zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emisně významná místa z hlediska ochrany ovzduší

14.06.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Emisně významná místa z hlediska ochrany ovzduší

Závazná stanoviska Ministerstva životního prostředí z hlediska ochrany ovzduší k umístění emisně významných komunikací a parkovišť.

Ke kterým pozemním komunikacím a parkovištím je třeba závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona o ochraně ovzduší?

Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti 1. 9. 2012, vydává Ministerstvo životního prostředí závazné stanovisko k umístění stavby emisně významné pozemní komunikace v zastavěném území obce.

Zákon vymezuje, že závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí je třeba k umístění stavby:

  • pozemní komunikace o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a
  • parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání.

Jedná se o závazné stanovisko k řízením o umístění stavby podle § 76 a násl. stavebního zákona. Závazné stanovisko se požaduje zákonem o ochraně ovzduší pouze k umístění stavby nikoli k následnému povolení stavby. Bez závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí nelze vydat územní rozhodnutí.

K žádosti o vydání závazného stanoviska má žadatel podle § 11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší předložit rozptylovou studii pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k zákonu, zpracovanou autorizovanou osobou.

Podle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší se i na umisťování nových pozemních komunikací vztahují tzv. kompenzační opatření. Pokud by vlivem umístění pozemní komunikace mělo dojít v oblasti jejího vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, může Ministerstvo životního prostředí vydat souhlasné závazné stanovisko pouze při současném uložení opatření ke snížení úrovně znečištění zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (tzv. "kompenzační opatření"). Kompenzační opatření navrhuje podle § 11 odst. 7 žadatel o vydání závazného stanoviska. K vydání kolaudačního souhlasu pro pozemní komunikaci nesmí dojít dříve, než budou kompenzační opatření provedena.

Podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší má při vydání závazného stanoviska Ministerstvo životního prostředí vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší (tzn., že tyto imisní limity jsou pro Ministerstvo při vydávání závazného stanoviska závazné). V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu ochraně ovzduší, má Ministerstvo životního prostředí k úrovním znečištění pouze přihlížet.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí