, a v některých jiných zemích EU kominické rajóny v různých podobách dokonce platí dodnes.

Jak vidíte, milí čtenáři, kominické řemeslo se ruku v ruce s legislativou neustále mění a přizpůsobuje aktuálním požadavkům doby. Oproti dobám minulým jsou dnes soukromí občana a víra v jeho zdravý rozum při rozhodování o tom, jak zajistit bezpečnost svou a svých blízkých, pro stát důležité, a proto je i respektuje.

A jak se my kominíci ze všech sil snažíme, abychom do Vašich domácností přinášeli to pověstné "kominické štěstí", což není nic jiného než zajištění bezpečí domova před požáry a otravami spalinami? Například tím, že se celoživotně vzděláváme a tím, že neustále přesvědčujeme státní orgány, aby požadavky na ty, kteří chtějí kominické služby poskytovat, byly přísné a uchazeči, kteří se snaží získat oprávnění k provozování určených kominických činností, museli prokázat dostatečné odborné znalosti.

Z výše uvedeného je patrné, že stěžovat si v dnešní době na obtěžující kominickou byrokracii a zpochybňovat roli kominíků jako takovou je zcela nemístné a v kontextu s děsivými požáry a otravami také krajně nebezpečné. Staré lidové rčení říká: musíme jen jedno, a to je - umřít. Já dodávám: aby to nebylo příliš brzy, měli bychom se chovat zodpovědně. Například v oblasti péče o spotřebiče a spalinové cesty.

Pavel Dědič,
kominík a soudní znalec v oboru požární ochrana - specializace kominářství

Ing. Jaroslav Schön,
kominík a viceprezident Společenstva kominíků České republiky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí