zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připomínkování legislativy - Dokumentace programu Nová zelená úsporám; T: 14.8.2013

12.08.2013
Dotace
Připomínkování legislativy - Dokumentace programu Nová zelená úsporám; T: 14.8.2013

Dokumentace programu byla dopisem pod č.j.: 24747/ENV/623/790/13 v textové i tabulkové formě zaslána dne 15. dubna 2013 Ministerstvu financí. Po mnoha jednáních s Ministerstvem financí a zapracování jeho doporučení je předkládána Dokumentace programu s kompletně vypracovaným podprogramem Nová zelená úsporám - Rodinné domy (dále jen "Podprogram RD"). Ostatní podprogramy pro bytové domy a budovy veřejného sektoru jsou v Dokumentaci programu uvedeny pouze rámcově včetně plánovaných alokací. Dokumentace programu obsahuje zároveň i Podprogram - Náklady státu na administraci s finanční bilancí vztaženou k Podprogramu RD.

Cílem programu je podpora realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov (provozních nákladů na vytápění), a tím snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek v ovzduší. Program rovněž přispěje ke zvýšení kultury bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí.

Program Nová zelená úsporám bude významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku, a to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry v dotčených oblastech stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících sektorech. Dalším významným prorůstovým opatřením bude vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst. Program je nastaven pro dosažení vysokého finančního pákového efektu, a to vysokou mírou mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru.

Podpora bude poskytována pouze formou přímé dotace a její výše se bude odvíjet od dosažených efektů (úspora energie, snížení emisí skleníkových plynů) realizací předmětného opatření. Na základě analýz ostatních možných typů finančních produktů podpory v rámci programu a jednání s odbornou veřejností i bankami se upouští od dalších forem podpory, jakými jsou např. garanční fond, úvěr s výhodným úrokem nebo úhrada části úroku z komerčního úvěru.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 31,5 kBuložitMateriálKomprimovaný archív ZIPZIP | 816,66 kBuložitFormulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kB
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí