zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuta 360.000 Kč za porušení zákona o odpadech

09.05.2013
Odpady
Šlendryján
Pokuta 360.000 Kč za porušení zákona o odpadech

Společnost MOTOR-SPORT KLUB VÁŽANSKÝ ŽLEB v AČR v roce 2011 a 2012 prováděla terénní úpravy v k. ú. Vážany nad Litavou. Úpravy byly povoleny Stavebním úřadem Slavkov u Brna. Povolení bylo vydáno na terénní úpravy sportoviště, konkrétně motokrosové dráhy, a tyto terénní úpravy měly být prováděny pouze zeminou.

Při kontrolách na lokalitě samé bylo našimi inspektory zjištěno, že společnost v rozporu se zákonem o odpadech využila směsné stavební a demoliční odpady a cihly v celkovém množství 2 772 tun. Dále bylo zjištěno ukládání dalších odpadů (v hromadách, nebo byly rozhrnuty), a to cihel, kusů betonových sloupků, kusů betonu, zbytků omítek a malty, kusů dřev, asfaltových ker, ale i odpadu z odlučovačů ze slévárenských provozů. Převzetím těchto výše uvedených odpadů došlo k porušení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Inspekce zároveň zjistila, že společnost porušila ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nezaslala na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů za rok 2010 a 2011. V roce 2010 přijala celkem 628 tun a v roce 2011 celkem 96 677 tun ostatního odpadu (kat.č. 17 05 04 zemina a kamení, tedy odpadu schváleného k využívání na lokalitě).

Za porušení ust. § 12 odst. 3 a ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech byla společnosti MOTOR-SPORT KLUB VÁŽANSKÝ ŽLEB v AČR uložena rozhodnutím pokuta ve výši 360 000,- Kč (dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech). Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, nicméně pokuta byla odvolacím orgánem (MŽP) potvrzena. Rozhodnutí tak nabylo právní moci 14. 3. 2013.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí