zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brno: Informace ke sběrným střediskům - současný stav odběru jednotlivých druhů odpadů

23.06.2013
Odpady
Brno: Informace ke sběrným střediskům - současný stav odběru jednotlivých druhů odpadů

Společnost SAKO Brno, a.s. je statutárním městem Brnem pověřena zajišťováním odvozu a využitím odpadů ze sběrných středisek odpadů v jednotlivých městských částech. Sběrná střediska odpadů jsou budována za účelem třídění odpadu (nábytek, dřevo, větve, stavební odpad, pneumatiky a další), který běžně nelze uložit do sběrných nádob. Současně sběrná střediska odpadů slouží k separaci využitelných složek komunálního odpadu (textil, PET, papír, sklo, polystyren, železné a neželezné kovy, tetrapack) a k separaci nebezpečných odpadů (akumulátory, zbytky barev a ředidel, motorový olej a další). Zároveň dochází k omezování tvorby nelegálních skládek i ke zlepšení estetického vzhledu městských částí (odstranění nevhodných velkoobjemových kontejnerů v občanské zástavbě, které mohou být i zdrojem znečištění). V Brně se začalo s provozem prvních sběrných středisek odpadu v roce 1995. Na území města Brna funguje k 1.7.2011 celkem 39 sběrných středisek odpadu a z toho obsluhu 36 zajišťuje společnost SAKO Brno, a.s.

Sběrná střediska odpadu od 1.4.2013 nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob a odpad z bytových jader od občanů. Tento odpad lze za poplatek odevzdat na sběrném dvoře ASTV, s.r.o. na Líšeňské 35.

Sběrná střediska odpadu s rozšířeným sortimentem odpadů (včetně suti a pneumatik)

SSO J. Fajmonové, SSO Jana Svobody, SSO Košuličova, SSO Mikulčická, SSO Oblá, SSO Páteřní, SSO Plástky, SSO Pod Kopcem, SSO Sladovnická, Ukrajinská, Vaňkovo náměstí, Zámecká.

Sběrná střediska odpadu se základním sortimentem odpadů

Tato střediska odebírají pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č. 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné).
Nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob. Rovněž neodebírají všechny odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a odpady skupiny č. 16 (pneumatiky) od občanů. Zpětný odběr elektrozařízení (chladničky, televizory, monitory, počítače, sporáky, vysavače, mixéry, zářivky atd.) z domácností je zde prováděn.
Sběrná střediska odpadu se základním sortimentem přijímaných odpadů jsou:
SSO Adamovská, SSO Atriová, SSO Bieblova, SSO Bratří Žurků, SSO Drozdí, SSO Dusíkova, SSO Hapalova, SSO Húskova, SSO Korejská, SSO Líšeňská, SSO Malínská, SSO Mírová, SSO Nezamyslova, SSO Okružní, SSO Pastviny, SSO Plynárenská, SSO Pražská, SSO Sochorova, SSO Točná, SSO Útěchovská, SSO Veveří, SSO Vídeňská-Jílova, SSO Vltavská, SSO Zemanova-Černozemní, SSO Žebětínská.

Sběrná střediska odpadu v Brně (vyjma Nezamyslova) jsou MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ.

SSO Nezamyslova nepřijímá nebezpečný odpad.

Prázdné a sešlápnuté NÁPOJOVÉ KARTONY a HLINÍKOVÉ OBALY OD NÁPOJŮ mohou občané Brna od 1.11.2010 třídit do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Informace k odběru suti

Na sběrných střediscích odpadů (SSO) se přijímá stavební suť (odpad katalog. č. 170107 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků čisté bez příměsí určené k recyklaci) pouze bez dalších příměsí (armatury, plastové trubky nebo zbytky obalů apod.). Suť bez příměsí doporučujeme odevzdávat na SSO nejlépe v pytlích, aby mohla být snadno zvážena. Volně ložená suť se z důvodu prašnosti při překládce na SSO neodebírá. V případě většího množství stavební suti čisté či znečištěné doporučujeme využít služeb recyklační deponie společnosti DUFONEV R.C. na Černovických terasách: Vinohradská ulice, 618 00 Brno, Černovice, tel.: 545 219 181.

ZDROJ: SAKO Brno, a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí