zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Činnosti České geologické služby v oblasti geochemie životního prostředí

03.08.2013
Geologie
Činnosti České geologické služby v oblasti geochemie životního prostředí

Odbor 220 - geochemie životního prostředí a biogeochemie

Vedoucí: RNDr. Martin Novák, CSc.

Oddělení 223 - geochemických rizik

Pracovníci oddělení se v rámci Centra pokročilých sanačních technologií a procesů zabývají výzkumem nových progresivních metod získávání hydrogeologických a geochemických dat k modelovým aplikacím procesů a technologií, reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí. Další činnost je zaměřena výzkum a vývoj metod hodnocení radonového rizika včetně mapových výstupů pro území České republiky včetně spolupráce na celoevropských projektech. Součástí prací oddělení je i sledování geochemické a biogeochemické kontaminace z produktů těžby a vyhodnocení jejích ekologických dopadů na území ČR i v zahraničí.

Oddělení 224 - biogeochemie a klimatické změny

Zabývá se především studiem chemických a biologických procesů ovlivňujících životní prostředí ve vztahu k vývoji regionálního znečištění a globálním environmentálním změnám. Využívá k tomu monitoringu koloběhu vody, chemických prvků a sloučenin v síti malých povodí. Získaná data jsou vedle hodnocení aktuálních změn v úrovni znečištění za podmínek měnící se zátěže používána při modelování interakce systému hornina-půda-voda-atmosféra-biota.

Oddělení 225 - hydrogeochemie

Zabývá se problematikou základního a interdisciplinárního environmentálního výzkumu povrchových vod. Výzkum zahrnuje široké spektrum činností, od získávání základních informací v regionálníkm měřítku po modelování procesů, probíhajících v hydrosféře a při jejích interakcích s geosférou, biosférou a atmosférou. Zvláštní pozornost je věnována geochemickým cyklům síry, dusíku a těžkých kovů a procesům spojených s acidifikací povrchových vod.

Oddělení 226 - interdisciplinárních geochemických metod

Zpracovává a vyhodnocuje geochemická data pro potřeby interních i externích projektů ČGS. Podílí se na geochemickém mapování ČR 1:25 000, pro sedimentologii a ložiskovou geologii provádí analýzy těžkých minerálů, pro mineralogii a materiálové vědy určuje optické veličiny (indexy lomu, VHN, R aj). Součástí oddělení je laboratoř fyzikálně optických metod.

Oddělení 227 - multikolektorové hmotnostní spektrometrie - MC ICP MS

Pracovníci oddělení se zabývají zavedením nových metod stanovení stabilních izotopů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru. Samostatně se zabývají projekty zaměřenými na aplikace stabilních izotopů v oblasti biogeochemie a environmentální chemie. Pracoviště následně zajišťuje tyto analýzy pro potenciální další interní a externí odběratele ve spolupráci s Ultrastopovou laboratoří ČGS. Do současné doby byly úspěšně zavedeny izotopové systémy Li, Sr, Pb, Cu, Zn a Cr.

ZDROJ:ČGS

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí