zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bureau Veritas pomáhá firmám v lesním a dřevařském odvětví s novým nařízením EU - Timber legality Regulation (EUTR)

23.05.2013
Obecné
Zemědělství
Legislativa
Les
Bureau Veritas pomáhá firmám v lesním a dřevařském odvětví s novým nařízením EU - Timber legality Regulation (EUTR)

Vládní návrh zákona ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR...

Bureau Veritas v reakci na přijaté nařízení Evropské unie o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 995/2010 (EUTR) vytvořila řešení pro povinný systém náležité péče Due Diligence Solution pro lesní hospodářství, dovoz celulózy a papíru, obalů a výrobků ze dřeva.

Cílem tohoto nového nařízení je zamezení vstupu nelegálních výrobků ze dřeva na evropský trh (podobně jako u opatření v USA a Austrálii) a úzce souvisí s ochranou lesa před nezákonnou těžbou dřeva. Z globálního hlediska je nezákonná těžba a odlesňování přetrvávající a značný problém a vede k negativním environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadům. V některých tropických oblastech se podílí nelegální těžba dřeva 50 až 90 procenty na celkovém objemu vytěženého dřeva. Významně tak přispívá k šíření pouští a erozi půdy a je rovněž činitelem, který má vliv na klimatické změny.

Evropská unie s EUTR chce vytvořit větší transparentnost postupů obchodu se dřevem. Nařízení se týká všech hospodářských subjektů, které dovážejívýrobky na bázi dřevado Evropy. Při prvním uvedení na vnitřní trh musíprokázat, žedřevo zproduktůbylo těženo v souladu smístními předpisyv zemipůvodu, jsou tedy povinni prokázat legální původ. Na úrovni EU i ČR aplikace nařízení a navazujících právních předpisů členských států zabrání uvedení na trh zhruba 16 mil. m3 nelegálně vytěženého dříví na trh na úrovni EU (až 100 000 m3 a dalších 25 000 tun v ČR). Tím budou zajištěny rovné podmínky pro legální produkci dřeva a zejména dojde ke zvýšení důvěry spotřebitelů k výrobkům ze dřeva, které je obnovitelným a environmentálně šetrným materiálem.
V ČR vzniká nový samostatný zákon, který je zaměřen jak na oblast lesního hospodářství, tak na obchod se dřevem a dřevařskými výrobky. Nařizuje zavedení systému náležité péče, který zahrnuje přístup k informacím, posouzení rizik a jejich zmírnění. Zavedením centrální evidence systémů náležité péče přispívá k odhalování nezákonné těžby dřeva při obchodní činnosti. Aktuálně u vládního návrhu zákona probíhá zapracování pozměňovacích návrhů v rámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR."

Vypracované systémy náležité péče, jejich implementace, audity jejich provozování apod. budou poskytovat registrované kontrolní organizace, stanovené Evropskou komisi.
BUREAU VERITAS jako registrovaná kontrolní organizace vyvinula prvotřídní systém náležité péče Due Diligence Solution, a to konkrétně pro splnění požadavků EUTR. Toto řešení je zcela přizpůsobeno potřebám a potenciálním rizikům každého dodavatelského řetězce, je podporováno týmem 300 odborníků s hlubokými znalosti místních předpisů v 60 zemích a je nákladově vysoce efektivní. Bureau Veritas firmám poskytne konzistentní analýzu rizik, a pokud je třeba, rychlé nasazení místních týmů k provedení auditů na místě v terénu.

"Bureau Veritas Due Diligence řešení poskytuje přístup k naší síti odborných znalostí a poskytuje klientům konkurenční balíček, který kombinuje jak on-line tak hodnocení na místě a můžete tak prokázat shodu a integritu celosvětové sítě zásobování dřevem kdekoliv ve světě, " sdělil Etienne Casal, viceprezident Certification Business Line.
Bureau Veritas poskytuje EUTR služby jako samostatný balíček nebo doplnění stávajících certifikačních služeb, jako je FSC (R) PEFC TM, SFI, OLB (Origine et des bois Legalité) a American Tree Farms certification audits.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC je zcela připravena pomoci dotčeným českým hospodářským subjektům naplnit požadavky tohoto nového nařízení. Již 3. června uspořádá seminář na toto téma. Pro více informací: Miroslava.junova@cz.bureauveritas.com.
Chcete-li se dozvědět více o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 995/2010 a Bureau Veritas Due Diligence Solution http://eutr.bureauveritas.com
BUREAU VERITAS je předním světovým certifikačním orgánem. Ve více než 100 zemích vydala již více jak 100.000 certifikátů a řadí se tak mezi několik málo specialistů s bohatými zkušenostmi s certifikací lesů a spotřebitelského řetězce nejen ve světě, ale i v ČR.

Spolu se službami v oblasti kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a ekologie, je Bureau Veritas v čele současných koncepcí standardů o udržitelnosti , jako je např. "Origine et Legalité des Bois" (Původ a zákonnost dřeva) a dalších nejnovějších programů pro řešené témat biologické diversity.

www.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, FSC C-o-C, PEFC C-o-C a další.
Kontakt:
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 224
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí