zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Jeřáb - dřevina roku 2013

06.05.2013
Les
Pozvánka na seminář Jeřáb - dřevina roku 2013

Z našich domácích dřevin má největší areál rozšíření jeřáb ptačí: od Islandu až daleko na Sibiř, od jižní Itálie až za polární kruh, od nížin až po pásmo kleče.

Česká lesnická společnost
ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Českou lesnickou akademií Trutnov a Správou KRNAP
Vás srdečně zvou na odborný seminář

Jeřáb - dřevina roku 2013

Místo konání: Horská 134, 542 24 Svoboda nad Úpou
Termín: 30. 5. 2013

Z našich domácích dřevin má největší areál rozšíření jeřáb ptačí: od Islandu až daleko na Sibiř, od jižní Itálie až za polární kruh, od nížin až po pásmo kleče. Patří mezi velmi skromné a přizpůsobivé dřeviny. Dříve byl považován za dřevinu plevelnou - nepřinášel žádný zisk. Postupně si lesníci začali cenit jeřáb jako dřevinu přípravnou, např. do porostů imisemi postižených horských smrčin nebo na kalamitní holiny. Ve vysokohorských polohách vytváří se smrkem jeřábové smrčiny a je přínosem k druhové biodiverzitě. Jeřáb břek je v našich lesích až na výjimky (Křivoklátsko) zřídka se vyskytující dřevinou, i když jeho pěstování by bylo přínosné (výřezy jsou vysoko ceněny na výrobu hudebních nástrojů). Jeřáb oskeruše věrně doprovází vinohrady, zejména na Strážnicku, výjimečně je zastoupen i v porostech. Jeřáb muk je většinou keřovitý a u nás se vyskytuje v teplých vápencových oblastech.

Všechny naše jeřáby si zasluhují pozornost a jejich ochrana či rozšiřování lesníky značně přispívá k druhové pestrosti naší přírody. Studiu evropských jeřábů se věnovali čeští botanikové. Na okraji Průhonického parku je založena rozsáhlá živá sbírka rodu Sorbus, spravovaná Botanickým ústavem AV ČR.
Seminář je registrován u ÚZEI pro vzdělávání poradců v lesnictví s dotací 40 bodů.

Odborný garant:
Ing. Pavel Kyzlík, Dendrologická Dobřichovice, o. s., kolektivní člen ČLS
Ing. Václav Jansa, Správa KRNAP
Organizační garant:
Ing. Alena Tondrová, Správa KRNAP tel.: 724 042 422, e-mail: atondrova@krnap.cz
PhDr. Ing. Vít Skála, tajemník ČLS, tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz

Program semináře:
9:30 - 10:00 ... registrace
10:00 - 13:00 ... referáty

  • Jeřáb dřevina roku - RNDr. Jiří Stonawski, LČR
  • Jeřáb v podmínkách Jizerských hor - Ing. Markéta Kavková, Krajské ředitelství LČR Liberec
  • Jeřáb v Krkonošském národním parku - Ing. Václav Jansa. KRNAP
  • Výskyt jeřábu břek v oblasti Křivoklátska - Ing. Pavel Moucha, CHKO Křivoklát
  • Jeřáb ve školkařství - Josef Cafourek, Wotan Forest
  • Jeřáb v parcích - Mgr. Barbora Jiskrová, CONICA Všenory
  • Jeřáby památné a významné - Ing. Pavel Kyzlík, Dendrologická Dobřichovice, o. s.


13:00 - 14:00 ... oběd
14:00 - 16:30 ... venkovní pochůzka
16.30 ............ závěr s neformální diskuzí a opékáním

Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 30. května 2013 ve Svobodě nad Úpou.
2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 24. května 2013!
Adresy: e-mail pro zaslání přihlášky..... cesles@cesles.cz
poštovní adresa ................... Česká lesnická společnost
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
on-line formulář .................... www.cesles.cz (kalendář akcí) (Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!)
3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Při platbě uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka a/či firmu.
4. Účastnický poplatek:
A1 - základní vložné ........................................................................................ 550, - Kč (zahrnuje účast na semináři, občerstvení během akce včetně teplého oběda, sborník)
S1 - vložné pro členy ČLS .............................................................................. 350,- Kč (zahrnuje účast na semináři, občerstvení během akce včetně teplého oběda, sborník)
Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 24. 5. 2013 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 5115061308/4000, k. s. 0308, v. s.: 1307, spec. symbol: unikátní kód, který Vám přijde mailem po on-line registraci (při přihlašování přes doc formulář spec. symbol nevyplňujete).
6. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
7. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí