zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologie v Plzeňském prazdroji

27.04.2013
Firemní ekologie
Ekologie v Plzeňském prazdroji

Snižování spotřeby vody

K nakládání s vodou přistupujeme s vysokou odpovědností a ohleduplností s přihlédnutím k ekologickým a sociálním potřebám daného regionu. S vodou hospodaříme šetrně a zaměřujeme se zejména na následující oblasti:

  • snižování spotřeby vody ve výrobním procesu
  • monitorování vodních zdrojů a ohleduplné nakládání s vodou v souladu s potřebami daného regionu
  • prosazování principů odpovědného nakládání s vodními zdroji i u našich partnerů
  • minimalizování negativních dopadů na životní prostředí při hospodaření s odpadní vodou

NAŠE INICIATIVY

Průměrná spotřeba vody

Voda tvoří více než 90 % obsahu piva a na výrobu 1 hl tohoto nápoje se v průměru ve světě spotřebuje 5 hl vody. V pivovarech společnosti Plzeňský Prazdroj je průměrná spotřeba vody 4,1 hl na výrobu 1 hl piva. Šampiony v úspoře vody jsou Pivovar Velké Popovice a zejména Pivovar Radegast, kde v poslední době spotřeba vody nepřekračuje 3 hl.

Vodní zdroje a kvalita vody

Plzeňský Prazdroj detailně monitoruje dostupnost vodních zdrojů a kvalitu vody. Všechny čtyři pivovary společnosti mají vybudované vlastní vodní zdroje, které také slouží jako náhradní zdroj pro město v případě mimořádných událostí.

Čištění odpadních vod biotechnologií

Pivovary Radegast a Velké Popovice zavedly čistění odpadních vod pomocí nejmodernějších biotechnologií. Organicky znečištěná voda je vedena přes nádrže se speciální kulturou metanogenních bakterií, které likvidují odpadní látky a z 90 % je přemění na bioplyn. Ten se dál využívá jako palivo pro vytápění a odpadní kal z bakterií jako tzv. očkovací látka při výstavbě nových čistíren odpadních vod. Díky této moderní technologii se podařilo snížit spotřebu elektrické energie, klesla spotřeba vody, snížily se emise i množství odpadu.

Přírodní čistírna dešťových a podzemních vod

Systém biologického dočistění drenážních a dešťových vod odváděných z areálu pivovaru Radegast Nošovice za pět let svého zkušebního provozu vyčistil 334 000 m3 vody. Projekt za více než 6 milionů korun nyní přechází do trvalého provozu. Dešťová voda odtékající z pivovaru je zachycována a čištěna soustavou rybníčků izolovaných od ostatních vod. Jde o přírodě blízký způsob čištění bez nároků na spotřebu energií, který nejen nenarušil vzhled údolní nivy řeky Morávky, ale navíc pozitivně ovlivnil biotop a umožnil návrat původní fauny a flóry - např. ondatry pižmové a mloka skvrnitého

Vodní zdroj Roudná

Pivovar Plzeň zrekonstruoval prameniště, které pochází z roku 1900. Díky němu a současným technologiím má dnes voda používaná k výrobě piva Pilsner Urquell i Gambrinus stejnou kvalitu jako před sto lety. Moderní technologie navíc umožňují množství používané vody neustále snižovat. Z tohoto zdroje se odebírá jen omezené množství vody pro vaření piva, aby nenarušil přírodní rovnováhu v lokalitě Plzeňské pánve a zachoval dostatek spodní vody pro studny místních obyvatel.

Snižování spotřeby energie a úrovně emisí

Používání recyklovatelného a vratného obalového materiálu

Více než 98 % vyprodukovaného odpadu je druhotně využíváno

Zemědělská výroba zužitkuje zejména kvasnice a sladovnický ječmen. Čistírenské kaly se přimíchávají jako hnojivo do půdy. Odpadní filtrační křemelina se využívá k zaorání a zlehčování půdy pro rekultivovaná území.

Třídění odpadu ve všech provozech

Všechny čtyři pivovary mají zavedený systém třídění odpadů, a to jak v provozních oblastech, tak v administrativních prostorech a ve všech distribučních centrech.

Membránová filtrace je šetrnější k pivu i životnímu prostředí

Veškeré pivo vyráběné v plzeňském pivovaru je filtrováno výhradně na dvou linkách s membránovou filtrací. Oproti filtraci pomocí křemeliny je membránová filtrace šetrnější k pivu i životnímu prostředí: pivo má lepší senzorickou stabilitu, tj. déle si udrží čerstvou chuť a zároveň při filtraci vzniká minimální množství odpadu, který navíc tvoří prakticky pouze pivovarské kvasnice.

Zpětný odběr obalů, které uvádí PP, a.s. na trh nebo do oběhu zajišťuje v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

ZDROJ: www.prazdroj.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí