Jiný Hašek a sice Jaroslav by mu na to odpověděl možná takto : "A nyní chápete, že jste korunovaný vůl?"Má se sice tak říkat jen králům a císařům, ale ani prostý štábní profous, hlava nekorunovaná, nebyl s tím spokojen. Odcházeje od auditora, zkopal na chodbě trestance, dělajícího úklid. (Švejk, díl první, kapitola devátá)

Nejde tady o to, zda nezaměstnaní či trestanci mají/ nemají dělat úklid v lese. Ten problém (jak by pan hejtman, jako stínový ministr zemědělství měl vědět) je úplně jinde. Státní podnik Lesy České republiky má smůlu v tom, že je jednou z posledních "neohlodaných kostí", jež zbyly po masové privatizaci. Problémem je i to, že správu lesů se podařilo oddělit od jejich faktického obhospodařování. Podniky zabezpečující pěstební a těžební práce jsou privátní a výsledkem je "nepořádek v lese." Abnormální rozloha erárních lesů v kombinaci s takřka totální privatizací všech prací a prodejem dřeva " na pařezu" vytváří situaci, kterou můžeme sledovat už snad jenom u kanadských Eskymáků a Indiánů. Ti mají taky ohromné rozlohy lesa, které propachtovávají dlouhodobě různým firmám a když se po letech přijdou na svůj les podívat, tak ho nemohou najít. Už tam většinou není.

Hejtman Hašek, místo aby slíbil zásadní rekonstrukci tunelovaného podniku LČR, kde nekontrolovatelně unikají peníze prostřednictvím megatendrů a zakázek na zbytečné IT služby, tak slibuje, že nezaměstnaní uklidí les. Ani blíže nespecifikuje, co tím úklidem vlastně myslí. Les totiž není obývací pokoj, a ponechání větví a trouchnivějícího dřeva v lese je dnes v souladu s trendy moderního lesního hospodaření. Úklid těchto "těžebních zbytků" či nedejbože pálení klestu je nejen nesmyslný, ale ochuzuje lesní ekosystém o potřebné živiny. Pokud má na mysli úklid různých černých skladek či volně pohozených petlahví, tak to již nepostrádá určitý význam. I když po pravdě to měl poklidit majitel/správce pozemků (tedy LČR) už dávno, pokud se mu nepodařilo vypátrat pachatele.

Možná tím úklidem má pan hejtman Hašek na mysli, že by nezaměstnaní měli zametat všechny stopy po minulých rozkrádačkách ( až jich Nejvyšší kontrolní úřad objevil docela dost). Pak je jistě jeho návrh zcela v pořádku.

ZDROJ: Mojmír Vlašín,http://vlasin.blog.idnes.cz/c/329035/Meli-by-nezamestnani-uklizet-ceske-lesy.html