zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energie pro budoucnost IX

08.04.2013
Energie
Energie pro budoucnost IX

Energie pro budoucnost IX, v pořadí již devátý seminář nakladatelství FCC PUBLIC, tentokrát s podtitulem Doprava elektrické energie od výroby ke spotřebě, pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací a veletržními správami Terinvest a Veletrhy Brno jako doprovodná odborná akce veletrhu AMPER 2013 v Brně, proběhl 20. 3. 2013.

Odborným garantem a moderátorem semináře byl prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., z Elektrotechnické fakulty ČVUT. Prof. Tůma ve svém úvodním slově seznámil posluchače s charakteristikou přenosových soustav jako technologických systémů, problematikou jejich integrace, a s vlivy decentralizace a nedávné liberalizace trhu na podobu a charakter naší přenosové soustavy.

Ing. Josef Bubeník představil návrh Státní energetické koncepce MPO z roku 2012 a její hlavní účel - dát směr vrcholovým strategickým cílům energetiky ČR. Přiblížil současný stav energetiky ČR, její strategické priority a hlavní trendy jejího vývoje. Dále seznámil posluchače se základními charakteristikami přenosové soustavy ČR a jejího rozvojového plánu. Uvedl obecný přehled plánovaných akcí v rámci přenosové soustavy a některých zdrojů.

Ing. Luděk Tácha, ČEPS, a.s., ve svém příspěvku navázal na předešlé přednášky. Zdůvodnil nutnost rozvoje přenosové soustavy pro zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny a pro rozvoj vnitřního trhu EU. Nastínil problematiku realizace energetických staveb z pohledu legislativy a podrobněji popsal proces přípravy výstavby jednotlivých prvků soustavy.

Ing. Jan Šefránek z Energetického regulačního úřadu se věnoval otázce zajištění kvality dodávané elektřiny a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a ukázal, jaké mají zákazníci možnosti při uplatňování náhrad za nedodržení standardů.

doc. Daniel Kaminský ze společnosti Elcom a.s., shrnul příčiny, které negativně ovlivňují kvalitu elektřiny při výrobě, během její dopravy od místa výroby do místa spotřeby a také negativní vlivy které do procesu může vnést odběratel. Popsal jednotlivé jevy způsobující problémy s kvalitou a ukázal, jak je lze zjistit a kvantifikovat pomocí přístrojů pro analýzu sítí.

Ing. Miroslav Hladík ze společnosti Landis+Gyr předvedl, v čem spočívá koncepce tzv. chytrých sítí (Smart Grids) a poté se věnoval systémovému řešení na základě konceptu multi-energií a příslušným metodám měření spotřeby elektrické energie, plynu a tepla..

Ing. Jaroslav Smetana z firmy Blue Panther, s. r. o., hovořil na téma možnosti eliminace poklesů a rychlých změn napětí sítě na straně odběratele. Přitom představil přístoj Equalizer, který zajišťuje korekci napětí, filtrování harmonických, redukci rychlých změn elektrických veličin (flickeru), omezení špiček proudu a v důsledku úsporu energie.

Ing. Rudolf Papoušek a Ing. Michal Krupka ze společnosti GA Energo technik představili technické řešení pro dočasný přenos elektrické energie, tj. výstavby náhradních přenosových tras v případech poškození či nutné údržby vedení na všech napěťových úrovních. V druhé části přednášky ukázali technologické postupy ve specifických projektech stavby rozvoden, např. na poddolovaném území.

Ing. Michal Andrejčák, ze společnosti ABB, s. r. o., zakončil seminář přednáškou zaměřenou na kybernetickou bezpečnost, tedy na ochranu sítí, počítačů, programů a dat před útoky, poškozením anebo neoprávněnými přístupy. Z tohoto úhlu pohledu poukázal na některé aspekty potřeby důkladného zabezpečení rozvoden.

Seminář Energie pro budoucnost IX byl velice úspěšnou akcí, svým tematickým zaměřením v ČR ojedinělou, což všichni účastníci velmi ocenili. Většinu prezentací k prostudování a fotografie z akce naleznete ZDE.

Pořádali: nakladatelství FCC PUBLIC a Českomoravská elektrotechnická asociace
Ve spolupráci s: Terinvest, spol. s r.o., FEL ČVUT, Veletrhy Brno, a.s., Energetický regulační úřad, Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Partneři: ABB, s. r. o., ČEPS, a. s., ČEZ, a. s., Elcom, a.s., GA Energo technik, s .r. o., Blue Panther s. r .o., Landis + Gyr, s.r.o.,

Mediální partneři: Elektrika.TV, časopis Energetika, Technik HN, EnviWeb, AllFor Power, MM Průmyslové spektrum, Průmysl a ekonomika, Ekowatt.cz, Energetika.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí