zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technické normy - vodní hospodářství

16.04.2013
Voda
Technické normy - vodní hospodářství

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

Distribuci TNV v tištěné podobě zabezpečuje: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (M. Fenyková, J. Imrichová), e-mail: marta.fenykova@hydroprojekt.cz nebo jana.imrichova@hydroprojekt.cz.

V březnu 2013 byla schválena TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, která se v souladu se současnými trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva zabývá způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území způsobem blízkým přírodě. Řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby (decentrální způsob odvodnění), ale jsou uvedena i centrální opatření, která jsou řazena za opatření decentrální (řetězení do série) tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. Jsou uvedena i opatření pro snížení srážkového odtoku. Norma obsahuje návod ke správné volbě příjemce srážkových vod a ke správnému technickému řešení. Zahrnuje rovněž problematiku znečištění srážkových vod a dává do souvislosti typické druhy znečištění s typem plochy, která je odvodňována, a s typem zařízení či opatření, které je vhodné pro odstranění znečištění. Dále popisuje decentrální objekty používané k hospodaření se srážkovými vodami, stanovuje výpočetní postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní informace k jejich údržbě a provozu.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí