zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Souhlas a závazné stanovisko podle vodního zákona

14.05.2013
Voda
Souhlas a závazné stanovisko podle vodního zákona

Vytah mezi souhlasem a závazným stanoviskem podle zákona o vodách.

Otázka

Jaký je vzájemný vztah mezi souhlasem podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a závazného stanoviska podle § 104 odst. 9 téhož zákona? Kdy a komu vydává vodoprávní úřad závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona? Je třeba vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona, když bylo ve věci vydáno závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona, a naopak?

Odpověď

Souhlas (ve formě závazného stanoviska) podle § 17 vodního zákona je speciálním institutem ve vztahu k závaznému stanovisku podle § 104 odst. 9 zákona.

Souhlas podle § 17 je vydáván v taxativně vypočtených případech, ke stavbám, zařízením a činnostem uvedeným v § 17 odst. 1. O souhlas požádá ten, kdo hodlá záměr realizovat. Souhlas má buď formu rozhodnutí nebo závazného stanoviska, a to v závislosti na skutečnosti, zda bude finálním aktem ve věci (pak má formu rozhodnutí) nebo zda bude "podkladem" pro navazující řízení, například stavební (pak má formu závazného stanoviska).

Závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vydá vodoprávní úřad v případě, že dojde k závěru, že mohou být rozhodnutím podle v ustanovení vyjmenovaných právních předpisů nebo jiným úkonem podle stavebního zákona dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. O vydání závazného stanoviska požádá správní orgán vedoucí řízení podle uvedených právních předpisů, popř. osoba, které vydání rozhodnutí podle těchto předpisů svědčí.

Souhlas vydaný ve formě závazného stanoviska podle § 17 nahrazuje (je speciální) závazné stanovisko podle § 104 odst. 9, které se již v daném případě nevydá. Naopak závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 nemůže nahradit souhlas podle § 17 vodního zákona.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí