zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Solárníky zastaví moje Rychlé šípy

13.04.2013
Energie
Solární energie
Solárníky zastaví moje Rychlé šípy

...varuje šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

Razantní šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková má po necelých dvou letech ve funkci stále mnoho plánů. Přestože její úřad čelí kritice, že na stávající práci nestačí, Vitásková chce pro něj vymoci nové pole působnosti. Pod svá křídla chce přibrat regulaci cen vody a dopravy. Účelné vyplácení podpor pro obnovitelné zdroje má zase ohlídat nový tým expertů zvaný "Rychlé šípy". Obchodníky s elektřinou a plynem chce pak přimět k zavedení srozumitelných vyúčtování.

OTÁZKA: Vámi vedený Energetický regulační úřad čelí kritice, že nemá dostatek kvalifikovaných odborníků. Myslíte si, že je rozumné zrovna teď hovořit o rozšíření kompetencí úřadu? Navíc když ještě ani nemáte souhlas vlády...

...ale strašit tím už můžu! Teď si z toho trochu dělám legraci, ale pravda je taková, že Česko by mělo do budoucna mít nezávislého regulátora cen vody a dopravy. Už jsme udělali první kroky, abychom mohli převzít oblast dopravy. Vodárenství se stále brání, ale i tady chci být připravena.

OTÁZKA: Jak se vám daří lákat na úřad kvalifikované odborníky na regulaci energetiky? Nepřeplatí vám je ČEZ či jiné energetické skupiny?

Získat u nás odborníky za platy, které úřad může nabídnout, je problém. Do největších potíží jsme se dostali na počátku loňského roku, kdy odešla velká část zaměstnanců z oddělení regulace a obnovitelných zdrojů. Tehdy jsem se obávala, že nastane kolaps a nové odborníky neseženeme. Dnes už můžu pyšně říci, že sekce plynárenství je velmi dobře personálně pokryta, elektroenergetika také.

OTÁZKA: Jak se změnilo obsazení úřadu od vašeho nástupu? Kolik procent původních zaměstnanců za poslední dva roky odešlo?

To nevím, ale řeknu to takto: ti špatní odešli a ti dobří tu zůstali. Například na oddělení obnovitelných zdrojů jsou téměř všichni noví. Nové vedení svoji práci zvládá excelentně a jsem na ně pyšná. Tento odbor znovu personálně posílíme a začneme více kontrolovat oprávněnost čerpání veřejných prostředků na obnovitelné zdroje, tedy hlavně na velké fotovoltaické elektrárny. Pro tyto kontrolory máme zatím pracovní označení "Rychlé šípy".

Stopka pro zelenou

OTÁZKA: Stále platí záměr, že kdo nestihne zdroj "zelené energie" postavit do konce roku, ztratí nárok na zvýhodněné výkupní ceny?

Záměr stále platí, ale není to jen věc regulátora. Záleží hlavně na tom, kdy a jak bude novelizován zákon o podporovaných zdrojích energie. Přihlédnout musíme také k platné podobě národního akčního plánu. V tuto chvíli mohu říci, že bude od ledna 2014 zastavena podpora pro fotovoltaické elektrárny a bioplynové zdroje. V ostatních případech budeme muset počkat na schválení novely. Ale netajím se tím, že ideální by bylo zastavit podporu všech zdrojů, dokud se nevyrovnáme s částkou kolem 45 miliard korun, kterou musíme ročně na tyto zdroje doplácet.

OTÁZKA: Jenže na konci roku zde nejspíše bude rozestavěných několik vodních elektráren, jmenovitě Štětí, Roudnice a Liběchov na Labi, a také několik zdrojů na biomasu. Tyto projekty získaly podporu z evropských fondů a počítají se zvýhodněnou výkupní cenou. Jim podporu vezmete také?

Jednotlivé projekty neznám, ale navrhujeme pro tyto případy přechodné období. Lze to zdokladovat a ministerstvo průmyslu si s tím jistě poradí.

OTÁZKA: Takže odejmutí zvýhodněných výkupních cen zde nehrozí?

Všichni si myslí, že Vitásková je hlavní zloduch. Ale opak je pravdou. Mně se nelíbí retroaktivita ani zmařené investice, dávám přednost čestnému jednání na obou stranách.

OTÁZKA: Ke zmařeným investicím mohou vést některé zásahy, které stát chystá proti majitelům solárních elektráren. Ke kterému řešení se přikláníte? Zkrátit jim dobu proplácení podpory, prodloužit platnost solární daně nebo k něčemu jinému?

Daně řešit nechci, to je parketa ministerstva financí. Pokud do toho mohu mluvit, stanovila bych daně individuálně podle toho, jak na tom konkrétní vlastník elektrárny je. Slyšela jsem od některých solárníků, že jsou ochotni platit klidně 50procentní daň ze zisku, ale odmítají daně z tržeb.

OTÁZKA: Překvapuje mne, že s vámi solárníci ještě mluví...

Někteří se mnou skutečně mluví, jiní na mě podávají trestní oznámení. Nemohu se bavit se zástupci asociace CZEPHO ani jejími členy, když podali trestní oznámení vůči mně a mým kolegům. Nechci mařit vyšetřování. S ostatními, kteří v tomto sdružení nejsou, normálně komunikuji.

OTÁZKA: Jaké tedy máte informace o finanční situaci majitelů solárních elektráren?

Vím o případech středně velkých elek-tráren, jejichž majitelé - často rodinné firmy - se topí v dluzích. Je nefér, že se tito lidé dostávají do existenčních problémů. Dokážu si v takových případech představit vytvoření Fondu obnovitelných zdrojů, jako byl dříve Fond národního majetku, který by tyto elektrárny za přijatelnou cenu odkoupil.

OTÁZKA: A co se chystáte provést s největšími solárními parky?

Tady je třeba dodržet to, co zákon č. 180 z roku 2005 stanovil. Tedy 15letá návratnost investice a 15 let zaručeného příjmu. Napravit je třeba chyby v pozdějších vyhláškách, kdy se stát zavázal k 20 rokům poskytování podpory a umožnil příliš krátkou dobu návratnosti. Pokud by měl úřad návratnost fotovoltaických elektráren posuzovat individuálně, tak jen ty o velikosti nad jeden megawatt výkonu. Menší elektrárny nepovažuji za problém.

OTÁZKA: Je reálné odebrat podporu těm elektrárnám, které mají neprůhlednou majetkovou strukturu? Tedy listinné akcie na doručitele, sídlo na Kypru a podobně.

To je reálné z hlediska bezpečnosti státu. Nevíme, kam odtéká deset nebo více miliard ročně, což může znamenat bezpečnostní riziko. Jak můžeme vědět, zda je to al-Káida nebo akcionář z Česka? Ale tohle není záležitost regulátora, ale vlády.

Zaměstnanci tápali, šéfové lyžovali

OTÁZKA: Zkoušeli jste dohledat, kdo jsou tito skrytí akcionáři velkých solárních parků?

To je také záležitost jiných státních institucí než té naší, ale pro zábavu jsme sem tam někoho zkusili dohledat. Například ty, kdo kritizují naše postupy. Firemní "pavouk" pak obvykle končí někde na Kypru.

OTÁZKA: Máte konkrétní důkazy, že by některý z bývalých zaměstnanců Energetického regulačního úřadu vlastnil větší solární elektrárnu? O podobných jevech jste v minulosti hovořila...

To je otázka na jiné orgány než na nás. Ty už jistě nějaké důkazy mají.

OTÁZKA: Zabýváte se stále elektrárnami, které získaly licenci v posledních dnech roku 2010 a spolu s tím i nárok na příliš výhodnou výkupní cenu? Není šance odebrat jim nadměrné podpory?

Závěr roku 2010 musel být velice tristní. Pracovníci odboru licencí neměli žádný metodický pokyn a nevěděli, co mají dělat. Absence pravidel nastavila korupční prostředí, to je bez diskuse. Já bych to nepřipustila. Nedokážu si představit, proč tehdejší vedení nekonalo hned v lednu následujícího roku. Oni byli místo toho na horách a čekali, jak to dopadne.

OTÁZKA: To je fakt, že tehdejší šéfové regulačního úřadu byli na divokém přelomu let 2010 a 2011 na horách?

No jistě!

OTÁZKA: Je z dnešního pohledu alespoň malá šance s pochybnými licencemi něco udělat?

Zabýváme se tím, i když s dvouletým odstupem je to velmi těžké. Právě nedávno jsem schválila prověřování několika velkých vlastníků solárních elektráren.

OTÁZKA: Zabýváte se i projektem skupiny ČEZ v Ralsku a Mimoni, který podle některých lidí z oboru nebyl na Silvestra 2010 dokončený?

Nastoupila jsem do čela úřadu v srpnu 2011 a mohu říci jen to, že v té době už byl dokončen. Poslala jsem tam kontrolu, ale co chcete téměř po roce zjistit? Nechápu, proč úřad nekonal ihned.

OTÁZKA: Vraťme se ještě k vyhrocenému sporu mezi vámi a solární asociací CZEPHO. Bylo rozumné dávat vládě a později Ústavnímu soudu podklady, jež vytvořily nereálnou představu o pohádkových ziscích "solárních baronů" a vedly k zavedení solární daně?

Ústavní soud se nás dotázal na konkrétní otázky, na něž jsme odpověděli. Za těmito podklady si stojíme, ty jsou v naprostém pořádku. Problém je v tom, že materiály, které zřejmě předal bývalý místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček panu premiérovi, jsme nikde neobjevili. Pan Němeček bez mého vědomí poslal na úřad vlády tabulku, která zřejmě pochází z doby před mým nástupem na úřad, ale na ERÚ podobnými údaji prostě nedisponujeme.

OTÁZKA: Ústavní soud tedy loni v květnu rozhodoval na základě takto starých údajů?

Na to neumím odpovědět. CZEPHO tvrdí, že jsem dala loni v únoru Ústavnímu soudu špatné podklady, což není pravda. Soud se nás poté dotázal a my jsme řádně a úplně odpověděli. Nic jiného v této věci ERÚ neřešil.

OTÁZKA: Vraťme se na chvíli do závěru roku 2011. Proč musel Blahoslav Němeček, který se těšil té nejlepší pověsti v energetických kruzích, na ERÚ tak narychlo skončit?

S panem Němečkem by se dalo spolupracovat, pokud by za mými zády nedělal věci, které jsem nechtěla. Konkrétně jde o novelu zákona, která by dále rozšířila okruh podporovaných zdrojů energie.

OTÁZKA: Máte na mysli pokus o zavedení dotací na výrobu biometanu?

Ano. Chtěla jsem omezit růst obnovitelných zdrojů a jejich dopad na české hospodářství, jenže úřad za mými zády připravoval opak. Ale těch věcí bylo více.

Solárníky střídají plynaři

OTÁZKA: Vámi vedený úřad se v posledních týdnech dostal do sporu se skupinou RWE o nastavení regulovaných cen za distribuci plynu. Plynaři o změně současných pravidel nechtějí ani slyšet, varují před snižováním investic do obnovy sítě.

Myslím si, že s tím museli počítat. Loni jsme se už dvakrát pokusili změnu dostat do vyhlášky, nicméně neúspěšně. Tak jsme museli postupovat dále. Nejedná se o žádné unáhlené kroky. Analýzy nákladovosti distribuce jsem zahájila krátce po nástupu do čela úřadu v polovině roku 2011. Zajímají mne přeceněné odpisy, které regulátor v minulosti bohužel uznal a promítl do ceny za distribuci plynu.

OTÁZKA: Hlavní problém je tedy v přecenění hodnoty rozvodných sítí, k nimž došlo při dělení původních plynárenských společností před šesti lety?

Ano, je to tak. Nechci kritizovat, jak ta pravidla byla nastavena v minulosti, ale chci je nastavit lépe. Za druhé, právě dochází ke změně struktury skupiny RWE a do její distribuční části vstupuje nový investor (fond australské finanční skupiny Macquarie - pozn.red.). Distribuční sítě se následně budou slučovat. I proto budeme muset sáhnout do současného systému a nějaké změny udělat. Je možné, že ocenění majetku si nakonec bude úřad dělat sám.

OTÁZKA: Už to vědí v pražské centrále RWE?

O této možnosti jsem RWE informovala při našem jednání. Na základě našeho ocenění bychom následně vypočítali regulované ceny. Ale věřím, že skupina bude nakonec spokojená. Je i naším zájmem, aby plynárenská společnost měla dostatek finančních prostředků - ale ne nadbytek - pro nové investice, pro údržbu, pro zajištění bezpečného provozu a tak dále. Ale nechci dopustit, aby zákazníci platili zbytečně třeba o korunu navíc.

OTÁZKA: Dá se už v tuto chvíli odhadnout, o kolik by mohly domácnostem a firmám klesnout platby za regulované služby spojené s dodávkou plynu?

Teď jsme na úplném začátku, ale rámcovou představu už máme. Hovoříme o snížení v řádu jednotek procent od počátku roku 2014. Je tu ještě jeden problém, o kterém se dosud nehovořilo. Pokud bychom nedělali žádné kroky, hrozilo by naopak od příštího roku navýšení ceny o zhruba osm procent.

OTÁZKA: Z jakého důvodu? Opět kvůli přecenění majetku?

Ano, pokud v souvislosti se slučováním distribučních společností provede RWE nové ocenění, museli bychom v souladu se současnými pravidly navýšit platby až o osm procent. Takový je nejen náš odhad, ale zaznělo to i z jejich strany. To je jeden z důvodů, proč jsme navrhli zkrácení regulačního období v plynárenství o jeden rok. Tady je třeba uvést, že pravidla od roku 2014 nastavíme tak, jak je to v Evropě obvyklé. Nebudeme vymýšlet nic převratného.

OTÁZKA: Na druhou stranu, slučování společností má vést k úsporám. Sloučený distributor plynu bude mít jednoho generálního ředitele s jedním luxusním vozem...

Zatím stále nevím, jakým způsobem fúzi čtyř regionálních distributorů plynu uskuteční. Rozhodnout se mají až v červnu. Je pro nás neakceptovatelné, aby fúze vedla k dalšímu přecenění majetku směrem nahoru s dopadem do cen plynu pro zákazníky.

OTÁZKA: Proč vlastně zasahujete do regulované složky cen plynu a nezasahujete v případě elektřiny?

Nechtějte vědět, co chystáme u elektřiny... ale až po skončení řádného pětiletého období, tedy od ledna 2015. Máme omezené kapacity odborníků na úřadě, to je pravda. Ale máme je, i když se nám snaží podsouvat opak. Potřebujeme mít po ruce analýzy a další přípravu, protože proti nám stojí bohaté a silné společnosti. Proto jsme rozhodli, že teď zasáhneme v plynárenství, kde ten problém je větší. Nastavíme zde opět pravidla na pětileté období. V příštím roce podle plánu připravíme čtvrté regulační období pro elektroenergetiku.

AUTOR: David Tramba

Alena Vitásková (56)

Vzdělání:
- Při zaměstnání vystudovala Fakultu pozemních staveb VUT Brno.

Kariéra:
- Od roku 1974 pracovala v různých pozicích v Severomoravské plynárenské, naposledy ve funkci generální ředitelky.
- V letech 2001 až 2003 byla generální ředitelkou společnosti Transgas.
- V období 2004 až 2007 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské.
- Byla též prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR a předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.
- Od července 2011 je předsedkyní Energetického regulačního úřadu.

Soukromí:
- Je rozvedená a má dospělého syna.
- Ráda cestuje a hraje golf.

"Všichni si myslí, že Vitásková je hlavní zloduch. Ale opak je pravdou. Mně se nelíbí retroaktivita ani zmařené investice, dávám přednost čestnému jednání na obou stranách," charakterizuje sebe sama Alena Vitásková.

Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí