zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotaz - Specifické emisní limity

27.05.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Dotaz - Specifické emisní limity

Stanovení specifických emisních limitů v povolení provozu zdroje vyjmenovaného v Příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Otázka:

Může krajský úřad v povolení provozu vydávaného podle § 11 odst. 2 písm. d) č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zdroji vyjmenovanému v Příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší stanovit jiné emisní limity než stanoví vyhláška č. č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší?

Odpověď:

Emisní limity se podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší rozlišují na obecné a specifické. Obecné emisní limity jsou stanoveny pro jednotlivé znečišťující látky a jejich skupiny prováděcím právním předpisem, tj. přílohou č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Specifické emisní limity jsou stanovené buď prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb.) specificky pro jednotlivé typy stacionárních zdrojů nebo je může pro stacionární zdroj stanovit krajský úřad v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona.

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona stanoví pravidlo pro uplatňování obecných a specifických emisních limitů. Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů (nebo jeden nebo více emisních stropů), a to ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. nebo krajským úřadem v povolení zdroje, nevztahují se na něj obecné emisní limity stanovené přílohou č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Obecné emisní limity mají tedy pouze subsidiární povahu a uplatní se jen v těch případech, kdy není pro daný stacionární zdroj stanoven žádný specifický emisní limit ve vyhlášce a ani žádný specifický emisní limit nestanovil krajský úřad v povolení provozu zdroje.

Co se týče vztahu specifických emisních limitů stanovených povolením provozu a specifických emisních limitů stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb., stanoví § 4 odst. 3 zákona, že specifický emisní limit, který stanoví krajský úřad v povolení provozu zdroje, nesmí být stejný nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený pro daný typ stacionárního zdroje ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Z toho vyplývá, že krajský úřad má na základě zákona možnost zpřísnit v rámci povolení provozu zdroje specifické emisní limity stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., případně i stanovit zdroji specifické emisní limity, které vyhláška pro daný typ zdroje vůbec neupravuje, a to např. v návaznosti na konkrétní podmínky u daného zdroje nebo na kvalitu ovzduší v daném místě.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí