zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co s plastovým odpadem? Evropskou diskusi na toto téma otevírá nová zelená kniha

19.08.2013
Recyklace
Co s plastovým odpadem? Evropskou diskusi na toto téma otevírá nová zelená kniha

Plasty se v našem moderním světě staly nepostradatelným materiálem. Plasty jsou všestranně využitelné a trvanlivé, ale jejich trvanlivost může vyvolávat problémy při odstraňování odpadu.

Cílem zelené knihy, kterou zveřejnila na jaře t.r. Evropská komise, je zahájit strukturovanou diskusi o tom, jak zajistit větší udržitelnost plastových výrobků po celou dobu jejich životního cyklu a zmírnit dopad plastového odpadu na životní prostředí.

"Nakládání s plastovým odpadem je z hlediska ochrany životního prostředí velice náročné, zároveň však představuje obrovskou příležitost pro účinnější využívání zdrojů, " uvedl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. "Jsem přesvědčen, že v cyklické ekonomice, kde se nedostatek surovin řeší vysokou mírou recyklování, mají plasty budoucnost. Vyzývám všechny zainteresované strany, aby se zapojily do našich úvah o tom, jak by plasty mohly přestat být problémem a stát se součástí řešení."

Jakmile se plasty dostanou do životního prostředí - zejména prostředí mořského - mohou v něm přetrvat stovky let. Ve světovým mořích a oceánech skončí každoročně až 10 milionů tun odpadu, většinou plastového, takže se z nich stává největší skládka plastů na světě.

Plasty jsou v dnešní "vyhazovací" společnosti často vnímány jako levný materiál na jedno použití a míra recyklace je nízká. Polovina všech plastových odpadů v Evropě končí na skládkách, což by se dít nemělo, protože plasty mohou obsahovat nebezpečné složky a jejich odstraňování může vést k nežádoucím emisím a vzniku koncentrovaných znečišťujících reziduí.

Zelená kniha zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou plasty hrají v mnoha průmyslových postupech a aplikacích, a potenciální hospodářský přínos větší míry recyklace. Vzhledem k tomu, jak roste světová populace a vyčerpávají se přírodní zdroje, bude recyklace plastů představovat alternativu k využívání primárních zdrojů. Pro urychlení takovéto změny jsou zapotřebí lepší rámcové podmínky, které budou podporovat ekodesign a inovace v oblasti životního prostředí, přičemž prevence vzniku odpadů a jejich recyklace se zohlední již při navrhování plastových výrobků.

Právní předpisy EU se v současné době konkrétními problémy plastového odpadu výslovně nezabývají. Členské státy by měly zvýhodňovat prevenci a recyklaci před jinými druhy odstraňování odpadů, stejně jako tomu je u všech toků odpadu podle rámcové směrnice o odpadech, ale to zjevně nestačí. Zelená kniha si klade za cíl shromáždit názory a fakta, aby bylo možné posoudit dopady plastového odpadu a vymezit evropskou strategii pro jejich zmírnění. Zainteresované strany mohou zasílat své názory na to, zda a jak by stávající právní předpisy měly být přizpůsobeny, aby řešily problém plastového odpadu a podporovaly opětovné použití plastového odpadu, jeho recyklaci a zhodnocování namísto jeho skládkování. Zjišťují se rovněž názory na účinnost potenciálních cílů recyklace a hospodářských opatření, jako jsou zákazy skládkování, zdanění skládkování a režimy platby podle množství odpadu. Zelená kniha se také ptá, jak zlepšit modulární a chemickou strukturu plastů, aby se zlepšila jejich recyklovatelnost, jak snížit množství odpadu v mořích a zda je třeba podporovat biologicky rozložitelné plasty.

Další kroky

Konzultace, která pokládá 26 otázek, běžela do začátku června 2013. Její výsledky budou využity pro další politická opatření v roce 2014 jako součást širšího přezkumu odpadové politiky, který se zaměří zejména na stávající cíle v oblasti zhodnocení odpadů a skládek, jakož i na následné hodnocení pěti směrnic, které se týkají různých toků odpadů.

Souvislosti

Plasty se v průběhu o něco více než sta let staly nepostradatelným materiálem moderní techniky a stavebnictví pro hromadnou výrobu spotřebního zboží. Za pouhé půlstoletí vzrostla světová produkce plastů z 1,5 milionu tun ročně v roce 1950 na 245 milionů tun v roce 2008 a očekává se, že tento trend bude pokračovat. Mořské prostředí je na plastový odpad obzvlášť citlivé. Plastový odpad tvoří 80 % obrovských shluků odpadu v Atlantském a Tichém oceánu, jež ohrožují mořské živočichy, kteří se do nich mohou zachytit nebo je pozřít. Přítomnost plastových reziduí i v těch nejodlehlejších oblastech světových moří a pobřeží ukazuje, že nadměrná produkce plastového odpadu se neobejde bez následků. Konvenční plasty rovněž obsahují řadu chemických přísad, někdy ve značném množství, které mohou být karcinogenní, mít jiné toxické účinky nebo narušovat činnost žláz s vnitřní sekrecí.

Některé strategické prvky řešící problematiku plastového odpadu v životním prostředí nalezneme již ve stávajících právních předpisech v oblasti odpadů. Rámcová směrnice o odpadech (2008/98/ES) se zaměřuje na takové prvky, jako je zohledňování životního cyklu, upřednostňování prevence vzniku odpadů před nakládáním s nimi, rozšířená odpovědnost výrobců, design výrobků, účinné využívání zdrojů a jejich zachování. Plán pro Evropu účinně využívající zdroje z roku 2011 a sedmý akční plán pro životní prostředí, který Komise navrhla v roce 2012 jdou v těchto úvahách ještě dále a zvažují celoevropský kvantitativní cíl pro snížení množství odpadu v moři.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Viz též: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

ZDROJ:http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí