zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak správně nakládat se stavební sutí a dalším stavebním a demoličním odpadem?

06.04.2013
Odpady
Ekologické stavění, bydlení
Jak správně nakládat se stavební sutí a dalším stavebním a demoličním odpadem?

S blížícím se jarem zaznamenává Ekoporadna Praha nárůst počtu dotazů týkajících se stavebních prací a zvláště stavebního odpadu. Reakcí na tyto dotazy je následující článek, ve kterém čtenáři najdou to nejpodstatnější k tomuto tématu.


Stavebním odpadem se rozumí materiál vzniklý demolicí nebo přestavbou domů, případně užitkových nebo průmyslových objektů, například klasická stavební suť tedy zbytky cihel, omítek a barvy, dřevěné stavební prvky, ať již se jedná o prvky konstrukční (trámy, krovy) nebo funkční (dveřní zárubně, okna). Mezi stavební odpad patří také zbytky rozvodů jednotlivých sítí, tj. dráty a vodovodní a odpadní potrubí. Všechny tyto stavební odpady mají jednu společnou vlastnost: jsou převážně nebo plně recyklovatelné a vhodné pro opakované použití.

Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin. O tuto skutečnost se opírá i jeden z cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, kterým je využití 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do konce roku 2012. Tento cíl Česká republika bez problémů splnila již v roce 2010, kdy bylo vyprodukováno 15,6 mil. t stavebních a demoličních odpadů. Míra jejich materiálového využití činila 84 %.

Naše legislativa se podrobně věnuje pravidlům nakládání se stavebním odpadem i jeho samotnou recyklací. Pro běžného občana platí, že stavební suť nebo jiný stavební odpad v žádném případě nesmí být odstraňován prostřednictvím běžných kontejnerů určených pro směsný komunální odpad. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný postup pro běžného občana je odvoz stavebního odpadu na sběrný dvůr, případně objednání odvozu specializovanou firmou.

Stavební odpad je dále dle legislativy tříděn a recyklován, ať již přímým opakovaným použitím nebo po zpracování jako druhotná surovina při stavební výrobě.

V roce 2008 vydalo Ministerstvo životního prostředí metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

V ideálním případě se doporučuje jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně využívat k původnímu účelu. Pokud toto není možné, doporučuje se odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále využít buď jako stavební výrobek, nebo materiálově jako upravený stavební odpad v místě k tomu určenému, např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchů postižených lidskou činností.

Recyklace stavebních odpadů je dynamicky se rozvíjející obor. Recyklační linky představují rotační drtiče a třídiče. Při jejich činnosti je nutno minimalizovat hluk a prach. Stále častěji se objevují mobilní linky, které je možné nasadit přímo v objektu demolice stavby.

Kmenovými produkty jsou tzv. recykláty (živičný, betonový, cihelný, směs živice, betonu a kameniva, jemné násypné směsi tříděné a netříděné z betonu a cihel, jemné směsi pro antuková a travnatá hřiště).

Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou odpadu podskupiny 17 05 00 - Zemina vytěžená, kategorie "O"), protože u neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině, a tedy je nelze neupravené využívat na povrchu terénu. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie Ostatní odpad je možné pouze ukládat na skládky jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S - OO3.

BOX- Tipy pro znovuvyužití domovního stavebního odpadu

Jako příklad opětovného použití stavebního odpadu se nabízí vybudování skalky na zahrádce ze starých použitých cihel, nebo stavba dětského pískoviště, případně houpačky ze starých dřevěných trámů ze zbourané kůlny.

Opětovným použitím se nerozumí například zarovnání terénu odpadní neupravenou sutí. Velký pozor je třeba dát zejména na nebezpečné látky, které se mohou ve stavebním odpadu vyskytnout, například eternitové střechy (obsahují azbest), staré barvy, vyjeté motorové oleje apod. Tyto odpady mohou vážně ohrozit nejen životní prostředí, ale především lidské zdraví. Musí být předány do sběrných dvorů. V případě konkrétních dotazů o nakládání se stavebním odpadem se prosím neváhejte obrátit na pracovníky Ekoporadny Praha.

Autorkou článku je Ing. Alžběta Škodová. V Ekoporadně Praha se specializuje na odpady. Ráda zodpoví veškeré dotazy na e-mailu alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz. Článek vznikl za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha (www.ekoporadnypraha.cz).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí