zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Už se těšíte na jarní procházku přírodou? Spojte ji s mapováním čejky chocholaté!

23.03.2013
Příroda
Už se těšíte na jarní procházku přírodou? Spojte ji s mapováním čejky chocholaté!

Česká společnost ornitologická vyzývá veřejnost, aby se zapojila do mapování čejky chocholaté. Jeho cílem je získat co nejvíce informací o současném hnízdním výskytu tohoto druhu a vytipovat nejvýznamnější hnízdiště, u kterých by bylo vhodné zavést účinnější ochranu úpravami zemědělského hospodaření.

Aktuální pohled na zasněženou krajinu tomu sice neodpovídá, ale jaro už nezadržitelně klepe na dveře. Jakmile sněhová pokrývka roztaje, ptáci začnou krajinu oživovat svým zpěvem a na polích a loukách se opět objeví také čejky chocholaté. Tento krásný pták s typickou chocholkou z naší krajiny bohužel dlouhodobě mizí a proto chce Česká společnost ornitologická výskyt čejek lépe zmapovat. Do monitoringu se může zapojit každý - všechny potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.birdlife.cz/cejka.html.

Čejka chocholatá patřila vždy k běžným ptačím druhům českého venkova, zejména mokřadních luk v nivách řek. Postupně, jak tento typ prostředí z naší krajiny mizel, začaly čejky stále častěji hnízdit na polích. I přes zřejmou snahu adaptovat se na nové podmínky zaznamenal tento druh v posledních desetiletích významný pokles početnosti - jen v posledních 30 letech o více 90% (viz jpsp.birds.cz/vysledky.php?taxon=487). Ohrožujících faktorů je celá řada a patří mezi ně zejména snížená nabídka vhodného hnízdního prostředí spojená s úbytkem vody v krajině, jarní zemědělské práce, zvýšená predace hnízd i mláďat nebo nepříznivé počasí během hnízdění.

"Přestože čejka chocholatá dosud nebyla zařazena mezi zvláště chráněné druhy, určitě si zvýšenou pozornost zaslouží," říká Václav Zámečník, který má v ČSO na starost problematiku ptáků zemědělské krajiny. "Věříme, že se nám s pomocí veřejnosti podaří získat cenné informace o stávajících hnízdištích čejek a na těch nejvýznamnějších lokalitách následně podpořit přežívání čejčích mláďat úpravou zemědělského hospodaření pomocí nového agroenvironmentálního opatření. Jeho cílem je vytvořit na části pole, kde čejky umisťují svá hnízda, optimální hnízdní podmínky a umožnit čejkám úspěšné vyvedení mláďat."

ČSO iniciovala mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté už v roce 2008. Zapojilo se do něj 34 pozorovatelů, kteří sledovali 151 hnízdních lokalit po celém Česku [1]. Zkušenosti z tohoto roku byly využity při mapování v loňském roce, kdy ČSO umožnila zadávání dat přes jednoduchý online dotazník www.birdlife.cz/cejka.html. Celkové výsledky významně předčily rok 2008 - celkem 166 lidí zmapovalo úctyhodných 865 hnízdišť. "V letošním roce bychom chtěli získat údaje z více než 1000 hnízdišť, což představuje prakticky všechna hnízdiště u nás," říká Václav Zámečník.

"Mapování čejky chocholaté může být tím správným důvodem, proč na jaře vyrazit pěšky nebo na kole do přírody. Ideální je vzít si sebou také dalekohled - čejky sice mohou být v krajině nápadné, ale na rozsáhlých polích je můžete lehce přehlédnout," motivuje případné zájemce Zámečník. A zdůrazňuje: "Před tím, než za čejkami vyrazíte, tak si na webu ČSO pečlivě pročtěte návod, jak správně čejky mapovat a jaké informace je vhodné sledovat. A pak si už jen užívejte příjemné chvíle v přírodě spojené s pozorováním těchto krásných ptáků."

Kontakt

Václav Zámečník, zamecnik@birdlife.cz, 776 368 360

čejka

Fotografie

Čejka chocholatá. Foto: Tomáš Bělka, birdphoto.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí