zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ohlédnutí za 2. českým uživatelským fórem GMES/Copernicus

28.06.2013
Ovzduší
Klimatické změny
Ohlédnutí za 2. českým uživatelským fórem GMES/Copernicus

Ve dnech 29. - 30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.

První konferenční den byl věnován vývoji situace v programu Copernicus z hlediska národní koordinace a z pohledu hlavních evropských hráčů. Zazněly prezentace zaměřené na současný stav a novinky programu GMES/Copernicus v České republice, ale i na evropské kosmické aktivity, propojení GMES s vědou a výzkumem a přínosy evropských programů FP7 a Horizont 2020. Byla zdůrazněna podpora Evropské komise pro české uživatele Copernicus; Komise očekává jejich aktivní přístup, zapojení a sdílení názorů. S rokem 2014 přechází program Copernicus do operační fáze, s čímž je spojena i změna financování - Copernicus bude mít na rozdíl od iniciační fáze vlastní rozpočet v rámci víceletého finančního rámce EU. Druhý den konference zazněly praktické prezentace o využívání družicových i pozemních dat na odborných pracovištích státní i akademické sféry, zaměřené na využití stávajících a dat a připravenost uživatelů na nová data z družic Sentinel.

Krizovému řízení jako první operační službě Copernicus byl věnován praktický workshop, jehož cílem bylo představit českým uživatelům služby rychlého i podpůrného mapování pro krizové situace včetně nácviku samotné aktivace služby. V paralelním workshopu zaměřeném na regionální aktivity GMES/Copernicus byly představeny možnosti zapojení do evropských sdružení a iniciativ z oblasti družicových dat; rovněž byl představen další ročník soutěže Copernicus Masters a jeho 9 nových výzev.

Přechod programu Copernicus do operační fáze sebou přináší i nové možnosti pro podnikání v oblasti dálkového průzkumu Země. V rámci panelové diskuse zaměřené na toto téma byly představeny možnosti finanční podpory a poradenství pro začínající firmy. Změna financování Copernicus se projeví rovněž na národní úrovni - panelová diskuse o koncepci implementace programu Copernicus v České republice představila možná řešení v souvislosti s již existujícími dotačními tituly a programy na národní i evropské úrovni.

S očekávaným vypuštěním družic Sentinel v roce 2014 dojde k významnému posunu v programu Copernicus. Konference prokázala připravenost českých uživatelů na nová data a s nimi spojené služby. Budeme rádi, pokud se spolupráce navázaná na konferenci bude i nadále rozvíjet a odrazí se v nových projektech a příležitostech, který program Copernicus přináší.

Fotografie, závěry a prezentace z konference naleznete webových stránkách GEOSS/GMES v České republice.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí