zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

17.05.2013
Vytápění, zateplení
Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám opět rozproudilo mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují.

Ať už jsou argumenty odborníků jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů; investoři často podceňují výběr materiálu, technologický postup nebo nutnost technického dozoru na stavbě. Přitom pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností jsou tato rozhodnutí klíčová.

1. Výběr materiálů
Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech kompozitech. Proto je důležité vybrat materiály, které jsou ve vzájemné souhře a hodí se, například z důvodů větrání zdiva pro daný dům.

U zateplovacích systémů je základním předpoklad pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu. Při lepení polystyrenu na fasádu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu a také vrstva degradovaná vlivem UV záření. U minerální vaty, která má vláknitý a strukturovaný povrch, tento krok naopak nutný není. U standardních minerálních desek je potřeba nejprve vtlačit lepidlo do desky a spojit tak tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Bohužel v praxi se dodržení tohoto postupu velmi často opomíjí. Dochází tak k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.

Doporučení:
Jednou z možností jak dosáhnout pevného přilnutí a předejít zmíněným defektům jsou fasádní minerální desky s nástřikem. Už z výroby aplikovaný silikátový nástřik slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.


2. Nedodržení technologických postupů

Se zateplováním fasád v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby izolací na 1 obyvatele. Na druhou stranu co do kvality a správnosti provádění máme pořád co dohánět. Typickým příkladem je lepení "na buchty" u menších staveb, kde chybí technický dozor investora.

Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení. Sluneční záření, které dopadá přímo na povrch izolantů, je zásadním problémem hlavně u šedého polystyrenu. Vysoká teplota povrchu desek způsobuje sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu a zároveň má podstatný vliv i na hydratační proces lepící stěrky, tzv. zrání omítky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde k tzv. sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka se tak při dotyku drolí a předčasně opadává.

Doporučení: Technologický postup stanovuje výrobce materiálu a není problém získat u něj veškeré potřebné materiály. Při výběru realizační firmy se také vyplatí ověřit, jaká školení jejich zaměstnanci absolvovali, (například kurzy Zateplování v praxi nebo Akademie zateplování.)

Výše popsaný problém s vysokou teplotou povrchu izolace při stěrkování lze řešit vedle zastínění lešení také použitím fasádních desek s bílým silikátovým nástřikem, který díky barvě snižuje povrchovou teplotu desek vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.


3. Absence kontroly
Již zmíněný a zcela zásadní problém v případě zateplování fasád vzniká v okamžiku, kdy investor pro úsporu několik desítek tisíc korun, nechce technický dozor.

Je především na projektantech, aby přesvědčili své zákazníky, že technický dozor a doporučené materiály nejsou jen vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí