zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Časová působnost vyhlášky č. 189/2013 Sb.

29.07.2013
Příroda
Časová působnost vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Jak postupovat po 15.7.2013 v řízeních o povolení kácení dřevin?

Jak postupovat po 15.7.2013 v řízeních o povolení kácení dřevin, která byla zahájena před účinností nové vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, avšak jejich předmětem jsou dřeviny, pro které podle nové úpravy již povolení ke kácení potřeba není (dřeviny v zahradách o obvodu kmene větším než 80 cm ve výčetní výšce)?

Takové řízení by mělo být po 15.7.2013 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastaveno, neboť žádost o povolení kácení se stane okamžikem vstupu nové právní úpravy v účinnost zjevně bezpředmětnou.

Co to znamená "zjevná bezpředmětnost" lze vyčíst z judikatury. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2010, čj. 5 As 62/2009 - 68 (publikovaného pod č. 2176/2011 Sb. NSS) k ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu "[v]ýraz "žádost se stala zjevně bezpředmětnou" znamená, že toto ustanovení dopadá pouze na případy, kdy v průběhu řízení o žádosti dojde k takové změně skutkových nebo právních okolností, že žádost, která v době jejího podání nebyla bezpředmětná,se bezpředmětnou stane. "Bezpředmětnost" je nutno vnímat jako stav, kdy jakýmkoli rozhodnutím o žádosti,ať už kladným nebo záporným, nedojde k žádné změně v právním postavení žalobkyně."

Pokud by orgán ochrany přírody vydal negativní rozhodnutí (kácení dřevin by nepovolil), na jedné straně by tu byla platná právní úprava, která umožňuje dřeviny v zahradách bez povolení skácet, na druhé straně by zároveň existovalo správní rozhodnutí, které konkrétní osobě totožnou činnost nepovoluje. Pokud by žadatel následně dřeviny skácel, nebylo by možno jej pokutovat, neboť by se nejednalo o kácení bez povolení. Po 15.7.2013 bude tedy úplně jedno, zda bylo pro dřeviny v zahradách (kdykoliv před tímto datem !) vydáno kladné nebo záporné rozhodnutí.

Jde o zcela nežádoucí důsledek nové právní úpravy - všechny dlouhodobé vleklé spory o kácení vzácných dřevin v zahradách, které chtějí jejich vlastníci pokácet a orgány ochrany přírody se jim v tom snaží po léta zabránit, se po 15.7.2013 najednou velmi snadno "vyřeší" (správní řád říká, že správní orgán řízení zastaví, nikoliv může zastavit).

Žádné přechodné ustanovení, pokud by v zákoně či vyhlášce bylo, by pravděpodobně nepomohlo. O něco podobného se snažil zákonodárce v případě zákona o odpadech, ale neuspěl - viz Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu SJS 461/2005 ("Ustanovení § 83 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, o tom, že "Řízení o pokutách zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Ostatní zahájená řízení se dokončí podle tohoto zákona.", nemůže prolomit ústavní princip čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod: lze jej chápat pouze v procesním, a nikoliv hmotněprávním smyslu.")

Mgr. Lucie Pokorná

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí