zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdy může orgán ochrany přírody změnit nebo zrušit jím vydané rozhodnutí?

25.07.2013
Příroda
Kdy může orgán ochrany přírody změnit nebo zrušit jím vydané rozhodnutí?

Orgán ochrany přírody může jím vydané rozhodnutí změnit nebo dokonce zrušit pouze v případě, že mu to zákon výslovně umožňuje.

Ustanovení § 84 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obsahuje pět důvodů, kdy může (ale nemusí - záleží na jeho správní úvaze) k takovému postupu přikročit. Důvodem může být změna věcných okolností, za kterých bylo vydáno původní rozhodnutí (změna skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí nebo případ, kdy to vyžadují zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem, zejména vznikla-li nebo hrozí-li vážná ekologická újma) nebo změna v chování adresáta rozhodnutí (nedodržuje-li opětovně podmínky rozhodnutí, nevyužívá-li bezdůvodně povolení po dobu delší než dvou let nebo porušuje-li zákon či poškozuje-li podstatně jiné oprávněné zájmy v ochraně přírodního prostředí).

Změna či zrušení rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 84 zákona č. 114/1992 Sb. je novým rozhodnutím ve věci podle § 101 písm. e) správního řádu.

Orgánem ochrany přírody, který může podle § 84 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení vydané rozhodnutí změnit, popřípadě zrušit, je pouze orgán ochrany přírody, který původní rozhodnutí vydal; v případě, že došlo ke změně příslušnosti orgánu, který původní rozhodnutí vydal, pak orgán ochrany přírody, který je podle platné právní úpravy příslušný toto rozhodnutí v prvním stupni vydat.

Tedy například v případě, kdy výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů (v kategorii kriticky a silně ohrožení) udělila podle předchozí právní úpravy správa CHKO, a zákonem č. 349/2009 Sb. byla kompetence k vydání této výjimky přesunuta s účinností od 1. prosince 2009 na krajský úřad, může změnit platné rozhodnutí o výjimce (vydané správou CHKO) pouze krajský úřad.

Ustanovení § 84 ZOPK je ustanovením procesním, umožňujícím orgánu ochrany přírody prolomit zásadu res iudicata a změnit nebo dokonce zrušit věc již jednou pravomocně rozhodnutou. Ustanovení § 84 ZOPK nezakládá odchylku od věcné příslušnosti stanovené jednotlivým orgánům ochrany přírody v ustanovení § 76 až 80 ZOPK. Správy CHKO mají podle platného znění ZOPK kompetenci vydávat výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů všech kategorií ohrožení (§ 56 ZOPK) pouze na území CHKO, mimo území CHKO jen v NPR a NPP (kde příslušnost jednotlivých správ je určena vyhláškou č. 46/2010 Sb.). Ustanovení § 84 nezakládá správám CHKO působnost měnit jimi vydaná rozhodnutí, pokud podle platné úpravy již nejsou příslušné k jejich vydání. Opačný závěr nelze z dikce "orgán ochrany přírody může ? jím vydané rozhodnutí změnit ?" dovodit, neboť jejím smyslem není založit věcnou příslušnost k rozhodnutí, ale (procesně) určit, že orgánem příslušným ke změně rozhodnutí je ten, který je k vydání rozhodnutí (v prvním stupni) příslušný a nikoliv orgán nadřízený (nejde o opravný prostředek ve smyslu správního řádu).

Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí