zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Debata o revizi nařízení REACH

06.05.2013
Chemické látky
Debata o revizi nařízení REACH

Je třeba zmírnit dopady REACH na MSP v chemickém průmyslu...

29. dubna 2013, Praha: O dopadech nařízení REACH, které zlepšilo ochranu lidského zdraví a životního prostředí v EU, diskutovali v Evropském domě v Praze zástupci Evropské komise, státní správy, privátní sféry a široké veřejnosti. Nařízení REACH upravující registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek z června 2007 však označily loni evropské malé a střední podniky za jednu z deseti nejvíce zatěžujících evropských legislativ. Podle zástupců českého chemického průmyslu REACH prodražuje podnikání v EU a snižuje konkurenceschopnost evropských firem ve světě. V přezkumu tohoto nařízení, který vydala Evropská komise (EK) na začátku února, připustila tuto náročnost REACH a jeho negativní dopad na MSP. Z tohoto důvodu přistoupila EK ke snížení poplatků pro malé a střední firmy a zároveň k navýšení poplatků pro velké firmy tak, aby změna nezpůsobila výpadek příjmů na chod agentury ECHA. Celkovou revizi nařízení EK v této chvíli nepovažuje za potřebnou.

Diskusi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení EK v České republice, který připomněl hlavní cíle REACH a informoval o procesu jeho přezkumu. Na základě Zprávy EK z února 2013 proběhne také diskuse s členskými státy a partnery. "REACH na jedné straně představuje administrativně a finančně náročnou legislativu, nelze mu ale upřít, že používání chemických látek je dnes bezpečnější než dříve - alespoň se to domnívají více než 3/5 občanů EU", uvedl Michal.

Právě lepší bezpečnostní opatření, informovanost v dodavatelském řetězci a efektivnější řízení rizik považuje Komise za úspěch tohoto nařízení, jež nahradilo přibližně 40 právních předpisů. Nejenže se mohou koneční uživatelé seznámit s danou látkou, ale sami také mohou lépe informovat výrobce o rizicích dané látky, stejně jako o možných substituentech na trhu. Gustaaf Borchardt, člen správní rady ECHA a bývalý ředitel v GŘ EK pro životní prostředí se domnívá, že REACH přispěl také k růstu inovací v chemickém průmyslu. Ze studií EK vyplývá, že 40 % chemických firem se nově soustředí na inovace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. REACH také přispěl k vysoké důvěře v bezpečnost chemických látek vyrobených v EU na mezinárodním trhu, a také proto je EU stále největším vývozcem chemických látek na světě. Jak ale uvádí, je v této chvíli brzy na celkové zhodnocení přínosu této legislativy, neboť registrace probíhají až do roku 2018, tj. ne všechny firmy své látky zaregistrovaly. V poslední třetí fázi totiž přijdou na řadu ty nejmenší.

Ve svém hodnocení poukázala Komise také vedle pozitiv na negativní stránky REACH, především pak nepřiměřenou zátěž pro malé a střední podniky, a konstatovala, že náklady na registraci přinutily některé společnosti stáhnout se z trhu s některými látkami. Podle Jarmily Sládkové, z oddělení Prevence rizik a chemické bezpečnosti Ministerstva životního prostředí České republiky, je Zpráva o přezkumu nařízení REACH příliš optimistická. Jako jediné skutečné opatření k podpoře inovace lze chápat ustanovení o výjimkách z registrace pro účely výzkumu a vývoje. Tento výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy však využilo dosud jen málo malých a středních podniků. Ve zprávě o přezkumu nařízení REACH se uvádí, že je nutné zlepšit situaci malých a středních podniků. Jejich podpora se v existující podobě jeví jako nedostatečná. V tomto kontextu MŽP vítá připravenost Evropské komise řešit problematiku pomocí nelegislativních opatření ke snížení dopadů nařízení REACH na malé a střední podniky. Komise proto vypracovala doporučení, ve kterém se např. uvádí, že je třeba poskytovat přesnější instrukce týkající se transparentnosti a spravedlivého dělení nákladů v rámci fóra pro výměnu informací o látkách, vypracovat pokyny více zaměřené na malé a střední podniky a vypracovat pokyny týkající se včasného začleňování postupů daných nařízením REACH do výzkumu a vývoje a dalších inovačních procesů. Projekt Monitoring REACH vypracovaný ReachSpektrum, (spol. s r.o., dceřinnou společností založenou SCHP ČR pro účely implementace nařízení REACH) na objednávku MŽP ČR odhalil, že až 60 % MSP bude uvažovat o ukončení podnikání v okamžiku registrace. Současně lze vysledovat jasný informační a znalostní propad tohoto nařízení mezi velkými a malými firmami, avšak také mezi firmami chemického průmyslu a navazujícími sektory. Dle Ladislava Nováka, ředitele Svazu chemického průmyslu České republiky, utratí český chemický průmysl v souvislosti s implementací REACH do roku 2020 kolem 12 miliard korun. "Nákladné procedury snižují konkurenceschopnost našich firem, a to nejen v EU, ale i mimo ni. Nadcházející proces povolování látek může dále ohrozit konkurenceschopnost výrobců z EU oproti třetím zemím", uvedl Novák. Na dovážené předměty, které budou obsahovat látku z přílohy XIV nařízení REACH (tj. látky vzbuzující velké obavy podléhající povolení) se autorizace spojená s poplatkem nevztahuje. Výrobci z EU, kteří budou vyrábět stejný předmět (se stejnou látkou z přílohy XIV nařízení REACH) však povolení budou muset mít. "Hrozí tak přesun evropských podniků za hranice EU", zdůraznil.

Program / Programme

Program CS dokument ve formátu pdf

Programme EN dokument ve formátu pdf

Podkladové materiály

Reader dokument ve formátu pdf

Rečníci

Bios dokument ve formátu pdf

Prezentace

Jarmila Sládková

Ladislav Novák

Tisková zpráva

Ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí