zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLV. výzvu OPŽP na rychloobrátkové projekty

14.03.2013
Odpady
Ovzduší
Firemní ekologie
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLV. výzvu OPŽP na rychloobrátkové projekty

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR připravily s ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a nutnosti maximalizovat alokování prostředků výzvu na projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti.

Svým charakterem se jedná o rychloobrátkové projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, kde se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. března 2013 do12. dubna 2013.

Zároveň chceme všechny potencionální zájemce upozornit na to, že žadatel není povinen k žádosti předkládat:

Prioritní osa 2

- Projektovou dokumentaci,
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)- v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Prioritní osa 4
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a Stanovisko ČIŽP jako povinné přílohy žádosti. Tato stanoviska předloží žadatel dodatečně v průběhu hodnocení žádostí, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí tj. do 13. 5. 2013 včetně.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty dodávek vybavení bez stavebních prací.

Upozornění pro žadatele - informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení dalších výzev v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, které budou zaměřeny na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z OPŽP, až po roce 2013. Výzvy budou vyhlašovány s ohledem na zbývající finanční prostředky z aktuálních výzev.

Dokumenty k XLV. výzvě

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí