zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geochemici pro životní prostředí

06.08.2013
Geologie
Geochemici pro životní prostředí

Čím se zabývá např. skupina environmentální geochemie Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze

Skupina environmentální geochemie je složena z pracovníků Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů a Laboratoře geologických ústavů PřF UK. Jejich společným zájmem je výzkum procesů spojených s biogeochemickými cykly prvků v blízkosti zemského povrchu (zejména kovů a metaloidů uvolněných z antropogenních zdrojů), interakcí mezi jednotlivými sférami prostředí (půda, voda, atmosféra, odpadové materiály) a vývoj nových analytických metod v geologii životního prostředí.

Nejvýznamnější výsledky současného výzkumu

  • Objasnění stavby a vývoje subkontinentálního litosférického pláště v oblasti střední Evropy od variské orogeneze po období mladších třetihor.
  • Model vývoje fluid spjatých se vznikem ložisek zlata ve středočeské oblasti včetně datování mineralizace (350 - 340 mil. let.) a identifikace reliktů magmatických fluid v raných stádiích vývoje.
  • Biogeochemický model chování arsenu v systému půda - sediment - voda na ložisku zlata Mokrsko (význam pro posuzování možnosti kontaminace životního prostředí na ložiscích zlata obsahujících fáze arsenu).
  • Objasnění mechanismu uvolňování olova z popílků a strusek vznikajících při metalurgii olova do složek přírodního prostředí. Rekonstrukce historické depozice olova v blízkosti jeho emisního zdroje pomocí studia rašelinného profilu a dřevních letokruhů.
  • Identifikace alkalické reakce kameniva v betonu a nalezení jejích příčin (význam pro výstavbu a opravy mostů, dálnic apod.).
  • Komplexní studie primární a sekundární mineralizace Jánské žíly (březohorský polymetalický revír, Příbram).
  • Stanovení izotopové bilance radioaktivních prvků karlovarské termy (příspěvek k objasnění léčebných účinků karlovarských minerálních pramenů).
  • Výběr a začlenění geologického učiva do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

ZDROJ: https://www.natur.cuni.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí