zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Letecké postřiky a ochrana životního prostředí

22.08.2013
Zemědělství
Chemické látky
Letecké postřiky a ochrana životního prostředí

Problematiku letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin včetně zajištění ochrany životního prostředí při ní upravuje § 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Podle § 52 odst. 4 tohoto zákona musí být opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti, která jsou (na základě návrhu žadatele) součástí plánu jednotlivé letecké aplikace, v souladu se stanoviskem České inspekce životního prostředí. Jednotlivou leteckou aplikaci přípravků následně povoluje Státní rostlinolékařská správa (SRS), která na základě schváleného plánu letecké aplikace v povolení mj. stanoví opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti [§ 52 odst. 7 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.].

Dále lze přípravky na ochranu rostlin použít v režimu tzv. mimořádné letecké aplikace přípravků, kterou lze provést na základě povolení SRS, kdy žádost o toto povolení mj. obsahuje - obdobně jako žádost o jednotlivou leteckou aplikaci - návrh opatření nezbytných k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti [§ 52 odst. 6 písm. g) zákona]. SRS může podle § 52 odst. 8 zákona mimořádnou aplikaci povolit pouze z taxativně stanovených důvodů a při stanovení stejných podmínek, které zákon vyžaduje pro povolení jednotlivé aplikace, tj. i v tomto případě SRS v povolení stanoví opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti.

Letecké aplikace jsou obecně povolovány pouze v případech, kdy nelze k ošetření rostlin použít pozemní techniku (u druhů jako je slunečnice a kukuřice; z důvodu podmáčení terénu po silných deštích).

Citovaná ustanovení zákona č. 326/2004 Sb. respektují dikci čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, které vyžaduje, aby v povolení leteckého postřiku (včetně zrychleného postupu) stanovily příslušné orgány mj. nezbytná opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti.

Česká inspekce životního prostředí se zapojuje do procesu povolování letecké aplikace prostředků následujícím způsobem:

1) ČIŽP v souladu s § 52 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb. vydává stanoviska k plánům leteckých aplikací. ČIŽP za tím účelem zpracovala metodiku, ve které jsou uvedeny okruhy (dotčené oblasti ochrany životního prostředí), které je nezbytné brát v úvahu při zpracování opatření k ochraně životního prostředí, a to jak žadatelem o schválení plánu letecké aplikace tak i žadatelem o mimořádnou leteckou aplikaci. Metodika je uveřejněna na webu SRS i ČIŽP (viz odkaz níže).

2) K mimořádným leteckým aplikacím se ČIŽP přímo nevyjadřuje. SRS v žádosti o mimořádnou leteckou aplikaci posuzuje, zda opatření k ochraně životního prostředí jsou v souladu s uvedenou metodikou. V případě pochybností požádá SRS v souladu s § 72 odst. 7 zákona č. 326/2004 Sb. ČIŽP o spolupráci, resp. o poskytnutí informací.

Veškeré potřebné informace, včetně odkazu na metodiku ČIŽP, naleznou žadatelé na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/pripravky-na-or/informace-pro-zadatele/letecka-aplikace/letecka-aplikace.html

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí