zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NANO IRON si poradí i se sanací chlorovaných uhlovodíků, těžkých kovů atd.

16.04.2013
Geologie
Hydrogeologie
NANO IRON si poradí i se sanací  chlorovaných uhlovodíků, těžkých kovů atd.

NANO IRON, s.r.o. se zabývá výrobou a technickou podporou při aplikaci nanočástic elementárního železa (Fe(0), nZVI = nanoscale Zero Valent Iron). Společnost disponuje unikátní, ekologicky šetrnou a bezodpadovou technologií umožňující produkci nanočástic Fe(0) v průmyslovém měřítku s téměř neomezenou výrobní kapacitou.

NANO IRON, s.r.o. je výrobní a výzkumnou společností zaměřující se také na vývoj nových ekologických aplikací nanočástic Fe(0), studiem možností jejich efektivní stabilizace a reaktivity s vybranými polutanty.

Produkované nanočástice železa jsou dodávány ve formě dlouhodobě stabilních vodních disperzí NANOFER 25 a NANOFER 25S vhodných např. k čištění podzemních a povrchových vod. Jako nadstandardní produkt společnost nabízí také čistý nanoprášek nulamocného železa v suchém stavu NANOFER 25P uchovávaný v inertní atmosféře vhodný k dalšímu zpracování a úpravám.

Zařízení

Známým nedostatkem vodných disperzí nanočástic nulamocného železa je jejich degradace (přeměna nulamocného železa na oxidy železa). Pro dosažení co nejvyšší efektivity těchto produktů je tedy nutná jejich aplikace co nejdříve po výrobě, prakticky znamenající nemožnost dlouhodobého skladování (průběh degradace produktu - viz. odkaz). Vodné disperze nZVI nejsou také příliš vhodné k dalším modifikacím a vývoji nových produktů vzhledem k částečné povrchové pasivaci nanočástic; daleko výhodnější se jeví modifikace suchých nanočástic a jejich aplikace do předem připravených roztoků.

Společnost NANO IRON, s.r.o. si je vědoma požadavků na stabilitu, reaktivitu a životnost vodných disperzí nanočástic nulamocného železa, stejně tak i požadavků na vývoj dalších produktů vyžadujících přípravu disperzí nanočástic v různých roztocích, jak ve výzkumných laboratořích, tak při průmyslových aplikacích. Proto společnost NANO IRON uvádí na trh laboratorní dispergátor LD 05 pro dispergaci nanočástic nulamocného železa (práškový produkt Nanofer 25P) v téměř libovolném roztoku. Stejně tak jsou k dispozici průmyslová dispergační zařízení pro přípravu disperzí o větších objemech.

Jedním z největších problémů, se kterým se naši zákazníci potýkají, je také identifikace aktivní látky, tedy nanočástic nulamocného železa v dodávané suspenzi. Pouze množství a velikost reaktivních nanočástic určuje účinnost suspenze. Dosud nejpoužívanější Mössbauerova spektroskopie je velmi nákladná a odborně náročná metoda pro určení množství nanočástic nulamocného železa. Z tohoto důvodu uvádí společnost NANO IRON na trh nZVI TESTER, který pomocí jednoduché metody umožní zákazníkům i v polních podmínkách relativně přesně stanovit kvalitu dodané suspenze.

Díky svým mimořádným redukčním schopnostem, malému rozměru částic a vysoké reaktivitě vůči široké škále toxických látek jsou produkty Nanofer aplikovatelné v redukčních technologiích sanace podzemních i povrchových vod, při čištění důlních vod a v řadě dalších aplikací. Více o této nesporně zajímavé technologii čtěte na: http://www.nanoiron.cz/cs/kontaminanty

ZDROJ: www.nanoiron.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí